FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. október 2018, 08:59
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 07 okt

Úmysly sv. omší na týždeň od 08. do 14. 10. 2018 v Šintave

Pondelok 18.30 - V  Mária Molnárová r. Kloknerová (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Michal a Rozália Suhajoví, syn Rudolf a vnučka Zuzana
Streda 18.30 - Š  ruženská
Štvrtok 18.30 - Š  za Božie požehnanie pre dobrodincov
Piatok 17.30 - V  Štefan a Mária Dobošoví, syn Karol a rod. z oboch strán
18.30 - Š  Jozef a Mária Drábikoví, ich rodičia a syn Stanislav
19.30 - Š birmovanci
Sobota 08.00 - Š  Ján a Irena Klottonoví a rod. z ob. strán
17.30 - V  Irena a Ján Diak, syn Jozef a Štefan Bartoš
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Za VNL pre prvoprijímajúcich a ich rodičov
- po sv. omši birmovanci
11.00 - Š  za rodičov Mizerových a Ščípových

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  14. 10.  - DVADSIATA ÔSMA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 223 - 254 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 24. do 30.9.2018 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 23. september 2018, 12:52
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 23 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 24. do 30. 09. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Rozália Šalamounová (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Anton Marcinkech, rod. z oboch strán, zať Milan, Veronika a Alžbeta
Streda 17.30 - V
 Štefan Ševčovič (pohrebná)
18.30 - Š na úmysel
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Ľudmila Šinkoví
Piatok 17.30 - V  Štefan a Magdaléna Horváthoví a rod. z oboch strán
18.30 - Š  Vladimír Pucheľ a dcéra Pavlínka
po omši stretnutie s rodičmi
Sobota 08.00 - Š  Pavol a Irena Molnároví, dcéra Irenka, syn Pavol a rod. z oboch strán
17.30 - V  Ľubica Jankulicová, otec Eduard a starí rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Michal a Anna Tvarožkoví, dcéry Anna a Terézia s manželmi
08.30 - V  poďakovanie za 40. rokov spoločného života
po omši stretnutie s rodičmi
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  27. 09.  - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota  29. 09.  - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
Nedeľa  30. 09.  - DVADSIATA ŠIESTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 158 - 192 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V nedeľu 23.9. o 17.00 vo farskom centre bude stretnutie ohľadom púte do Svätej zeme.

 

Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 16. september 2018, 09:37
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 16 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 17. do 23. 09. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  za živých i zosnulých z rodiny
18.30 - Š Mária Slezáková (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Marta Drábiková, dcéra Saška a rodičia
Streda 18.30 - Š  Rodičia Hafrovičoví a zať Ľudovít
Štvrtok 18.30 - Š  Rodina Adámeková a Pavlovičová
Piatok 17.30 - V  poďakovanie za 80 r. života a Božie požehnanie pre rodinu
18.30 - Š  za matku, starých rodičov a príbuzných
19.30 - Š  stretnutie s birmovancami
Sobota 08.00 - Š  za + zrodiny Gizely a Jána Suhaya
17.30 - V  Viktória Bradová a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  poďakovanie za všetkých šesťdesiatnikov v Šintave
08.30 - V  Marián Sabo a rodičia
stretnutie s birmovancami
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  20. 09.  - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol. kórejských mučeníkov
Piatok  21. 09.  - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Nedeľa  23. 09.  - DVADSIATA PIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 150 - 180.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V nedeľu 23.9. o 17.00 vo farskom kostole bude stretnutie ohľadom púte do Svätej zeme.

 

Farské oznamy od 03. do 09. 09. 2018 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 02. september 2018, 13:03
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 02 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 03. do 09. 09. 2018 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š
 Vdp. Ján Blaškovič
Utorok 18.00 - Š  za zdravie a Božiu pomoc pre priateľov a dobrodincov
Streda 18.30 - Š  za Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok 18.30 - Š  za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  Rudolf Drábik, syn, brat a rodičia
- 19.30 - Š Stretnutie birmovancov
Sobota 08.00 - Š  Petronela a Štefan Marcinkech, ich rodičia a súrodenci
17.30 - V  František Juriš a rod. z oboch strán
Nedeľa 07.00 - Š  Poďakovanie za 40 rokov spoločného života
08.30 - V  Karol Kižňanský
- po sv. omši je stretnutie birmovancov
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  03. 09.  - Sv. Gregora Veľkého, pápeža
Piatok  07. 09.  - Sv. Košických mučeníkov
Sobota  08. 09.  - Narodenie Panny Márie
Nedeľa  09. 09.  - DVADSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 78 - 109 a na Vinohradoch 90 - 120.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 20. do 26.08.2018 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 20. august 2018, 17:38
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 20 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 20. do 26. 08. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok 17.30 - V Jozef Briliak
18.30 - Š  Jaroslav Račkovič
Sobota 08.00 - Š  Vojtech Mizera, manželka Mária a syn Róbert
17.30 - V  Emil Petráš a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, zdravie, Božiu pomoc a požehnanie v rodine
11.00 - Š  Jaroslav Birkuš

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  20. 08.  - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Utorok  21. 08.  - Sv. Pia X., pápeža
Streda  22. 08.  - Panny Márie Kráľovnej
Piatok  24. 08.  - Sv. Bartolomeja, apoštola
Nedeľa  23. 08.  - DVADSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 23 - 39 a na Vinohradoch 30 - 60.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.