Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farské oznamy

Farské oznamy od 12. do 18.3.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 12. do 18. 03. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Za Božiu pomoc pre maturantov
Streda 18.00 - Š Rodina Šuláková a Holazová
Štvrtok 18.00 - Š  Ján a Júlia Miklošíkoví
Piatok 15.30 - V  Za starých rodičov a príbuzných
18.00 - Š  Ján a Alžbeta Suchopoví a ich deti
Sobota Spovedanie k Veľkej noci 13.30 - 15.30  Š+V
17.00 - V  Za Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa 07.00 - Š  Za odpustenie hriechov
09.00 - V  Za Božie milosrdenstvo
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  18. 03.  - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 193 - 222 a na Vinohradoch 30 - 60.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov
- V Šintave v kostole je k dispozícii aktivita Pôstna krabička pre Afriku.
- V sobotu máme spovedanie k Veľkej noci od 13.30 do 15.30

 

Farské oznamy od 25.2. do 4.3.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 25.02. do 04.03.2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Karol Zindr (pohrebná)
Streda 18.00 - Š  Anna Holbíková
Štvrtok 18.00 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š Emil a Marek Jáhn
15.30 - V  Rodina Jakubíková, Rudolf Agneša a deti
Nedeľa 07.00 - Š  Rodičia Pažmoví a Kráľovičoví
08.30 - V  Za duše v očistci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  04. 03.  - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 660 - 0.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 12. do 18. februára 2018

Úmysly sv. omší na týždeň od 12. do 18. 02. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Jozef Berec
Utorok x
Streda 17.30 - V
 Za obrátenie nás hriešnikov
18.30 - Š  na úmysel ordinára
Štvrtok 18.00 - Š  Martin a Eleonóra Diakoví a ich deti
Piatok 15.30 - V  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca P. Márie, za kňazov a všetky jej deti
18.00 - Š  Henrich Závodský   /17:30  -  Krížová cesta/
Sobota 15.30 - V
 Tibor Holička
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Jozef a Margita Kubíkoví a syn Libor
11.00 - Š  Rudolf a Rozália Drábikoví a rod. z ob. strán

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  14. 02.  - Popolcová streda
Nedeľa  18. 02.  - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 78 - 109 a na Vinohradoch 600 - 630.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

 

Farské oznamy od 22. do 28. 01. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 01. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  František a Mária Javoroví a rod. z oboch strán
Streda 18.00 - Š  Ján a Marta Miláčkoví
Štvrtok 18.00 - Š  Jozef a Mária Čajkoví
Piatok 15.30 - V  Za chorých, trpiacich, zomierajúcich a duše v očistci
18.00 - Š Vojtech a Anna Klokneroví a rod. z ob. strán 
Sobota 15.30 - V  Poďakovanie pri životnom jubileu
Nedeľa 07.00 - Š  František Javor, rodičia Danioví a ich deti
08.30 - V  Za tých, čo hľadali prístrešie pre Sv. Rodinu
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  24. 01.  - Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok  25. 01.  - Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Piatok  26. 01.  - Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Nedeľa  28. 01.  - ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 1 - 22 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Od 18. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Farské oznamy od 15. do 21. 01. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 15. do 21. 01. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Gabriela Virágová
Streda 18.00 - Š  Na úmysel ordinára
Štvrtok 18.00 - Š  Za tých čo chodili s obrazmi
Piatok 15.30 - V  Za tých čo chodili s obrazom
18.00 - Š  Stanislav Drábik a jeho rodičia
Sobota 15.30 - V  Ladislav Godáň, rod. z ob. str. a švagriná Oľga
Nedeľa 07.00 - Š  Jana Dunajovcová a rod. z. ob. str.
08.30 - V  Helena a Jozef Koboroví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  17. 01.  - Sv. Antona, opáta
Nedeľa  21. 01.  - TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 660 - 0 a na Vinohradoch 480 - 510.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke školstvo.
- Od 18. do 25. 01. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Farské oznamy od 01. do 07. 01. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 01. do 07. 01. 2018 v Šintave

Pondelok 07.00 - Š  ruženská
09.00 - V  Mária Koborová
11.00 - Š za farníkov
Utorok 18.00 - Š  Rodina Cuningová
Streda x
Štvrtok 18.00 - Š  za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  Ján Kondel
18.30 - Š  Michal Javor, Vojtech a Ružena Tóthoví a rod. z ob. str.
Sobota 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  ruženská
11.00 - Š  Terézia a Ján Šulákoví a ich deti
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  Mária Jankovičová
11.00 - Š  Jaroslav Račkovič

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  01. 01.  - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Utorok  02. 01.  - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov
Sobota  06. 01.  - ZJAVENIE PÁNA
Nedeľa  07. 01.  - KRST KRISTA PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 420 - 450.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k 1. piatku navštívom vo štvrtok.

 

Farské oznamy od 18. do 24. decembra 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 18. do 24. 12. 2017 v Šintave

Pondelok 18.00 - Š
 Viliam Tkáč
Utorok x
Streda x
Štvrtok x
Piatok 18.00 - Š
 Štefan a Jozefína Andrisoví a zomrelí z rodiny Andrisovej a Tóthovej
Sobota 17.30 - V  Jozef a Janka Čelároví
Nedeľa 09.00 - V
 Magdaléna a Ján Lefantoví, rodičia a súrodenci z oboch strán
11.00 - Š
 Irena Javorová (1. výročie)
22.00 - V
 za farníkov
23.00 - Š
za Božiu pomoc pre chorých

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  24. 12.  - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 592 a na Vinohradoch 360 - 390.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k Vianociam navštívim v stredu doobeda Šintavu, poobede Vinohrady.

 

Farské oznamy od 13. do 19. 11. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 02. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok x  
x  
Sobota x  
15.30 - V  Janka a Štefan Kubánoví
Nedeľa 07.00 - Š  Rudolf Drábik, syn, brat a rodičia
09.00 - V  Tekla Hlavánová (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Piatok  17. 11.  - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa  19. 11.  - TRIDSIATA TRETIA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 473 - 494 a na Vinohradoch 210 - 240.
- Pohreby vybavujte vo DVORNÍKOCH na tel. č. 0905 218 505