FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 07.09. do 13.09.2015 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 10. september 2015, 00:43
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 08 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 07. 09. do 13. 09. 2015 v Šintave

Nedeľa 07.00 - Š  Poďakovanie pri ukončení štúdií
09.00 - V  Terézia Koborová
11.00 - Š  za farníkov
Pondelok x
Utorok x
Streda 18.30 - Š  Martin Pucheľ
Štvrtok 18.30 - Š  Rudolf a Mária Marcinkechoví a syn Vladimír
Piatok 17.30 - V Za obrátenie, Božiu pomoc, zdravie a požehnanie
18.30 - Š  František Klokner
Sobota 07.30 - Š  Jozef a Mária Švihoríkoví a nevesta Zuzka
17.30 - V  Viktória Bradová a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Ján Molnár a manželka Terézia r. Holičková
09.00 - V  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov a všetky jej deti
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  06. 09.  - DVADSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA
Pondelok  07. 09.  - Sv. Košických mučeníkov
Utorok  08. 09.  - Narodenie Panny Márie
Sobota  12. 09.  - Najsvätejšieho mena Panny Márie
Nedeľa  13. 09.  - DVADSIATA ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 289 - 302 a na Vinohradoch 361 - 390.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 31.8. do 6.9.2015 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 30. august 2015, 22:12
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 30 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 30. 08. do 06. 09. 2015 v Šintave

Nedeľa 07.00 - Š  Štefan a Magdaléna Pavlovičoví a r. z o. s.
09.00 - V  Poďakovanie pri ukončení včelárskeho roku
11.00 - Š  za farníkov
Pondelok 17.30 - V  Ivana Tripesová
Utorok 18.30 - Š  Jozef a Mária Javoroví
Streda 18.30 - Š  Anton Marcinkech a r. z o. s.
Štvrtok 18.30 - Š Mária Bíliková, rodičia a brat Vojtech
Piatok 17.30 - V ruženská
19.00 - Š  Rozália Koláriková
Sobota 07.30 - Š  ruženská
17.30 - V  Viliam a Cecília Barákovi
Nedeľa 07.00 - Š  Poďakovanie pri ukončení štúdií
09.00 - V  Terézia Koborová
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  30. 08.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA
Štvrtok  03. 09.  - Sv. Gregora Veľkého, pápeža
Nedeľa  06. 09.  - DVADSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 255 - 288 a na Vinohradoch 331 - 360.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k prvému piatku.
- V nedeľu bude pre študentov a žiakov vzývanie Ducha Svätého pred začatím štúdií.

 

Farské oznamy od 24. do 30.8.2015 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 23. august 2015, 17:27
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 23 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 23. 08. do 30. 08. 2015 v Šintave

Nedeľa 07.00 - Š  Katarína Šuláková
09.00 - V  Štefan a Jozefína Petrášoví
11.00 - Š  za farníkov
Pondelok 07.30 - Š
 na úmysel
Utorok x
Streda x
Štvrtok x
Piatok 19.00 - Š  Mons. Vladimír Filo
Sobota 07.30 - Š  Rodina Valná a rod. z oboch strán
17.30 - V  Antónia a Andrej Hrisenkoví a rodičia (1. výročie)
Nedeľa 07.00 - Š  Štefan a Magdaléna Pavlovičoví a rod. z oboch strán
09.00 - V  Poďakovanie pri ukončení včelárskeho roku
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  23. 08.  - DVADSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA
Pondelok  24. 08.  - Sv. Bartolomeja
Štvrtok  27. 08.  - Sv. Moniky
Piatok  28. 08.  - Sv. Augustína, biskupa
Sobota  29. 08.  - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa  30. 08.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 223 - 254 a na Vinohradoch 301 - 330.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 16. do 23.8.2015 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 16. august 2015, 22:52
 • Napísal: Správca farnosti Šintava
 • 16 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 16.8. do 23.8.2015 v Šintave

Nedeľa 07.00 - Š  Rodičia Ján a Antónia Drábikoví a syn Ján
09.00 - V  Barbora Plavocká
11.00 - Š  za farníkov
Pondelok 15.00 - V  Viktor Kavoň
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok 19.00 - Š  za Božiu pomoc pre rodiny
Sobota 07.30 - Š  za VNL pre chorých
17.30 - V  za obrátenie, zdravie, Božiu pomoc a požehnanie
Nedeľa 07.00 - Š  Katarína Šuláková
09.00 - V  Štefan a Jozefína Petrášoví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________Sviatky týždňa:
Nedeľa         16.8. - DVADSIATA CEZROČNÁ NEDEĽA
Štvrtok         20.8. - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok          21.8. - Sv. Pia X., pápeža
Sobota         22.8. - Panny Márie Kráľovnej

Nedeľa         23.8. - DVADSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA___________________________________________________
Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 193 - 222 a na Vinohradoch 271 - 300.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.