FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 4. do 10. marca 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 4. do 10. marca 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.03.
 
7:00
za ťažko chorú dcéru

18:00

† Ján a Emília Mečochoví
Ut
05.03.
 
7:00
za uzdravenie Vladimíra
18:00
 Serafín a Štefánia Šurínoví
St
06.03.
Popolcová streda
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc
18:00
za ružencové bratstvo
Št
07.03.
 
7:00
† syn Tomáš a za uzdravenie v rodine
18:00
† starí rodičia Peter a Mária Kramároví, syn Roman a starí rodičia Lackoví
Pi
08.03.
 
7:00
prosba o Božiu milosť a pomoc
18:00
† vnuk Ľuboš Hostina
So
09.03.

 

7:00
Jozef Baláž 
18:00
† Ivan Kuzniar
Ne
10.03.
1. pôstna nedeľa
7:30
† prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre neter, synovca a ich rodiny
Čepeň
9:00
poďakovanie za 80 r. života a za zdravie a Božiu pomoc 
10:30 za farníkov
18:00
† Terézia Karmažínová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Začína pôstne obdobie - Popolcová streda 06.03. 2019 - deň prikázaného pôstu, zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:20 a v nedeľu o 17:00. Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána. 

 • Jarná zbierka na charitu bude budúci týždeň 10.3.2019 na 1. pôstnu nedeľu.
 • Pripomíname možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Aj tento týždeň daruje 1 500 animátorov eRka v 200 slovenských mestách a obciach svoj voľný čas deťom na stretku, a preto aj malým darom môžeme spôsobiť veľa radosti. Na stolíku s novinami sú letáky a potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka.
  Viac informácií o tomto hnutí detí a mládeže nájdete na webe.
 • V tomto týždni bude v utorok večerná sv. omša o 18:00 hod. pre prvoprijímajúce deti a v piatok večer o 18:00 hod. pre birmovanov. 
 • Na budúcu nedeľu 10.3.2019 bude sv. omša o 10:30 hod. za účasti rodín a detí doprevádzaná spevokolom.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67