FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Kto dá prístrešie Sv. rodine - predvianočný deviatnik

  • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. jún 2016, 16:17
  • Napísal: Sr. Marka
  • 02 jan

Už niekoľko rokov sa v našej farnosti v období od 15. do 23. decembra konáva v súkromných domoch deväťdňová pobožnosť – predvianočný deviatnik Kto dá prístrešie sv. Rodine. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť osôb z rozličných rodín, ba môžu sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti. Každý deň sa modlí v inej domácnosti, obyčajne večer, keď zvoní na Anjel Pána.

Ak to situácia nedovoľuje, môže sa pobožnosť konať iba v jednom dome, prípadne v niekoľkých domoch.
Pri pobožnosti sa z domu do domu prenáša obraz Svätej rodiny hľadajúcej príbytok alebo iný obraz Svätej rodiny, prípadne obraz Panny Márie.
Pobožnosť začína za dverami nového príbytku spevom piesne: Kto klope tam? Po prijatí obrazu do nového príbytku a spevu mariánskej piesne pokračuje modlitbou radostného ruženca, nasledujú loretánske litánie, osobitná modlitba k Panne Márii, iné modlitby a spevy.
Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich, ktoré je odpoveďou na Ježišove slová: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Tento rok bol medzi účastníkmi prítomný aj pán kaplán Róbert.

Cieľom deviatnika je:
- dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostali a dostávajú,
- preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej a našej Matke,
- pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc vyprosovaním si milostí pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.

deviatnik2016-pred-vianocami