FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 26. novembra do 02. decembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. novembra do 2. decembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.11.
 
7:00
za duše v očistci

18:00

† Agneša Holienčíková
Ut
27.11.
 
7:00
† Milan Kostolányi
18:00
Ondrej Barienčík, Žofia, brat Ondrej a sestra Barienčíkoví
St
28.11.
 
7:00
Ján
18:00
† Jozef Schmidt
Št
29.11.
 
7:00
† Mária Ondrušková
18:00
† Jozefína a Ferdinand Nemcoví, rodičia z oboch strán a Pavol Popluhár
Pi
30.11.
Sv. Ondreja, apoštola,
sviatok

7:00
poďakovanie za 84 r. života Kataríny, poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc a prosba za zdravie pre celú rodinu
18:00
† Pavol a Gizela Balážioví a syn Vincent
So
01.12.

Panny Márie v sobotu

10:00
 Fatimská sobota
18:00
† Jiří Podařil
Ne
02.12.
1. adventná nedeľa
7:30
† Anastázia a Ján Lašákoví
Čepeň
9:00
† Viliam Holík, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Eva Kapustová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
  • Dnes je Nedeľa Krista Kráľa. V túto nedeľu je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pred vyloženou  Sviatosťou oltárnou verejného recitovania modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.“ Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. otca. Okrem toho treba vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
  • Na budúcu nedeľu vstupujeme do nového liturgického roka Adventným obdobím - počas nedeľných sv. omší budeme požehnávať adventné vence a sviece, preto prosíme, aby ste ich pred sv. omšou zhromaždili pred hlavným oltárom.
  • Ohlášky: Tomáš Kišon, seminarista Trnavskej arcidiecézy, poslucháč 6. ročníka RKCMBF UK v Bratislave, syn Jozefa a Zuzany  Kišonových, bude 8.12.2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade v Seredi.
  • Prosíme miništrantov, aby prišli na liturgický nácvik k vysviacke v sobotu 1.12.2018 po večernej sv. omši.
  • Na 1. adventnú nedeľu je vyhlásená zbierka na charitu. Na jarnú zbierku na charitu sa celkovo vyzbieralo 41 285,89€. Viac o využití milodarov či o samotnej práci charity sa môžete dozvedieť z časopisu Charitný spravodaj, ktorý vychádza dvakrát do roka alebo z letákov, ktoré sú vzadu za lavicami v kostole. 
  • Tv Lux pozýva amatérskych filmárov (SAFi) k účasti na súťaži vytvoriť videá na zadanú tému. Všetky potrebné informácie o tejto súťaži je možné nájsť na stránke safi.tvlux.sk alebo vzadu na plagáte. 
  • Taktiež Tv Lux ponúka možnosť zapojiť sa do Mikulášskeho darčeka od 3. do 9.12.2018 pre Tv Lux. Modlitby, obety je možné obetovať ako dar pre Tv Lux. Je potrebné tak urobiť zaslaním takéhoto daru online na tvlux.sk alebo mailom klub@tvlux.sk alebo sms na číslo 0910 842 784. Niekto potom dostane dar od Tv Lux. TV Lux tiež pozýva na rorátne sv. omše v utorky 4. a 11.12.2018, ktoré budú s otcami biskupmi. Omše budú obetované za Vás aj za zosnulých členov Klubu priateľov Tv Lux. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67