FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 22. do 28. 07. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 21. júl 2019, 08:52
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 21 júl

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 07. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok x  
18.30 - Š Dušan Krivosudský 
Sobota x  
17.30 - V  Za VNL pre birmovancov
Nedeľa 07.00 - Š  Molnár Florián a Helena, syn Ľuboš
08.30 - V  za farníkov
11.00 - Š  za VNL pre birmovancov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  22. 07.  - Sv. Márie Magdalény
Štvrtok  25. 07.  - Sv. Jakuba, apoštola
Piatok  26. 07.  - Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Sobota  27. 07.  - Sv. Gorazda a spoločníkov
Nedeľa  28. 07.  - SEDEMNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 219 - 249 a na Vinohradoch 120 - 150.
- Pohreby vybavujte v Hájskom alebo na tel. čísle 0902 265 217.

 

Farské oznamy od 08. do 14. 07. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 07. júl 2019, 18:20
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 07 júl

Úmysly sv. omší na týždeň od 08. do 14. 07. 2019 v Šintave

Pondelok 19.00 - Š  na úmysel
Utorok 19.00 - Š  na úmysel
Streda x
Štvrtok x
Piatok 18.30 - Š  na úmysel ordinára
 19.30 - Š  - birmovanci
Sobota 17.30 - V  Marián Sabo a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  sestra Berchmana a Mária
- birmovanci
11.00 - Š  Terézia Vranová, Michal Szugyen a synovia Igor a Marián
- 12.00 birmovanci

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  11. 07.  - Sv. Benedikta, opáta patróna Európy
Nedeľa  14. 07.  - PÄTNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 105 - 172 a na Vinohradoch 60 - 90.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 24. do 30. 06. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 24. jún 2019, 21:27
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 24 jún

Úmysly sv. omší na týždeň od 24. do 30. 06. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok 18.30 - Š  Július a Anna Suchopoví
Piatok 17.30 - V  Vdp. Ján Blaškovič
18.30 - Š  Anna a Anton Šulákoví, rod. a príb. z oboch strán
Sobota 09.00 - V  za farníkov
11.00 - Š  Božena Drábiková, rodičia Jozef a Mária Fidleroví
Nedeľa 07.00 - Š  Drahoslava Levčíková
09.00 - Š  Za farníkov 
11.00 - V  za dobrodincov chrámu

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  24. 06.  - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Piatok  28. 06.  - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota  29. 06.  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 
Nedeľa  30. 06.  - TRINÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 49 - 82 a na Vinohradoch 1 - 30.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V sobotu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca
- V nedeľu sú na Vinohradoch hody.

 

Farské oznamy od 17. do 23. 06. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 18. jún 2019, 22:12
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 18 jún

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 02. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 15.00 - V  Jaromír Jankulic (pohrebná)
18.00 - Š Rudolf a Jolana Klokneroví a ich deti
Streda 18.30 - Š  Veronika a Gejza Novákoví, bratia Jozef a Vojtech a rodičia
Štvrtok 17.00 - V  Jozef a Jolana Košoň, Martin a Helena Matuloví a syn
18.30 - Š za farníkov
Piatok 17.30 - V  Darina Jurčíková a Ladislav Volkovič
18.30 - Š  rodičia Čermákoví, syn Juraj a st. rod. z ob. strán
19.30 birmovanci
Sobota 08.00 - Š  Molnár Jaroslav, rod. z ob. strán a brat Dušan
17.30 - V  Jozef Lipták, zať Vladimír, rod. z ob. strán a ich deti
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  poďakovanie za milosť Božiu
- birmovanci
11.00 - Š  Kamila Drottnerová
Š 12:00 - procesia Božieho tela

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  20. 06.  - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
Piatok  21. 06.  - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Nedeľa  23. 06.  - DVANÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 30 - 48 a na Vinohradoch 600 - 700.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 10. do 16. 06. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 10. jún 2019, 20:25
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 10 jún

Úmysly sv. omší na týždeň od 10. do 16. 06. 2019 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov, duchovné povolania a všetky jej deti
18.30 - Š Ján Leskovský
Utorok 18.00 - Š  Jozef Lukačovič, rodičia a súrodenci
Streda 18.30 - Š  Jaroslav Birkuš
Štvrtok 18.30 - Š  Mária a Jozef Javoroví
Piatok 17.30 - V  poďakovanie za 20 rokov manželstva a za živú vieru v rodine
18.30 - Š  Rudolf a Rozália Drábikoví a rod. z ob. str.
19.30 - birmovanci dievčatá
Sobota 08.00 - Š  Štefan a Mária Maňuroví, synovia, nevesty a zať
17.30 - V  Vladimír Kondel a starí rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Štefan Maškovič, sestra Júlia a rod. z ob. str.
BIRMOVANCI
11.00 - Š  za Božie požehnanie pre rodiny prvoprijímajúcich

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  10. 06.  - Sv. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Utorok  11. 06.  - Sv. Barnabáša, apoštola
Štvrtok  13. 06.  - Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza
Nedeľa  16. 06.  - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 30 - 48 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.