FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 24. do 30.9.2018 | Šintava

  • Napísal: Maťa Holičková
  • 23 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 24. do 30. 09. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Rozália Šalamounová (pohrebná)
Utorok 18.00 - Š  Anton Marcinkech, rod. z oboch strán, zať Milan, Veronika a Alžbeta
Streda 17.30 - V
 Štefan Ševčovič (pohrebná)
18.30 - Š na úmysel
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Ľudmila Šinkoví
Piatok 17.30 - V  Štefan a Magdaléna Horváthoví a rod. z oboch strán
18.30 - Š  Vladimír Pucheľ a dcéra Pavlínka
po omši stretnutie s rodičmi
Sobota 08.00 - Š  Pavol a Irena Molnároví, dcéra Irenka, syn Pavol a rod. z oboch strán
17.30 - V  Ľubica Jankulicová, otec Eduard a starí rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Michal a Anna Tvarožkoví, dcéry Anna a Terézia s manželmi
08.30 - V  poďakovanie za 40. rokov spoločného života
po omši stretnutie s rodičmi
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  27. 09.  - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota  29. 09.  - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
Nedeľa  30. 09.  - DVADSIATA ŠIESTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 158 - 192 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V nedeľu 23.9. o 17.00 vo farskom centre bude stretnutie ohľadom púte do Svätej zeme.