FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 11. do 17. marca 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. marca 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.03.
 
7:00
Jaroslav Bánovský a rodičia

18:00

† Michal, Mária Irsákoví a starí rodičia z oboch strán
Ut
12.03.
 
7:00
† Milan Kostolányi 
18:00
  Mária Hvizdová
St
13.03.
 Kántrový deň
7:00
matka Filoména a starí rodičia z oboch strán
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Št
14.03.
 
7:00
† manželia Rožároví
18:00
† otec Rudolf 
Pi
15.03.
 
7:00
Mária a rodina 
18:00
† rodičia Turoňoví, syn, nevesty, rodičia Koniarikoví a deti, Miroslava Čmaradová
So
16.03.

 

7:00
svokor Miroslav 
18:00
† Dušan a Marta Remenároví
Ne
17.03.
2. pôstna nedeľa
7:30
za uzdravenie a Božiu pomoc pre deti 
Čepeň
9:00
† Jozef Kuric a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • V dnešnú nedeľu 10.03.2019 sa koná Jarná zbierka na charitu. Vopred úprímné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Jarné kántrové dni budú na budúci týždeň v stredu, v piatok a sobotu. Obsahom kántrovýh dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a láska k blížnemu.
  • V tomto roku bude organizovaný tretí pochod za život. Konať sa bude v Bratislave dňa 22.9.2019. V týchto dňoch je možne zapojiť sa do duchovnej prípravy, do modlitbovej a pôstnej reťaze za tento pochod  a to adoráciou či ružencom. Viac informácii na webovej stránke www.pochodzazivot.sk.  
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.04.2019. Podrobnejšie ninformácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
  • Prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie krížových ciest podľa harmonogramu na stolíku s novinami. Krížové cesty v piatok začnú o 17:20, a v nedeľu o 17:00. Pri slávení týchto pobožností je možnosť získať odpustky, za splnení obvyklých podmienok.
  • Dňa 12.03.2019 bude sv. omša o 18:00 pre rodičov provoprijímajúcich detí a po nej bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Účasť je nutná.
  • Omša pre birmovancov bude v piatok 15.3.2019 o 18:00. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67