FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 11. do 17. 02. 2019 | Šintava

 • Napísal: Maťa Holičková
 • 10 feb

Úmysly sv. omší na týždeň od 11. do 17. 02. 2019 v Šintave

Pondelok x
Utorok 18.00 - Š  Anna a Vojtech Klokneroví a rodičia z oboch strán
Streda 18.00 - Š  Na úmysel ordinára
Štvrtok x
Piatok x
x
Sobota x
x
Nedeľa 08.30 - V  Na úmysel
11.00 - Š  Na úmysel

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  17. 02.  - ŠIESTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 1 - 29 a na Vinohradoch 60 - 90.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Od soboty pohreby vybavujte vo Dvorníkoch alebo na čísle 0911 417 300.

 

Farské oznamy od 27.1. do 3.2. 2019 | Šintava

 • Napísal: Maťa Holičková
 • 27 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 28. 01. do 03. 02. 2019 v Šintave

Pondelok 15.30 - V  za obrátenie hriešnikov a spásu duší
Utorok 18.00 - Š  za tých čo chodili s obrazom
Streda 18.00 - Š  zomrelí z rodiny Cuningovej
Štvrtok   15.00 - Spoveď a adorácia
18.00 - Š  za duše v očistci
Piatok   15.00 V - Spoveď a adorácia
17.30 - V ruženská
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š  za obrátenie a Božiu pomoc
15.30 - V  Jozef Berec (1. výročie)
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Vladimír Lipták (1. výročie)
11.00 - Š  Ľudovít a Petronela Tóthoví a rod. z ob. strán

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  28. 01.  - Sv. Tomáša Akvinského
Štvrtok  31. 01.  - Sv. Jána Bosca, kňaza
Sobota  02. 02.  - Obetovanie Pána
Nedeľa  03. 02.  - ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 629 - 0 a na Vinohradoch 30 - 60.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 14. do 20. 01. 2019 | Šintava

 • Napísal: Maťa Holičková
 • 13 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 14. do 20. 01. 2019 v Šintave

Pondelok 18.00 - Š Michal Suhay (pohrebná) 
Utorok 18.00 - Š  Mária a Henrich Závodský (1. výročie)
Streda 18.00 - Š  Marián Szugyen, brat Igor a rodičia
Štvrtok 18.00 - Š  Štefan a Mária Javoroví a ich deti
Piatok 15.30 - V  Za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 - Š

 Ján Svrbický
19.30 BIRMOVANCI

Sobota 15.30 - V  Ladislav Godáň, rod. z ob. str. a švagriná Oľga
Nedeľa 07.00 - Š  Jana Dunajovcová a rod. z ob. str.
08.30 - V Štefan a Mária Majerníkoví, sestry Terézia, Antónia a Serafína
9.30 BIRMOVANCI 
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  17. 01.  - Sv. Antona, opáta
Nedeľa  20. 01.  - DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 593 - 608 a na Vinohradoch 660 - 0.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Farské oznamy od 07. do 13. 01. 2019 | Šintava

 • Napísal: Maťa Holičková
 • 06 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 07. do 13. 01. 2019 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Ján a Terézia Šulákoví, ich deti a príbuzní
Streda 18.00 - Š  Mária Repová
Štvrtok 18.00 - Š  Rodičia Javoroví a Molnároví
Piatok 18.30 - Š  Michal Javor, rod. z ob. str. Vojtech a Ružena Tothoví
 19.30 stretnutie s birmovancami
Sobota 08.00 - Š  Matilka a Anton Tamaškovičoví, bratia Štefan a Jožko
15.30 - V  Za tých čo chodili s obrazom
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Alojz Hutera, rodičia Juraj a Helena a rod. z ob. strán
11.00 - Š Ľudovít a Rozália Bavúzoví, syn Vladimír, rod. a súr. z o. s.

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  13. 01.  - KRST KRISTA PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 592 a na Vinohradoch 630 - 660.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 31. 12. do 06. 01. 2019 | Šintava

 • Napísal: Maťa Holičková
 • 01 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 31. 12. 2018 do 06. 01. 2019 v Šintave

Pondelok 15.00 - V  Odprosenie
16.00 - Š  Poďakovanie
Utorok 07.00 - Š  za Božiu pomoc pre príbuzných
09.00 - V  Mária Koborová
11.00 - Š  za farníkov
Streda 18.00 - Š  za duše v očistci
Štvrtok 18.00 - Š  Alžbeta Sedláčková (1. výročie)
Piatok 17.30 - V  Ján Kondel a rod. z ob. strán
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š  Peter Markusek
17.30 - V  Štefan a Mária Jankovičoví a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
09.00 - V  Janka a Štefan Kubánoví 
11.00 - Š  Jaroslav Račkovič

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  01. 01.  - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Streda  02. 01.  - Sv. Bazila a Gregora Naziánskeho, biskupov
Nedeľa  06. 01.  - ZJAVENIE PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 558 - 577 a na Vinohradoch 600 - 630.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.