FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farský časopis Jordán

Vážení čitatelia,

v roku 2007 ste mali možnosť držať v rukách prvé číslo nášho nového farského časopisu. História časopisu v našej farnosti je pomerne bohatá. Už niekoľkokrát časopis vznikol, ale žiaľ potom opäť zanikol. Pár ľudí, ktorí sa vtedy pokúšali o jeho opätovné založenie, nemalo s tvorbou časopisu veľké skúsenosti, a preto aj toto prvé číslo bolo pre našu farnosť veľkou vzácnosťou. Vďačíme za to vtedajšej redakčnej rade na čele so šéfredaktorom Milanom Cehlárikom a dekanovi Mons. Bučíkovi (Imprimatur).
Vtedajší časopis sme chceli pomenovať menom, ktoré bude niečím príznačné pre našu farnosť, resp. pre patróna našej farnosti. A tak sme po dlhšom premýšľaní zvolili názov „Jordán“. Myslím, že názov rieky, pri ktorej Ján Krstiteľ účinkoval, je veľmi vhodný a má nám čo povedať.

Avšak veríme, že časom, aj s Vašou pomocou, sa nám podarí vytvoriť časopis, z ktorého sa budeme môcť všetci spoločne tešiť.

Preto aj Vás všetkých pozývame, aby ste nám prispeli svojimi postrehmi, článkami a novými nápadmi. Môžete ich osobne podať na farskom úrade alebo zaslať na e-mailovú adresu: jordan.fara@gmail.com

 

Prajem Vám, aj nám, aby nás farský časopis vždy obohacoval a spájal.

jordan1 2007