Nočný chrám opäť otvára svoje brány...

nk2014

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

PROGRAM
17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov  
18:00 – 19:00 Sv. omša  
19:15 – 19:30 Otvorenie Noci kostolov  
19:30 - 19:40 Modlitba bez slov (hudobno-tanečné vystúpenie mladých)
19:45 - 20:30 Tvorba ako rozjímanie o Tajomstve (Katarína Böhmová – akademická maliarka)
20:30 - 21:15 Prestávka (možnosť občerstvenia, návštevy krovu kostola)
21:15 - 21:55 For you – vokálna skupina  
22:00 - 22:15 Prehliadka historických
a súčasných sakrálnych rúch
 
22:15 - 23:00 Prestávka (možnosť občerstvenia, návštevy krovu kostola)
23:00 - 23:15 Nočné akordy (organový koncert)
23:15 – 23:30 Zhasínanie tmy