Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farské oznamy

Farské oznamy od 21. do 27. 5. 2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 21. do 27. 05. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za obrátenie a spásu duší
Utorok 18.00 - Š  Za zosnulú Helenu
Streda 18.30 - Š  Štefan Leffler
Štvrtok 18.30 - Š  Gizela a Štefan Koričanský, rodičia a súrodenci
Piatok 17.30 - V  za duše v očistci
18.30 - Š  Terézia a František Matuloví
Sobota 17.30 - V  Michal a Júlia Berecoví, synovia a zať
Nedeľa 07.00 - Š  Henrich Korec, rodičia Holičkoví a Korcoví
09.00 - Š
 za farníkov
11.00 - V
 za zdravie a Božiu pomoc pre starých rodičov a rodičov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  24. 05.  - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Sobota  26. 05.  - Sv. Filipa Neriho, kňaza
Nedeľa  27. 05.  - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 495 - 514 a na Vinohradoch 330 - 360.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V zbierke na katolícke masmédiá ste darovali 860 €. Úprimné Pán Boh odmeň.

 

Farské oznamy od 14. do 20.5.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 14. do 20. 05. 2018 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š
 Matej Šemelák
Utorok 18.00 - Š  Iveta Chovancová
Streda 18.30 - Š  František a Mária Holbíkoví a rod. z oboch strán
Štvrtok 18.30 - Š  Gizela a Ján Molnároví
Piatok 17.30 - V  Za VNL pre birmovancov a rodičov
18.30 - Š  Ján a Valéria Satinoví, r. a súr. z oboch strán
Sobota 08.00 - Š  Rodičia Štefan a Mária Maňuroví, synovia, nevesty a zať
17.30 - V  Vincent Kižňanský a rod. z oboch strán
Nedeľa 07.00 - Š  vdp. Ferdinand Kaňka
09.00 - Š
 za farníkov
11.00 - V
 za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
za kňazov a všetky jej deti

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  14. 05.  - Sv. Mateja, apoštola
Streda  16. 05.  - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza
Nedeľa  20. 05.  - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 473 - 494 a na Vinohradoch 300 - 330.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 7.5. do 13.5.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 07. do 13. 05. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Gizela Lefantová
Utorok x
Streda 18.30 - Š  Vojtech Šulák
Štvrtok 17.30 - V
Za farníkov
18.30 - Š ruženská
Piatok 17.30 - V Jozef Varačka
18.30 - Š  Štefan, Mária a Rozália Javoroví, dcéra Janka a rod. z oboch strán
Sobota 08.00 - Š  Rodičia Ondriskoví a deti
17.30 - V  Štefan a Mária Dani a rod. z oboch strán
Nedeľa 07.00 - Š  Pavol Molnár, rod. Rozália a Michal Dudonoví a Mária
a František Volkoví, sestra Ľudmila a brat Milan
08.30 - V  Michal Navrátil a zať Peter
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

ŠTVRTOK  10. 05.  - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Nedeľa  13. 05.  - SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 435 - 472 a na Vinohradoch 270 - 300.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Farské oznamy od 29.4. do 6.5.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 29. 4. do 6. 5. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok x  
Streda 18.30 - Š  Július a Anna Suchopoví a dcéra Mária
Štvrtok 18.30 - Š  za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  za zomrelých hasičov a trubačov
Sobota 08.00 - Š  Matilda a Jozef Klokneroví
17.30 - V  za starých rodičov, príbuzných a známych
Nedeľa 07.00 - Š  Jozef Javor a rod. z oboch strán
08.30 - V rodičia Andrisoví a Háboví
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  2. 5.  - Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok  3. 5.  - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Nedeľa  6. 5.  - ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 402 - 434 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.

 

Farské oznamy od 2. do 8.4.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 02. do 08. 04. 2018 v Šintave

Pondelok 09.00 - V  za dobrodincov
11.00 - Š
 za starých rodičov a nevestu
Utorok x
Streda 18.30 - Š  za Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok 18.30 - Š  za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  Rudolf a Irena Drábikoví a deti
Sobota 08.00 - Š  ruženská
17.30 - V  Emil Petráš a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  za farníkov
08.30 - V  Štefan a Ľudmila Fabianoví a rod. z oboch strán
11.00 - Š  Za Božiu pomoc pre rodinu Šlapákovú

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  08. 04.  - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 289 - 302 a na Vinohradoch 120 - 150.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku

 

Farské oznamy od 19. do 25.3.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 19. do 25. 03. 2018 v Šintave

Pondelok 17.30 - V  Za Božie požehnanie pre mužov
18.30 - Š  Za Božie požehnanie pre manželov a otcov
Utorok 18.00 - Š  Vladimír Kochan (1. výročie)
Streda x
Štvrtok x
Piatok 18.30 - Š
 Štefan a Gizela Koričanský, rodičia a súrodenci
Sobota 17.30 - V  Anna a Augustín Durajoví
Nedeľa 07.00 - Š  Rodina Mužlayová
09.00 - V  Vít a Mária Suchonoví, synovia Vít a František,
zať Alojz a rod. z ob. str.
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  19. 03.  - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Nedeľa  25. 03.  - KVETNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 223 - 254 a na Vinohradoch 60 - 90.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Mladí z farnosti Šúrovce Vás pozývajú na hranú krížovú cestu v areáli kostola v Šúrovciach v nedeľu 25.3. o 19.00 hod.

 

Farské oznamy od 12. do 18.3.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 12. do 18. 03. 2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Za Božiu pomoc pre maturantov
Streda 18.00 - Š Rodina Šuláková a Holazová
Štvrtok 18.00 - Š  Ján a Júlia Miklošíkoví
Piatok 15.30 - V  Za starých rodičov a príbuzných
18.00 - Š  Ján a Alžbeta Suchopoví a ich deti
Sobota Spovedanie k Veľkej noci 13.30 - 15.30  Š+V
17.00 - V  Za Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa 07.00 - Š  Za odpustenie hriechov
09.00 - V  Za Božie milosrdenstvo
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  18. 03.  - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 193 - 222 a na Vinohradoch 30 - 60.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na budúcu nedeľu je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov
- V Šintave v kostole je k dispozícii aktivita Pôstna krabička pre Afriku.
- V sobotu máme spovedanie k Veľkej noci od 13.30 do 15.30

 

Farské oznamy od 25.2. do 4.3.2018 | Šintava

Úmysly sv. omší na týždeň od 25.02. do 04.03.2018 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.00 - Š  Karol Zindr (pohrebná)
Streda 18.00 - Š  Anna Holbíková
Štvrtok 18.00 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  ruženská
18.30 - Š  ruženská
Sobota 08.00 - Š Emil a Marek Jáhn
15.30 - V  Rodina Jakubíková, Rudolf Agneša a deti
Nedeľa 07.00 - Š  Rodičia Pažmoví a Kráľovičoví
08.30 - V  Za duše v očistci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  04. 03.  - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 133 - 157 a na Vinohradoch 660 - 0.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- V stredu navštívim chorých k 1. piatku.