FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Omše za účasti detí | Farnosť Sereď

prijimanie hlavicka

Prvé .sv. prijímanie vo farnosti - 2. katechéza VĎAČNOSŤ

  • Napísal: Róbert Ťapušík
  • 11 okt

K2a

Môžem si spolu s rodičmi pri pozeraní tohto obrázku vypočuť aj peknú pieseň. Lepšie mi to pomôže pochopiť to, že tým dieťaťom, ktoré tak

Boh miluje SOM JA. A môžem o tom trochu aj

popremýšlať, a možno objavím vo svojom srdci VĎAČNOSŤ.

ODKAZ NA PIESEŇ ( stačí kliknúť ):

K3

K4

A aby som na to nezabudol, nalepené srdiečko na mojej mape pokladov mi to bude vždy pripomýnať!

K5

 

Prvé sv. prijímanie vo farnosti - 1. katechéza KTO VŠETKO SA S NAMI NA LODI VLASTNE PLAVÍ?

  • Napísal: Róbert Ťapušík
  • 04 okt

1.k.cirkev

Kto všetko sa s nami plaví za pokladom? ( čo je dôležité, aby som vedel? )

Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo Božieho ľudu.

Kto patrí k Božiemu ľudu? K Božiemu ľudu patria tí, čo sa krstom stali Božími deťmi, veria v Pána Ježiša a žijú podľa jeho učenia.

Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus.

Načo založil Pán Ježiš Cirkev? Pán Ježiš založil Cirkev nato, aby viedla ľudí ku spáse, k večnej blaženosti.

Koho určil Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi? Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi určil svätého Petra.

Komu zveril Pán Ježiš vedenie Cirkvi? Pán Ježiš vedenie Cirkvi zveril svätému Petrovi a ostatným apoštolom.

Kto riadi Cirkev dnes? Dnes riadia Cirkev nástupcovia apoštolov: pápež a biskupi.

Kto pomáha biskupom v posväcovaní Božieho ľudu? V posväcovaní Božieho ľudu pomáhajú biskupom pastieri Božieho ľudu: kňazi.

A ešte sa môžeš niečo viac dozvedieť o našom otcovi arcibiskupovi Jánovi Oroschovi. Tvoji rodičia ti môžu obrázok pomôcť vytlačiť a napríklad si otca arcibiskupa môžeš skúsiť vyfarbiť.
Dám ti však jednu radu, ako predloha na vyfarbenie ti môže pomôcť obrázok z katechézy :)

oro