Pašiové hry v Šúrovciach - pozvánka

HRANÁ KRIŽOVÁ CESTA
Mládež z farnosti Šúrovce pozýva na hranú krížovú cestu,
ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 20. 03. 2016 o 18.00 hod. v okolí farskej budovy a kostola...

pasie surovce 2016