FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 03. do 09. 06. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 04. jún 2019, 08:50
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 04 jún

Úmysly sv. omší na týždeň od 03. do 09. 06. 2019 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š  Za starých rodičov a príbuzných
Utorok 18.00 - Š  Za VNL pre prvoprijímajúcich a ich rodiny
Streda 18.30 - Š  Janka Šuláková a rod. z oboch strán
Štvrtok 18.30 - Š  Štefan Beno a rod. z ob. strán
15.00 adorácia
Piatok 17.30 - V  ruženská
15.00 adorácia
18.30 - Š  za duše v očistci
19.30 - birmovanci - chlapci
Sobota 08.00 - Š  Silvester a Jolana Novanský ich rodičia, súr. a príbuzní
17.30 - V  Milan Poláček a rodičia Diakovi
Nedeľa 07.00 - Š  ruženská
09.00 - Š  za farníkov
11.00 - V  Ondrej a Mária Škamloví a syn Jozef

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  03. 06.  - Sv. Karola Lwangu a spol. mučeníkov
Streda  05. 06.  - Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Nedeľa  09. 06.  - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 1 - 29 a na Vinohradoch 540 - 570.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 27. 05. do 02. 06. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 26. máj 2019, 09:55
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 26 máj

Úmysly sv. omší na týždeň od 27. 05. do 02. 06. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Kamila Horváthová
Streda 18.30 - Š  Na úmysel ordinára
Štvrtok 17.30 - V  Za farníkov
18.30 - Š  Vdp. Ferdinand Kaňka
Piatok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pre rodiny prvoprijímajúcich
18.30 - Š  Koloman a Šarlota Holičkoví
Sobota 08.00 - Š  ruženská
17.30 - V  rodičia Štefan a Mária Danioví a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Henrich Korec a rodičia Korcoví a Holičkoví
09.00 - Š  za farníkov
11.00 - V  za Božie požehnanie pre prvoprijímajúcich

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  30. 05.  - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Sobota  01. 06.  - Sv. Justína, mučeníka
Nedeľa  02. 06.  - SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 629 - 0 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 20. do 26. 05. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 19. máj 2019, 09:10
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 19 máj

Úmysly sv. omší na týždeň od 20. do 26. 05. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Viliam Brada (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  vdp. Ferdinand Kaňka
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Za Božiu pomoc v chorobe
Piatok 17.30 - V  Za Božiu pomoc v rodine
18.30 - Š  Ján a Valéria Satinoví, ich rodičia, súrodenci a zať
- 19.30 birmovanci dievčatá
Sobota 08.00 - Š  Urban a Konštantína Škorvanoví a rod. z oboch strán
17.30 - V  Na úmysel prosiacich o modlitbu
Nedeľa 07.00 - Š  Rodina Molnárová a Vodičková
09.00 - Š  Za farníkov
11.00 - V
(Urbánek)
Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov a všetky jej deti

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  26. 05.  - ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 470 - 510.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 06. do 12. 05. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 05. máj 2019, 19:20
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 05 máj

Úmysly sv. omší na týždeň od 06. do 12. 05. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  rodina Antošíková
Utorok 18.00 - Š  poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Vojtech  Šulák
Piatok 17.30 - V  za zomrelých kňazov
18.30 - Š  Štefan Javor, manželky Mária a Rozália, dcéra Janka a ich rodičia
19.30 - birmovanci (chlapci)
Sobota 08.00 - Š  Štefan a Cecília Ondriskoví a ich deti
17.30 - V  Vincent Kižňanský a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Paľko Molnár, rodičia Dudonoví, Volkoví a súrodenci
08.30 - V  Rozália a Adalbert Dánioví
- birmovanci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  12. 05.  - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 593 a na Vinohradoch 410 - 440.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

 

Farské oznamy od 29.04. do 05.05.2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 28. apríl 2019, 10:03
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 28 apr

Úmysly sv. omší na týždeň od 29. 04. do 05. 05. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Terézia a František Matuloví
Streda 18.30 - Š  Štefan a Gizela Takáčoví a ich deti
Štvrtok 18.30 - Š  Za duše v očistci
15.00 adorácia
Piatok 17.30 - V  ruženská
15.00 V - adorácia
18.30 - Š  za zomrelých hasičov a trubačov
19.30 - birmovanci
Sobota 08.00 - Š  ruženská
17.30 - V  rodičia Vjatrákoví a nevesta Emília
Nedeľa 07.00 - Š  Jozef Javor a rod. z ob. strán
08.30 - V  Gizela Lefantová (1. výročie)
- birmovanci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  29. 04.  - Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok  02. 05.  - Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok  03. 05.  - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Nedeľa  05. 05.  - TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 543 - 577 a na Vinohradoch 390 - 410.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na Boží hrob ste darovali 480,- eur.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.