FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

eRko stretká

  • Napísal: Administrátor
  • 01 aug

ERKO stretká sú pre všetky deti od 2. ročníka ZŠ.

INFORMÁCIE O STRETKÁCH (bývajú OKREM prázdnin):

Mladší eRkári CHLAPCI (druháci až ôsmaci) - eRko stretká sú každý piatok od 16:30 do 17:45 v Pastoračnom centre na fare

Mladší eRkári DIEVČATÁ (druháčky až ôsmačky) - eRko stretká sú každý piatok od 15:00 do 16:25 v Pastoračnom centre na fare

Starší eRkári (deviataci a vyššie) - eRko stretká bývajú v piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare. (informuj sa na andrej2.macho@gmail.com)

AK je vyhlásené spoločné stretko, tak ho máme všetci v piatok od 15:00 hod. :)

Tešíme sa na stálych i nových členov.


Zodpovedná osoba eRka (ZOF) za mesto Sereď je Andrej Macho: andrej2.macho@gmail.com
Členom komisie Dobrej noviny pre Trnavskú arcidiecézu je Alžbeta Kojšová (Sereď) a Mária Maťová (Hurbanovo).
Programovou koordinátorkou Dobrej noviny za eRko Sereď je Martina Takáčová.

eRko_spolocna_fotka_-_tabor_2013

Ďalšími vedúcimi sú Martina Takáčová, Michaela Ambrušová, Mária Pekárová, Samuel Široký, Milan Navrátil, Dominika Šipošová, Veronika Moncoľová, Veronika Huláková, Andrea Sűttőová, Matej Macho, Laura Skupinová, Erik Hudcovič. Stretká prebiehajú vo farskom Pastoračnom centre (pre viac informácií pozri vyššie). Dĺžka stretiek je 1,5 hod.

Cez prázdniny a sviatky stretká nie sú, no za to sa deti i vedúci každoročne tešia na veľkolepý letný tábor :)

Od roku 2016 sa venujú deťom na eRko stretkách i pomocní animátori ako Saška a Tamarka Sűttőové, Monika Mikulášová, Ján Hužovič.

 

 

 

Počas stretiek sa s deťmi modlíme, rozprávame o Bohu a paralelách do bežného života, hráme, športujeme, zúčastňujeme sa na akciách s ostatnými eRkármi na regionálnej i celoslovenskej úrovni a na podujatiach organizovaných s mestom Sereď (Spoznaj svoje mesto, Naše mesto). Keď je pekný čas, radi vybehneme do prírody alebo podnikáme rôzne výlety.VIAC O TOM ČO JE ERKO NÁJDETE NA: www.erko.sk, 

PÔSOBENIE V SEREDI: http://www.sered.fara.sk/erko/sered/posobenie

www.sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko
http://www.sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko/aktuality/186-viete-co-je-erko,

 

VEDÚCI DETSKÉHO SPOLOČENSTVA SI HOVORÍ:

(Pedagogická vízia eRkára)

Chcem pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v mojom stretku, aby z nich vyrástli zrelé kresťanské osobnosti.

Chcem, aby sa naše spoločenstvo pravidelne stretávalo viac rokov. Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa.

Uvedomujem si, že okrem prirodzenej výchovy mám viesť deti za ruku i k nadprirodzeným hodnotám. Umožním deťom zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

Cez život v našom spoločenstve budeme spoznávať svet okolo nás a budú sa rozvíjať dôležité životné zručnosti detí (a aj moje:).

Je pekné, keď v eRku nosíme eRko-tričká. Ja chcem byť však predovšetkým nositeľom eRkárskych hodnôt: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Naše priateľstvo a vzájomné vzťahy nám budú pomáha pri formovaní a upevňovaní postojov kresťanskej lásky (štýl Mám rád…).

Chcem, aby sme spolu s deťmi boli tými, ktorí tvorivo prispievajú k rozvoju spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú jej hodnotové smerovanie.

Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“

 

Stretko smiley

mila.png

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života.

 

Tešíme sa na teba, tak neváhaj a príď medzi nás :)


eRko_-_pozadie_2014