FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Stretnutia rodín

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 08. jún 2019, 21:45
  • Napísal: Administrátor
  • 05 aug

Prvé rodinné spoločenstvá v našej farnosti začali vznikať v 90-tych rokoch minulého storočia. Vychádzali zo spirituality Hnutia kresťanských rodín, ktoré vzniklo v roku 1969 s podporou vtedajšieho tajného biskupa Jána Chryzostoma Korca. Bolo to v období hlbokej totality, keď tlak ateizácie na vtedajšiu spoločnosť bol značný.

Veľkou pomocou pre kresťanské rodiny v týchto podmienkach boli malé rodinné spoločenstvá. V našej farnosti i v celom dekanáte Sereď bolo niekoľko spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávali. Po nežnej revolúcii, po získaní náboženskej slobody sa zdalo, že rodinné spoločenstvá stratia svoju opodstatnenosť. Ukázalo sa však, že v nových podmienkach sú ešte potrebnejšie.

V súčasnosti sú v našej farnosti tri spoločenstvá rodín. Stretávame sa raz za dva – tri týždne. Počet členov „stretiek“ je 3-7 manželských párov. Program sa skladá z dvoch častí:

1. časť

- čítanie z Božieho slova

- modlitba na aktuálne úmysly

- téma týkajúca sa problematiky manželstva, rodiny, viery, morálky, a pod.

2. časť

- malé občerstvenie a voľná debata

Prečo vlastne rodinné spoločenstvá a čo je ich cieľom?

- vzájomná duchovná podpora

- povzbudenie, pomoc

- učiť sa prijímať aj iné názory a pohľady, tolerovať aj chyby iných

- učiť sa požiadať o pomoc a vedieť aj pomoc poskytnúť

- byť otvorený aj  pre službu vo farnosti a pre iných ľudí

Tieto ciele sú ideálom, ktorý sa snažíme napĺňať, no nie vždy sa nám to darí. Veľmi radi však medzi nami privítame i ďalšie manželské páry.

Kontakt: Milan a Lýdia Cehlárikoví: tel.7892004, 0910 554 583; mail: cehlarik.m@gmail.com