FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Rozpis slávení počas vianočných sviatkov SEREĎ

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Krstiteľa, Kostolná 10, 926 01 Sereď

web: www.sered.fara.sk

PORIADOK LITURGICKÝCH SLÁVENÍ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

24. 12.  Štedrý deň 

8:00

prevzatie Betlehemského svetla do 17:00 h

24:00

25. 12.  Narodenie Pána, slávnosť

7:30

9:00 Čepeň

10:30

15:00 – jasličková pobožnosť

18:00

26. 12.  Sv. Štefana, sviatok

7:30

9:00 Čepeň

10:30 (na úmysel)

14:00 – koledovanie Dobrej noviny v domácnostiach

18:00

31. 12.  Sv. Silvestra I., pápeža

8:00

16:00 (sv. omša s ďakovnou pobožnosťou) 

23:30 adorácia

01. 01. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  

       /Nový rok/

7:30

9:00 Čepeň

10:30

18:00

06. 01. Zjavenie Pána, slávnosť

7:30

9:00 Čepeň

10:30

18:00

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdciach.

Prajeme Vám, aby ste prežili sviatky naplnené Božou milosťou
a s pomocou Nebeskej Matky vstúpili do nového roku 2019.

 Vdp. Libor Škriputa, dekan – farár
Vdp. Mgr. Peter Belý, kaplán

Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6