FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Pred vyše 3500 rokmi sa stala zvláštna udalosť. Boh sa zjavil mužovi menom Abrahám, ktorý hoci bol starý, veľmi túžil so svojou manželkou po dieťati. Boh mu oznámil, že bude mať syna, ale zároveň mu povedal o druhom dôvode svojho zjavenia. Abrahám žil v blízkosti miest, kde ľudia mali hojnosť všetkého. To ich však neviedlo k vďačnosti ale k pyšnej sebestačnosti, k potláčaniu chudobných a sexuálnej zvrátenosti. Preto Boh povedal Abrahámovi: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." Čo Boh vidí, keď sa pozerá na náš svet?

Svetom otriasajú správy o fanatických islamistoch z tzv. Islamského štátu v Iraku a Sýrii (ISIS) ale i z iných regiónov Afriky a Ázie, ktorí neváhajú presadzovať najbarbarskejšie metódy

Čítať ďalej...

Národný pochod za život 20. september 2015 Bratislava - príprava

nar.po.z.2

„Nikto nerobí väčšiu chybu než ten, kto nerobí nič len preto, že môže urobiť len málo.“

MODLITBOVÁ PRÍPRAVA VO FARNOSTI:

 

Modlitba Národného pochodu za život: 
na laviciach pripravené modlitby, prosíme, ponechať na laviciach. Túto modlitbu sa budeme modliť pred sv. omšami po modlitbe posvätného ruženca.
Prosíme tých, čo sa predmodlievajú, aby až do národného pochodu vynechali všetky ostatné modlitby po sv. ruženci a
predmodlievali sa danú modlitbu spolu s veriacimi a po nej Anjel Pána,
tak ako je to zvykom.
Následne zotrváme v tichu a osobnej modlitbe až do začiatku sv. omše.


Čítať ďalej...
Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
A. Delp