Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farské oznamy

Farské oznamy od 16. do 22. 10. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 16. do 22. 10. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Rodičia Mizeroví a Ščípoví
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Helena Bavúzoví a rod. z oboch strán
Piatok 17.30 - V  Jozefína a Štefan Petrášoví, rod. a súrodenci z ob. strán
18.30 - Š  Anton a Anna Šulákoví, rodičia a príbuzní z oboch strán
Sobota 07.30 - Š  Ján a Irena Klottonoví a rod. z oboch strán
17.30 - V  Jozef Vlček, deti, otec Severín
Nedeľa 07.00 - Š  Krištof a Mária Kučeroví, syn a rodičia
08.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc a požehnanie
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  17. 10.  - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Streda  18. 10.  - Sv. Lukáša, evanjelistu
Nedeľa  22. 10.  - DVADSIATA DEVIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 314 - 374 a na Vinohradoch 90 - 120.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na misie.

 

Farské oznamy od 11. do 17. 09. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 11. do 17. 09. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Rodina Červeňová, Lipovská a Šidlová
Streda 18.30 - Š  Mária Biliková, jej rodičia a Rozália a Imrich Markuskoví
Štvrtok 18.30 - Š  Mária Kroláková a rodičia
Piatok 07.00 - Š  Marta Drábiková
09.00 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
11.00 - Š Ľudovít a Gizela Klokneroví a ich deti
Sobota 17.30 - V  Terézia Machová (1. výročie)
Nedeľa 07.00 - Š  Vdp. Ján Blaškovič
09.00 - V  Karol Kižňanský
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  13. 09.  - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok  14. 09.  - Povýšenie sv. kríža
Piatok  15. 09.  - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Sobota  16. 09.  - Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Nedeľa  17. 09.  - DVADSIATA ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 193 - 222 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 28. 08. do 03. 09. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 28. 08. do 03. 09. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc,
požehnanie a zdravie v rodine
Utorok x
Streda 18.30 - Š  Poďakovanie za šťastné ukončenie štúdia
Štvrtok 15.00 - Š Adorácia
18.30 - Š Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V ruženská
15.00 - V Adorácia
18.30 - Š ruženská
Sobota 07.30 - Š Urban a Konštantína Škorvanoví
a rodičia z oboch strán
17.30 - V Janka a Jozef Čelároví
Nedeľa 07.00 - Š  Ján a Terézia Molnároví, ich rodičia a syn Gejza
09.00 - V  Rudolf Šalamoun, Ján a Rozália Jakubíkoví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  28. 08.  - Sv. Augustína, biskupa
Utorok  29. 08.  - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
Streda  30. 08.  - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Nedeľa  03. 09.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Chorých k 1. piatku navštívim v stredu.

 

Farské oznamy od 3. do 9. 7. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 3. do 9. 7. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.30 - Š  Katarína Šuláková
Streda 09.00 - V  Stanislav Kapusta
11.00 - Š Anna a Anton Šulákoví, rodičia a príbuzní
Štvrtok 18.30 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
19.00 - Š  Ján Szabo, rod. z oboch strán, súrodenci a švagor Štefan
Sobota 07.30 - Š  Rodičia Maňuroví, synovia Pavol a Imrich, nevesty a zať
17.30 - V  Štefan a Mária Majerníkoví, sestry Terézia, Antónia a Serafína
Nedeľa 07.00 - Š  Pavel a Irena Molnároví a dcéra Irenka
09.00 - V  Sestra Berchmana a Mária
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  03. 07.  - Sv. Tomáša, apoštola
STREDA  05. 07.  - SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Nedeľa  09. 07.  - ŠTRNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 26. 6. do 2. 7. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 26. 06. do 02. 07. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda 18.30 - Š Peter Markusek
Štvrtok 17.30 - V za farníkov
18.30 - Š Anton Marcinkech a rod. z oboch strán
Piatok 17.30 - V Alžbetka Hrachová a Miloslav Hracho
19.00 - Š Rodičia Čermákoví, syn Juraj a st. rod. z oboch strán
Sobota 07.30 - Š Jaroslav Molnár, rodičia Samuel a Anna a syn Dušan
17.30 - V Vincent Kižňanský a rod. z oboch strán 
Nedeľa 07.00 - Š Viliam Adámek
09.00 - Š za farníkov
11.00 - V Za dobrodincov chrámu

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  28. 06.  - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
ŠTVRTOK  29. 06.  - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Nedeľa  02. 07.  - TRINÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 593 - 608 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Vo štvrtok je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca Františka

 

Farské oznamy od 19. do 25. 6. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 19. do 25. 06. 2017 v Šintave (filiálka Vinohrady n./Váhom)

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Veronika a Gejza Novákoví, bratia Jozef, Vojtech
a rod. z oboch strán
Streda 18.30 - Š  Michal a Anna Tvarožkoví, dcéry Terézia a Anna s manželmi
Štvrtok 18.30 - Š  Rudolf a Mária Marcinkechoví a syn Vladimír
Piatok 17.30 - V  Odprosenie za naše hriechy
19.00 - Š  Jarolím Javor (1. výročie)
Sobota 08.00 - Š  Za športovcov
17.30 - V  Štefan Klokner
Nedeľa 07.00 - Š  Drahoslava Levčíková
09.00 - Š  za farníkov 
11.00 - V  za Božiu pomoc pre rodiny

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  21. 06.  - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Piatok  23. 06.  - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota  24. 06.  - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa  25. 06.  - DVANÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 600 
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 12. do 18. 6. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 12. do 18. 06. 2017 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Mária a Jozef Javoroví
Streda 18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok 17.00 - V za farníkov
19.00 - Š  Jozef Lukačovič, rodičia a súrodenci
Piatok 17.30 - V  ZA VNL pre prvoprijímajúcich a ich rodiny
19.00 - Š  Štefan Beno a rod. z oboch strán
Sobota 07.30 - Š  Rudolf a Jolana Klokneroví a deti
17.30 - V  Manžel Jozef Lipták, zať vladimír, rod. z oboch strán a ich deti
Nedeľa 07.00 - Š  Božena Drábiková, rodičia Jozef a Mária Fidleroví
09.00 - V  Jozef Kišoň, manželka a Martin Matula, manželka a syn
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  13. 06.  - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok  15. 06.  - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
Nedeľa  18. 06.  - JEDENÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 558 - 577 a na Vinohradoch 210 - 240.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 29. 5. do 4. 6. 2017 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 29. 5. do 4. 6. 2017 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pri skúškach
Utorok 18.00 - Š  Alojz a Helena Kolboví a rodičia z oboch strán
Streda 18.30 - Š  Jolana a Silvester Novanský, ich rodičia a príbuzní
Štvrtok 18.30 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pri skúškach
18.30 - Š  Jaroslav Birkuš
Sobota 07.30 - Š  Július a Anna Suchopoví
17.30 - V  Ruženská
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - Š  Jolana Novanská, manžel a rodičia z oboch strán
11.00 - V  Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov a všetky jej deti

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  01. 06.  - Sv. Justína, mučeníka
Sobota  03. 06.  - Sv. Karola Lwangu a spol. mučeníkov
Nedeľa  04. 06.  - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 542 - 557 a na Vinohradoch 150 - 180.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.