FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

O nás - eRko | Farnosť Sereď

eRko stretká

  • Napísal: Administrátor
  • 01 aug

ERKO stretká sú pre všetky deti od 2. ročníka ZŠ.

INFORMÁCIE O STRETKÁCH (bývajú OKREM prázdnin):

Mladší eRkári CHLAPCI (druháci až ôsmaci) - eRko stretká sú každý piatok od 16:30 do 17:45 v Pastoračnom centre na fare

Mladší eRkári DIEVČATÁ (druháčky až ôsmačky) - eRko stretká sú každý piatok od 15:00 do 16:25 v Pastoračnom centre na fare

Starší eRkári (deviataci a vyššie) - eRko stretká bývajú v piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare. (informuj sa na andrej2.macho@gmail.com)

AK je vyhlásené spoločné stretko, tak ho máme všetci v piatok od 15:00 hod. :)

Tešíme sa na stálych i nových členov.


Zodpovedná osoba eRka (ZOF) za mesto Sereď je Andrej Macho: andrej2.macho@gmail.com
Členom komisie Dobrej noviny pre Trnavskú arcidiecézu je Alžbeta Kojšová (Sereď) a Mária Maťová (Hurbanovo).
Programovou koordinátorkou Dobrej noviny za eRko Sereď je Martina Takáčová.

Čítať ďalej...

eRko v našej farnosti

  • Napísal: Administrátor
  • 01 aug

ERKO-logoeRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je celoslovenská organizácia orientujúca sa na výchovu detí v kresťanskom duchu. eRko – od písmena R, podľa hesla eRkárov: Radosť Rozdávaním Rastie.

Prvé stretko eRka v Seredi sa uskutočnilo 23. októbra 2005. Našlo sa pár mladých ľudí, ktorí sa chceli venovať deťom a potom sa našlo veľa detí, ktoré chceli na eRko chodiť. Hneď na prvé stretko prišlo 24 detí.