FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 21. do 27. októbra 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. októbra 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.10.
7:00
+ Katarína Bodnárová

18:00

+ rodičia Rudolf a Margita Šilhároví a rodičia z oboch strán
Ut
22.10.
Sv. Jána Pavla II., pápeža,
ľub. spomienka
7:00
poďakovanie za dožitých 80 r. života
18:00
sestra Mária Orlická a brat Viliam
St
23.10.
7:00
+ Štefan Kollárik a manželka   
18:00
+ Ľudovít Kubačka
Št
24.10.
7:00
+ Miroslav Ďuračka
18:00
+ Martin Malich, bratia Jozef a Štefan a starí rodičia z oboch strán
Pi
25.10.
7:00
+ Mária a Anton Behíloví a ich deti 
18:00
+ otec Karol Morong a rodičia z oboch strán
So
26.10.

Panny Márie v sobotu

7:00
+ Viliam Kováčik, rodičia Kováčikoví a Ferenčíkoví
18:00
+ Lukáš Šulan
Ne
27.10.
30. cezročná nedeľa
7:30
za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Čepeň
9:00
+ Gejza a Cecília Nagyoví a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov 
18:00
+ Eva Kapustová, Cyril a Matilda 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Dnes je po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Škapuliarska pobožnosť bude v túto nedeľu 20.10. o 16:30 vo farskom kostole.
 • Prišli podielové knihy Spolku sv. Vojtecha ( Pútnik Svätovojtešský, románová kniha, kalendár, kniha litánii ). Členské na rok 2020 je 8€. Knihy si môžte vyzdvihnúť v sakristii.
 • V piatok 25.10. o 18:00 bude sv. omša pre birmovancov. 
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a širokú verejnosť na Deň Otvorených Dverí dňa 28.10.2019 (v pondelok) od 9:00 do 17:00 v priestoroch na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webových stránkach škôl www.agy.sk a www.pasa.sk.
 • eRko Sereď organizuje cez jesenné prázdniny vo štvrtok 31.10. celodenný výlet. Pozývame nielen členov eRka, ale aj sympatizantov. Viac informácií nájdete na webe farnosti.
 • Zo soboty 26.10. na nedeľu 27.10. sa mení čas. Posúvame hodiny z 3. na 2. hodinu stredoeurópskeho času.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 14. októbra do 20. októbra 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. októbra 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.10.
7:00
+ Júlia Hochmanová a jej matka 

18:00

+ Jozef Komačka a rodičia z oboch strán
Ut
15.10.
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
+ Terézia Turčanová a rodičia 
18:00
Antónia Vladimíra Eliášová, rodičia Cyprián a Monika Leškoví, rodičia Vojtech a Monika Eliášoví 
St
16.10.
7:00
poďakovanie za 60 r. života Dagmar a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
18:00
prosba o Božie požehnanie pre rodinu 
Št
17.10.
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
+ za duše v očistci
18:00
+ rodičia Sandánusoví a Bendoví, ako poďakovanie za 60 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
Pi
18.10.
Sv. Lukáša, evanjelistu,
sviatok
7:00
+ rodičia Morongoví
18:00
+ manžel Ladislav, rodičia a súrodenci z rodiny Javorovej a Fidlerovej
So
19.10.

Panny Márie v sobotu

7:00
+ Augustín a Pavla Klačanoví a rodičia z oboch strán 
18:00
+ syn Ivan a manžel Jaroslav 
Ne
20.10.
29. cezročná nedeľa
7:30
+ rodičia Vrávnikoví a starí rodičia z oboch strán 
Čepeň
9:00
poďakovanie za Božiu pomoc pri príležitosti narodenín Aleny a Pavla 
10:30 za farníkov 
18:00
+ Jozef Kollár 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Dávame do pozornosti, že eRko stretká pre deti od 1. do 8. ročníka ZŠ budú v piatok 18.10. a 25.10. od 16:00 h vo farskej klubovni.
 • Modlitby matiek ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri prípravách a účasti na modlitebnom trojdní Modlitieb matiek. Poďakovanie patrí všetkým mamám, našim manželom, rodinám, spoločenstvám, aj tým, ktorí nemohli prísť na trojdnie a podporovali nás modlitbami. Veľká vďaka Bohu za Vás a Vašu obetu. Za Vaše ochotné a obetavé srdce, nech Vás a Vaše rodiny odmení náš milujúci Boh. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 7. do 13. októbra 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 7. do 13. októbra 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
07.10.
Ružencovej
Panny Márie, spomienka
7:00
za uzdravenie

18:00

+ Ján a Helena Bílkoví
Ut
08.10.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre matku
18:00
rodičia Prívozníkoví a Droščinoví
St
09.10.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru 
18:00
+ Mária Macušová
Št
10.10.
7:00
+ Mária a Michal Šmátraloví a syn Rudolf 
18:00
+ Emil Mečoch
Pi
11.10.
7:00
+ Irena Kostolanyová a rodičia 
18:00
poďakovanie za 80 r. života Michala Bohunického a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu 
So
12.10.

Panny Márie v sobotu

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre syna
18:00
poďakovanie Pánu Bohu pri 30. výročí sobáša manželov Kečkešových a za Božiu pomoc 
Ne
13.10.
28. cezročná nedeľa
7:30
+ František a Vincencia Gajarskí a dcéra Vincencia
Čepeň
9:00
+ Ján a Helena Tóthoví a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov 
18:00
poďakovanie za 62 r. manželstva a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V sobotu 12. októbra 2019 o 10.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu svätú omšu bude celebrovať za účasti trnavského arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha, ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, kardinál Péter Erdő. Po nej bude nasledovať procesia s relikviami - troma lebkami svätých košických mučeníkov ulicami mesta.
 • Október, mesiac modlitby posv. ruženca: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá, aby si podľa rozpisu rozdelili predmodlievanie rozjímavého ruženca počas tohto mesiaca. Papier na zapisovanie je umiestnený na stolíku v strede kostola. My všetci sme pozvaní k spoločnej modlitbe pred večernými sv. omšami od 17:20.
 • Prišli podielové knihy Spolku sv. Vojtecha ( Pútnik Svätovojtešský, románová kniha, kalendár, kniha litánii ). Členský poplatok je 8€ na rok 2020. Knihy si môžte vyzdvihnúť v sakristii.
 • V piatok 11.10. o 18:00 bude ďalšia sv. omša pre birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30.9. do 06.10.2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.09.
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
+ Marta Beňová

18:00

+ Anton Cehlárik 
Ut
01.10.
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
+ Jozefína a Ľudovít Dudášoví s rodinami 
18:00
Terézia Bombérová, synovia Jozef a František 
St
02.10.
Sv. anjelov strážcov, spomienka
7:00
rodičia Milan a Terézia Labanoví 
18:00
za Ružencové bratstvo 
Št
03.10.
7:00
+ Ľudovít a Ľudmila Paštekoví a rodičia z oboch strán 
18:00
+ Terézia Melišíková
Pi
04.10.
Sv. Františka z Assisi,
spomienka
1. piatok v mesiaci
 
7:00
za uzdravenie Ivety a Andrey 
18:00
+ Štefan Morong a rodičia z oboch strán
So
05.10.

Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota 
18:00
+ Štefan a Helena Rakovickí a dcéra Sylvia
Ne
06.10.
27. cezročná nedeľa
7:30
za farníkov 
Čepeň
9:00
+ za zosnulých z rodín Balážiovej a Valterovej
10:30 za Božie požehnanie pre dobrodincov skautského zboru Polaris v Seredi  
18:00
+ Rudolf a Gizela Mičánioví, syn Milan a rodičia z oboch strán 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie pred prvým piatkom bude v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod. Úprimné pán Boh zaplať za vaše milodary počas potravinovej zbierky.
 • Výročná farská celodenná Eucharistická poklona: v rámci ustavičnej Eucharistickej poklony bude naša farnosť vo štvrtok 3.10. vyprosovať Božiu milosť pre našu diecézu a jej potreby. Prosím, nájdite si čas a zastavte sa pri Eucharistickom Kristovi. Eucharistiu vyložíme k poklone po rannej sv. omši a pred večernou sv. omšou adoráciu zakončíme Eucharistickým požehnaním.
 • Október, mesiac modlitby posv. ruženca: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá, aby si podľa rozpisu rozdelili predmodlievanie rozjímavého ruženca počas tohto mesiaca. Papier na zapisovanie je umiestnený na stolíku v strede kostola. My všetci sme pozvaní k spoločnej modlitbe pred večernými sv. ošami od 17:20.
 • Už najbližší piatok 4.10. začne v našom kostole seminár "Život v Duchu Svätom" tvz. Sieversov seminár, ktorý organizuje spoločenstvo Lachaj Roi z Hlohovca. Je to jedinečná možnosť oživiť svoj duchovný život, prehĺbiť vzťah s Bohom a viac spoznať Ducha Svätého. Počas seminára bude priestor pre svätú spoveď, osobitnú modlitbu za vyliatie Svätého Ducha i spočívanie v Božej prítomnosti pri každodennom čítaní Božieho Slova. Prihlásiť sa je možné u Tomáša Kurbela alebo na mail sievers@lachajroi.sk. Prihlasovanie bude ukončené v pondelok 30.9. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke a na webovej stránke farnosti.
 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posv. ruženca o 9:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu 6.10.2019 bude sv. omša o 10:30 hod. za účasti detí doprevádzaná detským speváckym zborom. Nácvik spevu bude ako zvyčajne v piatok o 16:45 hod.
 • Prišli podielové knihy Spolku sv. Vojtecha ( Pútnik Svätovojtešský, románová kniha, kalendár, kniha litánii ). Členský poplatok je 8€ na rok 2020. Knihy si môžte vyzdvihnúť v sakristii.
 • Odchod autobusu na celoslovenskú púť do Šaštína, na ktorú pozýva ružencové bratstvo, bude v sobotu 5.10.2019 z Vinárskej ulice ráno o 6:30 hod. a cena je 7€. Platí sa pri nástupe do autobusu. Bližšie informácie u p. Márie Kurbelovej.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Kto je P. Ernest Sievers?

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Aktuality
 • Napísal: Ján Javor
 • 21 sep

Sievers plagat

Je to nemecký misionár – kňaz, ktorý pôsobil v Ghane a Ugande.
Ernst Sievers , W. V.. (Misijná kongregácia Bielych otcov) sa narodil v roku 1938
v nemeckom Nordhorne. Bol najstarší z deviatich detí v hlboko veriacej rodine. Po štúdiách v
Nemecku a Londýne bol vysvätený za kňaza v roku 1964 (podobne ako štyria jeho bratia) a
potom poslaný do Ríma, aby získal licenciát z dogmatickej teológie na Gregoriánskej
univerzite.

 

Čítať ďalej...
Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.
Albert Einstein