FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 28. 08. do 03. 09. 2017 | Šintava

  • Napísal: Maťa Holičková
  • 29 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 28. 08. do 03. 09. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
Utorok x
Streda 18.30 - Š  Poďakovanie za šťastné ukončenie štúdia
Štvrtok 15.00 - Š Adorácia
18.30 - Š Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V ruženská
15.00 - V Adorácia
18.30 - Š ruženská
Sobota 07.30 - Š Urban a Konštantína Škorvanoví
a rodičia z oboch strán
17.30 - V Janka a Jozef Čelároví
Nedeľa 07.00 - Š  Ján a Terézia Molnároví, ich rodičia a syn Gejza
09.00 - V  Rudolf Šalamoun, Ján a Rozália Jakubíkoví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  28. 08.  - Sv. Augustína, biskupa
Utorok  29. 08.  - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
Streda  30. 08.  - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Nedeľa  03. 09.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k 1. piatku navštívim v stredu.