FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 22. do 28. 04. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 21. apríl 2019, 09:55
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 21 apr

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 04. 2019 v Šintave

Pondelok 08.30 - V  za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc, uzdravenie a zdravie v rodine
11.00 - Š za duše v očistci
Utorok 14.00 - V  Jozefína Pavlovičová
Streda 18.30 - Š  Michal a Gizela Brestovičoví
Štvrtok 18.30 - Š  Poďakovanie pri životnom jubileu
Piatok 17.30 - V  starí rodičia a príbuzní
18.30 - Š  rodina Kučerová a Tauferová
- 19.30 birmovanci
Sobota 17.30 - V  Augustín a Hedviga Babyoví, syn Ján a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š Pavol a Mária Šulákoví a syn Stanislav 
08.30 - V  Rudolf Marcinkech
- birmovanci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  28. 04.  - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 450 - 542 a na Vinohradoch 360 - 390.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 15. do 21. 04. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 16. apríl 2019, 23:11
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 16 apr

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 02. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za VNL pre chorých
Utorok 18.30 - Š  Za rodičov a brata
Streda 18.30 - Š  Viliam a Edita a Myriam Karmažínoví
Štvrtok 17.30 - V  Za + kňazov
18.30 - Š Za Božiu pomoc pre kňazov
Piatok 15.00 - Š  krížová cesta a obrady
Sobota 20.00 - Š  poďakovanie Pánovi za jeho lásku
Nedeľa 07.00 - Š  ruženská
08.30 - V  Silvester a Terézia Haršány
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  18. 04.  - Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok  19. 04.  - Veľký piatok utrpenia a smrti Pána
Sobota  20. 04.  - Biela sobota
Nedeľa  21. 04.  - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 351 - 449 a na Vinohradoch 330 - 360.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V pondelok a utorok je možnosť prijať pomazanie chorých.
- Vo štvrtok, piatok a sobotu môžeme pri obradoch získať úplné odpustky.
- Na Veľký piatok je pôst. V nedeľu je farská ofera.
- V stredu navštívim chorých k Veľkej noci.

 

Farské oznamy od 08. do 14. 04. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. apríl 2019, 20:59
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 07 apr

Úmysly sv. omší na týždeň od 08. do 14. 04. 2019 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š  Martin a Eleonóra Diakoví a ich deti
Utorok 18.00 - Š Viktor a Rozália Fogeloví, syn Jozef, brat František a rod. z ob. strán 
Streda x
Štvrtok x
Piatok Š   8.00 - 20.00 Adorácia
18.30 - Š  Za zdravie a Božiu pomoc
19.30 Birmovanci
Sobota 17.30 - V  Emil Petráš a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  František Javor, rodičia, rodičia Danyoví a ich detí
08.30 - V  Július Kišoň, manž. Priska a sestra Valika
- birmovanci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  14. 04.  - KVETNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 289 - 350 a na Vinohradoch 300 - 330.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 01. do 07. 04. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 01. apríl 2019, 14:35
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 31 mar

Úmysly sv. omší na týždeň od 01. do 07. 04. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
Utorok 18.00 - Š  Za + Helenu
Streda 18.30 - Š  Ján a Barbora Suhajoví a syn Ján
Štvrtok 15.00 - Š
18.30 - Š
Adorácia 
Štefan a Gizela Koričanskí, rodičia a súr. z ob. strán
Piatok 15.00 - V
17.30 - V
 Adorácia
Mária a Viliam Andrašíkoví, rod. z ob. strán,
Jaroslav Bleščák a syn Miroslav
18.30 - Š  Ján a Alžbeta Suchopoví a ich deti
Sobota Š a V  Spoveď k Veľkej noci od 14.00 do 15.30
17.30 - V  Rudolf a Mária Marcinkechoví, syn Vladimír a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Otec Heriban, rodina Kunová, Molnárová a Chudáčiková
08.30 - V  ruženská
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  07. 04.  - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 250 - 288 a na Vinohradoch 270 - 300.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 25. do 31. 03. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 24. marec 2019, 10:12
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 24 mar

Úmysly sv. omší na týždeň od 25. do 31. 03. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pre ženy
18.30 - Š  Prosba o milosť pre lekárov a budúce mamičky
Utorok 18.00 - Š  Zachariáš a Marta Ratulovský
Streda 18.00 - Š  Katarína a Július Jozsa
Štvrtok 18.00 - Š  Rozália a Jozef Šestákoví
Piatok 18.00 - Š  krížová cesta
18.30 - Š  Jozef a Helena Šulákoví
Sobota 17.30 - V  Za + kňazov
Nedeľa 07.00 - Š  Rodina Mužlayová
08.30 - V  Vít a Mária Suchoňoví, synovia Vít, František, zať Alojz a rod. z ob. strán
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  25. 03.  - Zvestovanie Pána
Nedeľa  31. 03.  - Štvrtá pôstna nedeľa

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 219 - 249 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- 24.3. 17.00 - Farské Centrum v Šintave - Šintavské sakrálie