Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farské oznamy

Farské oznamy od 13. do 19.08.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 08. 2018 v Šintave

Pondelok x
Utorok 18.30 - Š  Vdp. Juraj Čermák
Streda 17.30 - V  Viktor Kavoň
18.30 - Š  za farníkov
Štvrtok 18.30 - Š  Rodičia Betyaroví, Vöröšoví a brat Karol
Piatok 17.30 - V  Štefan a Jozefína Petrášoví, r. a súr. z oboch strán
18.30 - Š  Anna Molnárová a manžel Jozef
Sobota 08.00 - Š  Ružena a Jozef Navrátiloví
17.30 - V  Za syna Jána, rodinu Kukučkovú a Golisovú
Nedeľa 07.00 - Š  Ján a Terézia Molnároví, rod. z oboch strán
08.30 - V  za farníkov
11.00 - Š  Rodičia Pavlína a Martin Dáni a ich deti

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  14. 08.  - Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
STREDA  15. 08.  - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Nedeľa  19. 08.  - DVADSIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 1 - 22 a na Vinohradoch 0 - 30.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 06. do 12.08.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 06. do 12. 08. 2018 v Šintave

Pondelok x
Utorok 18.30 - Š  na úmysel
Streda 08.00 - Š  na úmysel
Štvrtok x
Piatok 12.00 - Š
 Poďakovanie pri životnom jubileu
Sobota 17.30 - V  Ján Michaliga, rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní
Nedeľa 07.00 - Š  ruženská
08.30 - V  za farníkov
11.00 - Š  Za rodičov a brata

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  06. 08.  - Premenenie Pána
Streda  20. 08.  - Sv. Dominik, kňaz
Štvrtok  21. 08.  - Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panna a mučenica
Piatok  22. 08.  - Sv. Vavrinec, diakon a mučeník
Sobota  23. 08.  - Sv. Kláry, panny
Nedeľa  12. 08.
  - DEVÄTNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 660 - 0 a na Vinohradoch 600 - 0.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 30. 07. do 05. 08.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 30. 07. do 05. 08. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda 18.30 - Š  Za duše v očistci
Štvrtok 16.00 - Š  Adorácia
18.30 - Š Za Božiu pomoc pre chorého syna
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  Viliam Beno a rod. z oboch strán
Sobota 08.00 - Š  Magdaléna Šuláková
17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, zdravie, Božiu pomoc a požehnanie
Nedeľa 07.00 - Š  Jozef a Tibor Opátoví
08.30 - V  Ján Ifka (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  31. 07.  - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Streda  01. 08.  - Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota  04. 08.  - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Nedeľa  05. 08.  - OSEMNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 629 - 659 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Vo štvrtok je možné získať vo farských kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly".
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 23. do 29. júla 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 23. do 29. 07. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok 17.30 - V  Ernest Kobora
18.30 - Š  za rodičov a brata
19.30 - Š stretnutie birmovancov
Sobota 17.30 - V  František a Mária Bilkoví, ich deti a ostatná rodina
Nedeľa 07.00 - Š  Florián a Helena Molnároví a syn Ľuboš
08.30 - V  Rudolf Galgóci, manželka, syn Karol a rod. z ob. strán
  stretnutie birmovancov
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  23. 07.  - Sv. Brigity, rehoľníčky
Streda  25. 07.  - Sv. Jakuba, apoštola
Štvrtok  26. 07.  - Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Piatok  27. 07.  - Sv. Gorazda a spoločníkov
Nedeľa  29. 07.  - SEDEMNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 540 - 570.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 16. do 22. júla 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 16. do 22. 07. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok 18.30 - Š  ruženská
Sobota 17.30 - V  Sestra Berchmana a Mária
Nedeľa 07.00 - Š  Ján Báby
08.30 - V  Štefan Maškovič, sestra Júlia a rod. z oboch strán
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Utorok  17. 07.  - Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Nedeľa  22. 07.  - ŠESTNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 593 - 608 a na Vinohradoch 510 - 540.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 02. do 08. júla 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 22. do 28. 02. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda x  
Štvrtok x  
Piatok x  
x  
Sobota x  
x  
Nedeľa x  
x  
10.30 - V
 za Božiu pomoc pre rodinu

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  02. 07.  - Návšteva Panny Márie
Utorok  03. 07.  - Sv. Tomáša, apoštola
Štvrtok  05. 07.  - Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Nedeľa  08. 07.  - ŠTRNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Pohreby vybavujte v Dvorníkoch alebo na tel. 0911417300.

 

Farské oznamy od 18. do 24. júna 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 18. do 24. 06. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Dušan Bosý (1. výročie)
Utorok 18.00 - Š  Gejza a Veronika Novákoví, bratia Jozef a Vojtech a rod. z oboch strán
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Jozef a Mária Pometloví a ich rodičia
Piatok 17.30 - V  Mária a Michal Pavlovičoví
18.30 - Š  Štefan Beno a rod. z oboch strán
Sobota 08.00 - Š Jarolím Javor, rod. z oboch strán
15.00 - Š
 Za novomanželov
Nedeľa 07.00 - Š  Drahoslava Levčíková
08.30 - V  Vladimír Lipták
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  21. 06.  - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Nedeľa  24. 06.

 - DVANÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA
- Narodenie sv. Jána Krstiteľa

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 558 - 577 a na Vinohradoch 450 - 480.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V nedeľu 1. júla o 10:30 hod. sa konajú v Seredi primície dp. Michala Irsáka.

 

Farské oznamy od 11. do 17.6.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 11. do 17. 06. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Jozef Lukačovič, rod. a súrodenci
Streda 18.30 - Š  Mária a Jozef Javoroví
Štvrtok 18.30 - Š  Rodina Červeňová, Lipovská a Šidlová
Piatok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pre rodiny
18.30 - Š  Stanislav Šoka, r. Fandeloví, Jankulicoví a deti
Sobota 08.00 - Š  Rudolf a Jolana Klokneroví a ich deti
17.30 - V  Rodičia Vjatrákoví a nevesta Emília
Nedeľa 07.00 - Š  Božena Drábiková, rodičia Jozef a Mária Fidleroví
08.30 - V  Ondrej a Mária Škamloví, syn Jozef
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  13. 06.  - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
Nedeľa  17. 06.  - JEDENÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 558 - 577 a na Vinohradoch 420 - 450.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.