Rýchly prístup


FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu
  • Pripojme sa k rozvojovej pomoci
    prijatím koledníkov Dobrej noviny
  • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
    ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
  • Spoločenstvo mladých LaVia
  • Gaudete - chrámový spevácky zbor
  • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

Farský časopis | Dekanát Sereď

Pozývame vás k spolupráci

V prvej polovici mesiaca február 2017 vyjde nové printové médium našej farnosti - farský časopis, o ktorého názve máte možnosť rozhodnúť i vy.

Predchodca tohto nového časopisu seredskej farnosti vyšiel naposledy v roku 2007 - časopis Jordán, ktorý založil vtedajší bohoslovec, dnes kaplán, vdp. Milan Cehlárik.

Pozývame vás preto k spolupráci a to:
- zapojením sa do rozhodovania o novom názve časopisu -> na našej farskej stránke máte možnosť zahlasovať na pravej strane nášho webu nad položkou TKKBS správy.

- svojimi príspevkami a návrhmi do rôznych rubrík, z ktorých vyberáme: poraďme si, kuchyňa, námet na knihu, tajničky/osemsmerovky..., história a ďalšie. Svoje návrhy, prosíme, zasielajte do 20. januára na

Čítať ďalej...

Desaťtisíce pútnikov oslávilo Sedembolestnú Pannu Máriu v Šaštíne - Strážach

sastin 16 1Tisícky mariánskych ctiteľov sa dnes stretlo v Šaštíne. K Sedembolestnej Panne Márii, ktorej národná svätyňa je práve v tomto meste, prišli prosiť i ďakovať za svoje osobné i rodinné radosti a bolesti. Vyvrcholením celonárodnej púte k patrónke Slovenska, ku ktorej sa už niekoľko storočí utiekajú tisíce detí, mladých i dospelých, bola pontifikálna svätá omša za účasti viacerých biskupov Slovenska a zahraničia. Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnosti bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Čítať ďalej...

Predstavuje sa nám náš diakon z víkendovej praxe

1

Tak pán diakon, ako by si sa v skratke predstavil našej farnosti?

Narodil som sa v roku 1990 v Bratislave. Detstvo som prežil v Lipovej, mám šiestich mladších súrodencov, troch bratov a tri sestry. Po základnej škole som študoval na gymnáziu v Šuranoch a potom, v roku 2010 som vstúpil do seminára v Bratislave. V júni minulého roka som bol vysvätený za diakona pre Trnavskú arcidiecézu. Od 1. 10. som pridelený na prax počas víkendov do farnosti Sereď.

Čítať ďalej...

Názov nového farského časopisu, hlasujte :)

V blízkej budúcnosti sa chystá s "požehnaním" Farského úradu vydanie nového farského časopisu, o ktorého názve máte možnosť rozhodnúť i vy.

Nepôjde až tak o úplne nový časopis seredskej farnosti, lebo v nedávnej minulosti (2007) vychádzal farský časopis Jordán, ktorý založil vtedajší bohoslovec, dnes kaplán, vdp. Milan Cehlárik.

Pozývame vás zapojiť sa do rozhodovania o novom názve časopisu, a preto na našej webovej stránke máte možnosť zahlasovať , ktorý názov pre časopis seredskej farnosti je vhodný.
Hlasovania sa môžete zúčastniť na ľavej strane nášho webu nad položkou pre Prihlásenie.

Čítať ďalej...

Farský časopis Jordán

Vážení čitatelia,

v roku 2007 ste mali možnosť držať v rukách prvé číslo nášho nového farského časopisu. História časopisu v našej farnosti je pomerne bohatá. Už niekoľkokrát časopis vznikol, ale žiaľ potom opäť zanikol. Pár ľudí, ktorí sa vtedy pokúšali o jeho opätovné založenie, nemalo s tvorbou časopisu veľké skúsenosti, a preto aj toto prvé číslo bolo pre našu farnosť veľkou vzácnosťou. Vďačíme za to vtedajšej redakčnej rade na čele so šéfredaktorom Milanom Cehlárikom a dekanovi Mons. Bučíkovi (Imprimatur).
Vtedajší časopis sme chceli pomenovať menom, ktoré bude niečím príznačné pre našu farnosť, resp. pre patróna našej farnosti. A tak sme po dlhšom premýšľaní zvolili názov „Jordán“. Myslím, že názov rieky, pri ktorej Ján Krstiteľ účinkoval, je veľmi vhodný a má nám čo povedať.

Čítať ďalej...