Vážení návštevníci, nový web eRka v Seredi je VO VÝSTAVBE a nie je vo finálnej podobe. 
Ďakujeme za pochopenie ;)

LETNÝ TÁBOR 2018 bude v termíne 13.-19. august 2018

V piatok 23.3. budú eRko stretnutia od 16:00 do 17:00 hod.
Avšak o 17:20 sa predmodlievame v kostole krížovú cestu, zraz je o 17:10 v sakristii.
Bližšie info na stretkách alebo mailom na andrej@erko.sk

PRIDAJ SA AJ TY DO SKUPINKY

Mladší eRkári DIEVČATÁ (druháčky až ôsmačky) - eRko stretká sú každý piatok od 15:00 do 16:15 v Pastoračnom centre na fare.

Mladšie dievčatá

Mladší eRkári CHLAPCI (druháci až ôsmaci) - eRko stretká sú každý piatok od 16:30 do 17:45 v Pastoračnom centre na fare

Mladší chlapci

Starší eRkári (deviataci a mladí do 16 rokov) - stretká bývajú každý piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare.

Starší eRkári

Spoločné stretnutie eRkárov býva pri rôznych príležitostiach: Kampaň Vypni telku, zapni seba! | Hravé popoludnie | Praktický čin v rámci Detského činu pomoci | Mikuláš | Vianočný večierok | Karneval | Stretko o Dobrej novine AK je vyhlásené spoločné stretko, tak ho máme všetci v piatok od 15:00 hod.

SPOLOČNÉ STRETKÁ

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na starom profile: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera