Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Homílie a príhovory | Dekanát Sereď

Homílie

Poklona arcibiskupa Vasiľa patrónom Európy, svätým Cyrilovi a Metodovi

Keď sa konajú oslavy nejakej významnej osobnosti, keď sa nejaká skupina ľudí vyberie na návštevu, aby pozdravila niekoho, koho si nesmierne váži, komu za niečo vďačí, koho považuje za vzor – tak sa neraz vynára otázka: Ako to vyjadriť, čo by bolo dobré povedať? Môže sa stať, že naraz chýbajú slová. Alebo, že ich je naraz priveľa a hlasy sa prelínajú a stávajú sa nezrozumiteľnými. Vtedy sa skupina môže dohodnúť, že poverí niekoho zo svojho stredu, aby sa prihovoril k oslávencovi v mene všetkých, aby povedal to, čo cíti ako najdôležitejšie. V týchto dňoch sa na mieste nerozlučne spojenom s misiou sv. Cyrila a Metoda zišla početná skupina ich priateľov zo Slovenska aby si pripomenula 1150. výročie ich príchodu medzi našich predkov. A mne sa dnes dostalo poverenie, aby som predniesol slovo. Zvyčajne na tomto mieste liturgie zaznieva homília, kázeň, v ktorej sa celebrant či kazateľ prihovára veriacim. Dnes tomu však bude trochu inak. Dnes tu nechcem predniesť tradičnú pútnu kázeň, nebudem sa prihovárať k vám, pútnikom, ale v mene svojom a verím, že i vašom by som sa chcel prihovoriť k našim oslávencom – svätému Cyrilovi a Metodovi

Čítať ďalej...

Telo oživené Krvou Krista

gods hugTento týždeň ma na sídlisku oslovila pani, ktorá ma videla kráčať v kapucínskom habite. Chcela sa rozprávať o viere a o tom, ako ju správne chápať s pomocou Písma svätého. Bola vďačná, že mohla bohatstvo tajomnej Božej lásky v Biblii spoznávať po tom, čo stretla Svedkov Jehovových. Zbadala však, že ich tvrdenia často nesúhlasia s logickým výkladom textu a že ju namiesto naplnenia evanjeliovou radosťou privádzajú k depresívnym stavom. Preto sa rozhodla hľadať ďalej a

 

Čítať ďalej...

Modliť sa znamená hovoriť s Bohom

Generálna audiencia Benedikta XVI., 4.5.2011

Drahí bratia a sestry!

Dnes by som chcel začať novú sériu katechéz – po katechézach o cirkevných otcoch, veľkých teológoch stredoveku, o veľkých svätých ženách – rozhodol som sa vybrať tému, ktorá je blízka nám všetkým:

Čítať ďalej...

Násilie nikdy neslúži ľudstvu

Benedikt XVI. na 3. pôstnu nedeľu 11.3.2012

Drahí bratia a sestry,

Evanjelium dnešnej Tretej nedele v Pôstnom období nám v podaní sv. Jána predstavuje známy príbeh, v ktorom Ježiš vyháňa z Jeruzalemského chrámu predavačov dobytka a peňazomencov (por. Jn 2,13-25).

Čítať ďalej...

Homília v Madride na SDM 2011

Homília Benedikta XVI. počas záverečnej sv. omše v Madride

Drahí mladí,

slávením Eucharistie prichádzame k vrcholnému bodu týchto Svetových dní mládeže. Keď vás tu vidím, ako ste prišli v tak veľkom počte zo všetkých kútov sveta, moje srdce sa napĺňa radosťou a myslím na osobitnú lásku, s ktorou na vás Ježiš pozerá. Áno, Pán vás má rád a nazýva vás svojimi priateľmi (porov. Jn 15,15).

Čítať ďalej...