Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • Pripojme sa k rozvojovej pomoci
    prijatím koledníkov Dobrej noviny
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farské oznamy

Farské oznamy od 13. do 19. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 02. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok x  
x  
Sobota x  
15.30 - V  Janka a Štefan Kubánoví
Nedeľa 07.00 - Š  Rudolf Drábik, syn, brat a rodičia
09.00 - V  Tekla Hlavánová (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Piatok  17. 11.  - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa  19. 11.  - TRIDSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 473 - 494 a na Vinohradoch 210 - 240.
- Pohreby vybavujte vo DVORNÍKOCH na tel. č. 0905 218 505

 

Farské oznamy od 06. do 12. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 6. do 12. 11. 2017 v Šintave

Pondelok 15.30 - V Na úmysel duší v očistci
18.00 - Š  Jozefína Andrisová
Utorok 18.00 - Š  Štefan a Mária Javoroví a ich deti
Streda 18.00 - Š  Jozef, rod. z oboch strán a nevesta Anna
Štvrtok 18.00 - Š  Peter a Mária Šulákoví, rod. a súr. z oboch strán
Piatok 15.30 - V  Terézia Koborová a rodičia z oboch strán
18.00 - Š  Rodičia Gizela a Gabriel Javoroví a ich deti Eva a Miroslav
Sobota 08.00 - Š  Mária, Hedviga a František
15.30 - V  Rodina Mrenková, syn František, zať Jozef, rod. z ob. str.
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  rodičia Vjatrákoví, Hurtišoví a švagriná Emília
11.00 - Š  Ľudovít a Petronela Tóthoví a rod. z ob. strán

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  09. 11.  - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Piatok  10. 11.  - Sv. Leva Veľkého, pápeža
Sobota  11. 11.  - Sv. Martina z Tours, biskupa
Nedeľa  12. 11.  - TRIDSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA - hodová slávnosť

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 435 - 472 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Od 1.11. do 8.11. môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci.
- Na budúcu nedeľu máme hody - máme možnosť získať úplné odpustky pre seba.
- V sobotu 11.11. o 11:11 si vo výročný deň padlých vojakov chvílkou ticha a modlitbou pripomeňme obete svetových vojen.

 

Farské oznamy od 30.10. do 05. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 30. 10. do 5. 11. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Jozef a Cecília Horváthoví, zať Milan a rodičia z o. s.
Utorok 18.00 - Š  Jozef a Helena Ščevíkoví
Streda 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V poďakovanie za 50 rokov spoločného života
11.00 - Š Katarína a Vojtech Miklošíkoví
Štvrtok 17.30 - V  Na úmysel Sv. Otca
18.30 - Š Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š  Róbert Mizera
17.30 - V  Albínka, Tonka a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Gejza a Gabriela Javoroví a dcéra Marta
08.30 - V  rodičia Michal a Zuzana Hudákoví,
dcéra Anna a nevesta Mária
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  01. 11.  - SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok
Štvrtok  02. 11.  - Pamiatka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa  05. 11.  - TRIDSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 402 - 434 a na Vinohradoch 150 - 180.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 23. do 29. 10. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 23. do 29. 10. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Michal a Rozália Suhajoví, syn Rudolf, vnučka Zuzana a rod. z oboch strán
Streda 18.30 - Š  Za zdravie a priateľstvo
Štvrtok 18.30 - Š  Irena a Mikuláš Pavlovičoví, ich deti, vnuk Anton, rod. a súrodenci z o. s.
Piatok 17.30 - V  Michal a Filoména Mužlay a deti Florián, Ladislav, Jolana, Mária a Alžbeta
18.30 - Š  Janka Javorová a rodičia
Sobota 08.00 - Š  Chovanec Jozef a Anna a rodičia
17.30 - V  Pavol Juriš a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc v rodine
11.00 - Š František Šimulčík a zomrelí z o. s.

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Sobota  28. 10.  - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa  29. 10.  - TRIDSIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 375 - 401 a na Vinohradoch 120 - 150.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Stretnutie birmovancov je v piatok a v nedeľu.

 

Farské oznamy od 16. do 22. 10. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 16. do 22. 10. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Rodičia Mizeroví a Ščípoví
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Helena Bavúzoví a rod. z oboch strán
Piatok 17.30 - V  Jozefína a Štefan Petrášoví, rod. a súrodenci z ob. strán
18.30 - Š  Anton a Anna Šulákoví, rodičia a príbuzní z oboch strán
Sobota 07.30 - Š  Ján a Irena Klottonoví a rod. z oboch strán
17.30 - V  Jozef Vlček, deti, otec Severín
Nedeľa 07.00 - Š  Krištof a Mária Kučeroví, syn a rodičia
08.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc a požehnanie
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  17. 10.  - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Streda  18. 10.  - Sv. Lukáša, evanjelistu
Nedeľa  22. 10.  - DVADSIATA DEVIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 314 - 374 a na Vinohradoch 90 - 120.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na misie.

 

Farské oznamy od 11. do 17. 09. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 11. do 17. 09. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Rodina Červeňová, Lipovská a Šidlová
Streda 18.30 - Š  Mária Biliková, jej rodičia a Rozália a Imrich Markuskoví
Štvrtok 18.30 - Š  Mária Kroláková a rodičia
Piatok 07.00 - Š  Marta Drábiková
09.00 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
11.00 - Š Ľudovít a Gizela Klokneroví a ich deti
Sobota 17.30 - V  Terézia Machová (1. výročie)
Nedeľa 07.00 - Š  Vdp. Ján Blaškovič
09.00 - V  Karol Kižňanský
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  13. 09.  - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok  14. 09.  - Povýšenie sv. kríža
Piatok  15. 09.  - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Sobota  16. 09.  - Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Nedeľa  17. 09.  - DVADSIATA ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 193 - 222 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 28. 08. do 03. 09. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 28. 08. do 03. 09. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
Utorok x
Streda 18.30 - Š  Poďakovanie za šťastné ukončenie štúdia
Štvrtok 15.00 - Š Adorácia
18.30 - Š Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V ruženská
15.00 - V Adorácia
18.30 - Š ruženská
Sobota 07.30 - Š Urban a Konštantína Škorvanoví
a rodičia z oboch strán
17.30 - V Janka a Jozef Čelároví
Nedeľa 07.00 - Š  Ján a Terézia Molnároví, ich rodičia a syn Gejza
09.00 - V  Rudolf Šalamoun, Ján a Rozália Jakubíkoví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  28. 08.  - Sv. Augustína, biskupa
Utorok  29. 08.  - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
Streda  30. 08.  - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Nedeľa  03. 09.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k 1. piatku navštívim v stredu.

 

Farské oznamy od 3. do 9. 7. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 3. do 9. 7. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.30 - Š  Katarína Šuláková
Streda 09.00 - V  Stanislav Kapusta
11.00 - Š Anna a Anton Šulákoví, rodičia a príbuzní
Štvrtok 18.30 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
19.00 - Š  Ján Szabo, rod. z oboch strán, súrodenci a švagor Štefan
Sobota 07.30 - Š  Rodičia Maňuroví, synovia Pavol a Imrich, nevesty a zať
17.30 - V  Štefan a Mária Majerníkoví, sestry Terézia, Antónia a Serafína
Nedeľa 07.00 - Š  Pavel a Irena Molnároví a dcéra Irenka
09.00 - V  Sestra Berchmana a Mária
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  03. 07.  - Sv. Tomáša, apoštola
STREDA  05. 07.  - SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Nedeľa  09. 07.  - ŠTRNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.