FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 21. do 27. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.05.
  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
7:00
poďakovanie za dar života Frederika, Šarloty, Maxima a rodičov

18:00

† Jozef a Mária Juhásoví, rodičia z oboch strán
Ut
22.05.
 
7:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc v rodine
18:00
† Júlia a Ondrej Tóthoví  
St
23.05.
 
7:00
† rodičia Imrich a Petronela, starí rodičia z oboch strán  
18:00
† starí rodičia Machoví a Smoradoví, poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu, za živú vieru pre vnúčatá a požehnanie pre rodinu Machovú
Št
24.05.
  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)
7:00
† Emanuel a Mária, rodičia z oboch strán
18:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu v rodine
Pi
25.05.
 
7:00
† Jozef, Irena a František  
18:00
† z rodiny Kubačkových a Šípošových
So
26.05.

 Svätého Filipa Neriho, kňaza
(spomienka)

7:00
† Vilma Sopúchová  
18:00
† Vladimír Bartek, bratia Bartekoví a Kučeroví a sestra Antónia, rodičia z oboch strán
Ne
27.05.
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)
7:30
na česť a slávu Sv. Trojice a na poďakovanie za jej dobrodenia
Čepeň
9:00
† Viktor Jašek, rodičia Jašekoví a Kubliniakoví

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti zo ZŠ J. A. Komenského
18:00
† Tomáš a Anna Pechočiakoví a deti

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZO ZŠ J. A. Komenského: sv. spoveď detí bude v sobotu 26.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 27.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • ZRIADENIE FARSKEJ CHARITY: s radosťou Vám oznamujeme, že od tohto piatku oficiálne v Seredi začala pod záštitou Arcidiecéznej charity pôsobiť Farská charita. Tá síce neposkytuje také služby, ako poskytovalo denné centrum a nocľaháreň, ale vykonáva rôzne sociálne činnosti v našej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám a ľuďom v hmotnej núdzi, návštevy starých a opustených ľudí.  
  Nájdete nás na Novomestskej ulici 3022 alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese charitasered@gmail.com. Ďalšie  informácie o nás - postupne dopĺňané - môžete nájsť aj na facebookovej stránke Farská Charita Sereď.
 • ŠKAPULIARSKA POBOŇOSŤ: dnes v nedeľu 20.05. o 16:30 vo farskom chráme.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: možnosť prispieť v zbierke po sv. omši.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk        tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 14. do 20. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.05.
 Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
7:00
za duše v očistci

18:00

† Mária Helienková
Ut
15.05.
 
7:00
† Ján a Štefánia Chmelároví, krstní rodičia Gajarskí
18:00
† Ľuboš Hostina a Anna Caková  
St
16.05.
Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
(spomienka)
7:00
† František a Rozália Štajgeroví, dcéry Amália a Sidónia, vnučka Silvia, švagor Silvester a ostatná rodina  
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu
Št
17.05.
 
7:00
† rodičia Šilhároví
18:00
† Štefan Hošták a zosnulí príbuzní
Pi
18.05.
 
7:00
† Justína Hornáčková  
18:00
† Miroslav
So
19.05.

 

7:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Andrejku
18:00
poďakovanie za 75 rokov života Viliama
Ne
20.05.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
7:30
† Lívia
Čepeň
9:00
† Anton a Magdaléna Prerovskí, Emília a rodičia z oboch strán

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti zo ZŠ J. Fándlyho
18:00
poďakovanie za 60 rokov spoločného života

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZO ZŠ J. Fándlyho: sv. spoveď detí bude v sobotu 19.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 20.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestričke Marke.
 • FARSKÉ AGAPÉ: dávame do pozornosti termín konania tejto tradičnej farskej akcie, tento rok to bude nedeľa 17.06.2018. Viac na plagátoch už čoskoro.
 • LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: prosby za jednotu kresťanov, v našej farnosti budeme na tento úmysel pamätať v piatok pri sv. omšiach.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: na budúcu nedeľu bude možné po sv. omšiach prispieť na tento úmysel.

 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 07. do 13. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 07. do 13. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
07.05.
 
7:00
k úcte Ducha Svätého

18:00

† František, syn Anton a rodina
Ut
08.05.
 
7:00
poďakovanie za dar života Dáši, Hany, Ľubice, Andreja a rodičov
18:00
† Pavol a Anna Rapanoví, starí rodičia z oboch strán  
St
09.05.
 
7:00
† Helena a Ján Chmelároví, Katarína  
18:00
† z rodiny Bystríkovej, brat Anton 
Št
10.05.
  PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovstúpenie Pána
 
7:00
 
prosba o dar viery v rodine
8:00 kaplnka CZŠ
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
prosba o požehnanie pre Rúth Jakubčinovú s rodinou
Pi
11.05.
 
7:00
† Mária a Pavol Majkoví, Terézia a Jozef Vančoví  
18:00
† Mária Bohunická, rodičia z oboch strán, prosba o Božiu pomoc pre rodinu
So
12.05.

 

7:00
† Július Gál  
18:00
† rodičia Štrbkoví, rodičia, brat Jozef
Ne
13.05.
7. veľkonočná nedeľa
7:30
† Eva a Michal Kubaloví, syn Michal a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† rodičia Malíkoví

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti z CZŠ
18:00
† Jozef Valaský

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV CZŠ: sv. spoveď detí bude v sobotu 12.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 13.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00.
 • MODLITBY MATIEK: pozvanie na diecézne modlitby matiek v nedeľu 13.05. do Šaštína. Viac k programu na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA: prosíme tých, ktorí by sa chceli zúčastniť kňazskej vysviacky Michala Irsáka v Košiciach 16.6.2018, aby sa prihlásili u pani Vaškovej. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67
 
Nie je dôležité, akú veľkú vec v živote urobíme, dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu.