FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Koledovanie Dobrej noviny

  • Rodičovská kategória: eRko
  • Kategória: Aktuality
  • Napísal: Andrej Macho
  • 17 dec

Aj tento rok sa v našej farnosti bude konať kolednícka akcia Dobrá novina spojená so zbierkou pre podporu rozvojových projektov v krajinách Afriky. Viac informácií o projektoch a samotnom diele a spôsoboch podpory (DMS, prijatie koledníkov, atď.) nájdete na www.dobranovina.sk

Koledníci v našej farnosti budú koledovať v prihlásených domoch dňa 26.12.2018 v čase od 14.00 h.

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 21.12.2018 alebo do 23.12. na fara.sered@gmail.com

 

Milión detí sa modlí ruženec

Milí priatelia,

všetci vnímame znepokojujúcu politickú situáciu vo svete, ktorá v nás vzbudzuje vážne obavy. Už dávno nejde iba o čisto národné konflikty. Mnohé oblasti sveta sa podobajú súdku s pušným prachom, z ktorého sa ľahko môže vznietiť celosvetový vojenský konflikt.

Čo môžeme urobiť v tejto situácii my, kresťania, hoci nezastávame vedúce pozície v politike?

Učiteľ Cirkvi svätý Ján Zlatoústy by nám povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not, nás preto rovnako ako po minulé roky pozýva k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec.

Všetci sme pozvaní, aby sme sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Čítať ďalej...

Ďakovná pontifikálna sv. omša na Velehrade 8.9.2018

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda prežíva rok 2018 ako jubilejný rok. Slávi 140 rokov od narodenia Matky zakladateľky s. Márie Ruženy Nesvadbovej, 90 rokov od svojho založenia a 85 rokov príchodu sestier z Čiech na Slovensko na pozvanie nitrianskho biskupa Karola Kmeťka. Dňa 8. septembra o 10:30 hod. sa slávi ďakovná Eucharistická obeta v bazilike Nanebovzatia Panny Márie sv. Cyrila a Metoda na Velehrade. Hlavným celebrantom bude olomoucký arcibiskup Mons. Ján Graubner. Na túto slávnosť Vás srdečne pozývame.

Čítať ďalej...

Peší pútnici z Krakova sa zastavili v Seredi

putnici spanieli 3V piatok 10.08.2018 poobede navštívilo farnosť Sereď 27 peších pútnikov. Títo pútnici putujú zo Svätyne Božej milosti v Krakove cez Baziliku navštívenia Panny Márie v Starých Horách s ukončením púte v Bazilike Panny Márie v Mariazelli. Pútnici sú odkázaní len na pomoc a dobrosrdečnosť ľudí, ktorých na svojej ceste stretnú. Na túto pešiu púť sú vyslaní s požehnaním madridského arcibiskupa-metropolitu.

Čítať ďalej...
V USA nie je ani sto ľudí, ktorí nenávidia Katolícku cirkev, ale sú milióny tých, ktorí nenávidia to, čo mylne považujú, že Katolícka cirkev je.
Arcibiskup Fulton J. Sheen