FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Desaťtisíce pútnikov oslávilo Sedembolestnú Pannu Máriu v Šaštíne - Strážach

sastin 16 1Tisícky mariánskych ctiteľov sa dnes stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii, ktorej národná svätyňa je práve v tomto meste, prišli prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti. Vyvrcholením celonárodnej púte k patrónke Slovenska, ku ktorej sa už niekoľko storočí utiekajú tisíce detí, mladých i dospelých, bola pontifikálna svätá omša za účasti viacerých biskupov Slovenska a zahraničia. Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnosti bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Do Šaštína prúdili pútnici z viacerých strán už od skorého rána. Viacerí na mieste i nocovali. Putovali popri cestách, v procesiách - s krížom, ale aj autami a mimoriadnymi vlakmi, ktoré boli vypravené po troch trasách. Z okolitých obcí a miest i z iných diecéz. Šaštín zaplavili rôzne mariánske zástavy, kríže, plagáty a transparenty s obrázkami, s ružencami a Pannou Máriou. Nechýbala podobizeň posledných pápežov. Nechýbali špeciálne odznaky i tradičné kroje z rozličných regiónov. Veľkú skupinu pútnikov tvorili zasvätení a rehoľníci.

Svätá omša, ktorú naživo priniesli RTVS, TV LUX a Rádio LUMEN, začala sprievodom, spevom piesne "Tie šaštínske zvony" a procesiou so sochou patrónky Slovenska. Hlavnými koncelebrantmi boli bratislavský eparcha Peter Rusnák a bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý pútnikov pozdravil. Väčšinu tvoril zástup mladých i starších, nechýbali zástupcovia rôznych združení, hnutí a spoločenstiev, biskupi, kňazi, rehoľníci, ako aj viaceré osobnosti verejného života vrátane prezidenta SR Andreja Kisku.

"Vitajte, všetkých vás srdečne vítam v Šaštíne," povedal na úvod predseda KBS. Okrem desaťtisícov pútnikov, medzi ktorými bol aj súčasný prezident Andrej Kiska a bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, viacerí členovia vlády a parlamentu, miestnej i regionálnej samosprávy, privítal i hlavného celebranta a kazateľa, ako aj hosťa zo zahraničia, ktorým bol brnenský biskup Vojtech Cikrle. "Vitajte v Šaštíne, nech je naše srdce otvorené pre pôsobenie milosti Božej," privítal pútnikov i arcibiskup Bober.

sastin 16"Nemyslime si, že naša patrónka Sedembolestná Panna Mária žila jednoduchý rozprávkový a pokojný život. Aj v jej živote mala bolesť pevné miesto. Bola plná bolestí. Doráňaná mečmi bolesti to napriek všetkému nevzdala, nezutekala, ale ticho zostala stáť pod krížom svojho Syna. Je to mocná a verná žena, preto nám ju Ježiš dáva za duchovnú Matku, keď hovorí Jánovi: Hľa, tvoja matka!," povedal arcibiskup Bober. V každom našom kríži a trápení sa na ňu podľa jeho slov môžeme obrátiť a prosiť ju o silu vydržať.

Hlavný kazateľ okrem iného pripomenul, že byť kresťanom v Európe "nie je dnes ani bezpečné, ani žiadané." "My sa však nehanbime za to, že sme veriaci, že sme katolíci! Ani nezapredajme svoj hlas pre výhody či postup v kariére. Ozvime sa, hoci nás budú považovať za tmárov, homofóbov či konzervatívcov. Vtedy platí to, čo sme čítali v dnešnom druhom čítaní: Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. Služba kresťana nie je založená na bázni pred verejnou mienkou, ale na bázni pred Bohom."

"Dnes sa robí všetko preto, aby sa umlčala Božia pravda a hlas Cirkvi. Lenže, zabúda sa na to, že okrem zdrojov skazenosti, si je Cirkev vedomá aj obrovského zdroja sily a obnovy – Ducha Svätého. Nemáme žiadnu pozemskú nádej, či ambície ovládnuť tento svet. Naša nádej je jedine v Bohu! Ak však bude kresťanstvo aj naďalej úmyselne vytláčané z verejného života, čo potom nahradí kresťanské princípy a slobodu vôbec? Anarchia, alebo nový režim - peklo na zemi?," pýtal sa arcibiskup Bober.

Košický metropolita ďalej zdôraznil, že nemôže mlčať, "keď vidím, ako cielene a takticky narastá tlak na veriacich ľudí aj v našom priestore. Iba pred nedávnom označila Rada pre vysielanie a retransmisiu moje vyjadrenia proti teórii o rodovej rovnosti a výzvu k účasti na referende o rodine za možné porušenie zákona. (...) Jasný katolícky postoj v prospech rodiny a manželstva muža a ženy urazil dvadsať sťažovateľov, ktorí žiadali o prešetrenie. Bolo z toho veľké haló," poznamenal arcibiskup Bober.

"Dokonca, aj naše verejnoprávne médiá v tomto čase už zaujali jasný ideologický postoj. Napríklad, keď sme v Košiciach mali nedávno vysviacku nového mladého pomocného biskupa, nebola o tom ani jediná krátka správa. Pritom, keď sa o dva dni mestom prebehlo 180 účastníkov Dúhového pochodu, dozvedelo sa o tom celé Slovensko," povedal v homílii arcibiskup. "Chýba tu logika! Keď nesúhlasím, znamená to, že nenávidím? Kde je záruka plurality názorov?," pýtal sa kazateľ na národnej púti v Šaštíne.

"Strhol sa boj – nerovný boj! Preto nemôžeme zostať ticho. Hlasy pre pro-rodinnú politiku sú vysmievané, možno už z princípu preto, že sa s nimi stotožňuje Cirkev," povedal arcibiskup Bober. "Podceňujeme naše najväčšie bohatstvo – naše rodiny! S úzkosťou volám z východu republiky, kde azda najčastejšie odchádza jeden z manželov za prácou, nielen do vzdialenej Bratislavy, ale ešte ďalej. Odlúčenosť v diaľke i v čase spôsobuje vyhasnutie lásky. Je príčinou častých rozvodov. Chýba práca, chýba slušný zárobok."

"Možno sa pýtate: Prečo sa strhol takýto boj o základné ľudské a kresťanské princípy, či hodnoty? Príčinou je strata viery, že darovať život má zmysel, že zaprieť seba a obetovať sa má zmysel, že byť pre druhého má zmysel a že aj utrpenie a bolesť má svoj význam. Naozaj, zahanbujú nás niektorí migranti z Blízkeho východu a z Afriky, pretože na neistú púť za lepším životom sa vydávajú postupne s celými svojimi rodinami a sú to skutočne veľké rodiny," pripomenul arcibiskup Bober.

"Nie, my nie sme extrémisti! Extrémisti ale sú v našej spoločnosti, okrem pravicových, už aj ľavicoví. Extrémistov sa treba obávať. Vernosť Božiemu Slovu nám nikdy nesmie dovoliť, aby sme ako kresťania boli vtiahnutí do násilia a nenávisti, či už voči cudzincom, alebo ináč zmýšľajúcim. Ježišov príkaz lásky nás zaväzuje milovať všetkých ako plnohodnotné ľudské osoby: ináč veriacich, ináč konajúcich, homosexuálov, tých, čo nám neprajú, dokonca i nepriateľov (Mt 5, 44).

Ak sú medzi nimi hriešnici, potom platí zásada: Hriešnika miluj, nie však jeho hriech! Nikdy preto nesúhlas s jeho hriechom! Nikomu nekrivdíme, len chceme hájiť a ohlasovať Božiu pravdu a lásku. Toto je viera. Kresťanská viera. Panna Mária nám pritom pomáha utvoriť si správny názor v zhode s Evanjeliom a dať Bohu do služby všetky svoje sily na budovanie Božieho kráľovstva lásky a pokoja pre všetkých ľudí na tejto zemi," poznamenal vo svojej homílii košický arcibiskup Bernard Bober.

V závere pútnikov vyzval, že i "keby nás v celej spoločnosti mala zostala iba hŕstka" – mali by praktizovať svoju vieru a nezostávať v nedeľu doma v pohodlí. "Nenechávajme sa tak ľahko ovplyvňovať niektorými médiami a prázdnym životným štýlom. Nežime iba pre tento svet. Združujme sa na bohoslužbách, na púťach, na sociálnych sieťach, cez prostriedky okamžitej komunikácie. (...) Nebojme sa obhájiť našu vieru! I napriek bolestiam a obetám, zabojujme o naše rodiny. Zabojujme o budúcnosť nášho národa a nevzdávajme to!" *

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU

Pred dnešnou slávnosťou pútnikov v stredu pozdravil aj pápež František. "Ježiš ju dal za Matku každému z nás. Ona nech vás sprevádza na ceste k nemu. Rád žehnám vás všetkých," odkázal Slovákom, ktorí prišli na jeho tradičnú generálnu audienciu na Námestie sv. Petra vo Vatikáne. Jej dnešný záver - pred požehnaním - patril osobitnej modlitbe zverenia sa Panne Márii, ktorú viedol arcibiskup Bober, piesni Celá krásna si Mária, poďakovaniu arcibiskupa Zvolenského a pozdravu arcibiskupa Bobera.

*

Celonárodnou mariánskou púťou dnes mariánski ctitelia opäť nadviazali na dlhú históriu. Slováci už oddávna prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke Sedembolestnej. Prvé chrámy zasvätené práve Panne Márii sa začali objavovať na našom území po roku 1250, po odchode Tatárov. Približne tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov, ktorá sa venovala úcte k Sedembolestnej Panny Márie a táto úcta prenikla aj na naše územie.

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Ľud k jej úcte staval kaplnky a chrámy. Podobne aj pri Šaštíne, blízko zámku, visel na strome obraz Sedembolestnej. Začiatok pútnictva v Šaštíne evidujú s rokom 1564. Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, vtedy dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc Sedembolestnú práve pri jej obraze.

Sochu uložili k úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí dodnes. Chrám bol dokončený a posvätený v roku 1762. Pápež blahoslavený Pavol VI. povýšil 23. novembra 1964 Národnú svätyňu Sedembolestnej Panny Márie na baziliku minor – menšiu. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú patrónku Slovenska, si Slovensko u nás tradične pripomína v polovici septembra. Doddnes tu v tomto čase chodievajú desaťtisíce veriacich z celého Slovenska i zahraničia.

Číslo sedem má symbolický význam, v biblickom slova zmysle znamená plnosť. Tradícia hovorí o siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Prvou je proroctvo Simeona v chráme, keď jej oznamuje, že jej dušu prenikne meč. Druhou bolesťou je útek do Egypta pred kráľom Herodesom, treťou je stratenie sa 12-ročného Ježiša v chráme, štvrtou je stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, piatou bolesťou bolo ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou je jeho snímanie z kríža a poslednou bolesťou je Ježišov pohreb.

Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je súčasťou rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne, ktorú spravujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia. Šaštín už navštívili viaceré osobnosti, v roku 1995 napríklad dnes už svätý pápež Ján Pavol II. či v roku 1987 sv. Matka Tereza. O milosti do svojho života prichádzajú na národnú púť prosiť desaťtisíce ľudí. Šaštínska Bazilika Sedembolestnej Panny Márie prijala prvých pútnikov v rámci programu národnej púte už v stredu.

Program v Šaštíne pokračoval. O 14:00 hod. bol akatist k Bohorodičke a následne požehnanie pútnikov. V piatok 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých s hlavným celebrantom bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. V sobotu 17. septembra o 19.00 h začne v Šaštíne mládežnícky program s názvom Otvorené srdce. V nedeľu 18. septembra budú realizované ďalšie workshopy, katechézy a poobedie s kapelami. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.bazilika.sk.

K správe bolo vydané ::FOTO::.

ZDROJ: TKKBS