FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Omše za účasti detí | Farnosť Sereď

prijimanie hlavicka

Intenzívna modlitbová príprava detí pred prvým sv. prijímaním vo farnosti

  • Napísal: Alžbeta Kojšová
  • 17 mar

Na tejto detskej svätej omši tretiaci pokračovali vo svojej príprave na dva dôležité dni ich života – na sviatok prvého prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie.
No pre deti z CZŠ bola táto omša oveľa vzácnejšia. Presne 2 mesiace pred svojim prvým svätým prijímaním začali bezprostrednú prípravu na tieto dni. Pred oltár priniesli ovečku so svojím menom ako symbol ochoty kráčať za Pánom Ježišom – Dobrým pastierom. Predstavili sa tiež farskému spoločenstvu a poprosili o sprevádzanie v modlitbách.
V utorok 15. 3. tak urobia deti zo ZŠ J. A. Komenského a 22. 3. prvoprijímajúci zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi.

Čítať ďalej...

"Detské sv. omše" - info

  • Napísal: Administrátor
  • 03 aug
Pozývame všetkých rodičov s deťmi i všetkých ďalších na "sväté omše za účasti detí", ľudovo nazývané "detské sväté omše"

každý utorok o 18.00 hod.

Nejde o to, aby sme spravili zo svätej omše divadielko pre deti, ale chceme sa usilovať, aby sme tajomstvo Kristovej obety na kríži priblížili deťom primeraným spôsobom. Zároveň tým chceme povzbudiť všetkých rodičov, že dieťa do kostola patrí a má tam svoje miesto.

Všetci ste srdečne vítaní :)
Čítať ďalej...