FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 23. do 29. apríla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. apríla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.04.
  Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
(spomienka)
7:00
za duše v očistci

18:00

† rodičia Vojtech a Helena Knapoví
Ut
24.04.
  Svätého Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)
7:00
† Jozef Majko
18:00
† Ján a Rozália Kováčoví, strýko Martin a Jozef a rodičia z oboch strán  
St
25.04.
 Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
7:00
za zdravie a dar viery pre syna s rodinou  
18:00
† Daniel a Gizela Mihálikoví, syn Daniel
Št
26.04.
 
7:00
† manžel, syn, rodičia z oboch strán
18:00
† Miroslav
Pi
27.04.
 
7:00
† Juraj Čičo, rodičia Petrincoví, za zdravie detí, vnúčat a pravnúčat   
18:00
† Marián Kopál
So
28.04.

 

7:00
† manžel Emil Plaštiak, rodičia z oboch strán  
18:00
† Vendelín a Melánia Novákoví
Ne
29.04.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
† manželia Gajdošoví a rodičia
Čepeň
9:00
za zdravie, dar viery pre dcéru s rodinou
10:30 za farníkov
18:00
† Peter a Mária Viskupoví, súrodenci, rodičia z oboch strán 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • DUCHOVNÁ OBNOVA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: 28.04. Program: 8:20 modlitba sv. ruženca, 9:00 sv. omša, 10:00 príhovor s meditáciou, viac informácii na plágáte a webe farnosti.
 • OHLÁŠKY PRED KŇAZSKOU VYSVIACKOU: diakon Michal Irsák chce prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa nahlási na farskom úrade. Mons. Marek Forgáč, biskup - generálny vikár.
 • GOEL otvorené modlitbové stretnutie: pozvanie na modlitbu chvál a slovo hosťa Jula Slováka - lídra evanjelizačného projektu Godzone, streda 25.04.2018 o 19:00 Divadelná sála Kultúrny dom v Seredi.
 • ZBIERKA NA PODPORU KŇAZSKÉHO SEMINÁRA: v dnešnú nedeľu po sv. omšiach.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 16. do 22. apríla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. apríla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.04.
 
7:00
† Edita a rodičia z oboch strán

18:00

† Daniel
Ut
17.04.
 
7:00
† Jolana Javorová, Adalbert, rodičia z oboch strán
18:00
† rodičia, manžel Kamil Grna, brat Vít
St
18.04.
 
7:00
† súrodenci Mária, Ján a Milan  
18:00
† Helena a Anton Kubačkoví
Št
19.04.
 
7:00
† starí rodičia Tibenskí, Ján Slivka
18:00
† Jozef a Mária Ďurišoví, rodičia z oboch strán
Pi
20.04.
 
7:00
† Margita Dobišová, sestra Terézia  
18:00
poďakovanie Pánu Bohu, prosba o zdravie a požehnanie
So
21.04.

 

7:00
† Michal Noskovič, rodičia z oboch strán
18:00
† Lýdia Repová
Ne
22.04.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
† Anna Pechočiaková a rodičia
Čepeň
9:00
prosba o Božie požehnanie pre 82. Zbor skautov Polaris Sereď
10:30 za farníkov
18:00
† Kamil Bačík, Martina Krivosudská, poďakovanie za 86 rokov života Heleny Bačíkovej

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ ZŠ KOMENSKÉHO A FÁNDLYHO: utorok 17.04.2018 po detskej sv. omši.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: 1. turnus od 2.7. do 6.7.2018 pre vek 9 - 12 rokov, 2. turnus od 23.7. do 27.7.2018 pre vek 7 - 9 rokov. Možnosť prihlásenia bude vopred oznámená vo farských oznamoch.
 • PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV NA FARSKÉ AGAPÉ 2018: v nedeľu 22.4.2018 vás pozývame k sestričkám na pracovné stretnutie po večernej sv. omši. Každý jeden z vás je pozvaný priložiť svoju ochotnú ruku k spoločnému dielu, ktoré sa stalo v našej farnosti krásnou tradíciou.
 • ZBIERKA NA PODPORU KŇAZSKÉHO SEMINÁRA: o týždeň cez nedeľu Dobrého Pastiera po sv. omšiach. Od  16. - 22. apríla 2018  nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ CZŠ SV. CYRILA A METODA: 18.04. v čase od 08:00 do 17:00 sa otvoria dvere našej cirkevnej školy pre vás, zvedavých návštevníkov. Príďte sa pozrieť ako toto dielo v našej farnosti funguje. Rovnako dávame i do pozornosti zápis do prvého ročníka, ktorý bude prebiehať v piatok 27.04. od 14:00 - 18:00 a v sobotu 28.04. od 09:00 do 12:00.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na plagáte na nástenke alebo webe farnosti.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 09. do 15. apríla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. do 15. apríla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.04.
 Zvestovanie Pána
(slávnosť presunutá z 25. marca)
7:00
† Teofil a Filoména, rodičia z oboch strán
8:00 kaplnka CZŠ

18:00

† Štefan a Mária Červeňoví, rodičia z oboch strán
Ut
10.04.
 
7:00
† rodičia Klištincoví a Kišonoví
18:00
† Ján Tisoň. rodičia z oboch strán 
St
11.04.
Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka
(spomienka)
7:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Tibenskú a Slivkovú  
18:00
poďakovanie za 90 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Št
12.04.
 
7:00
† Ján a Rozália Vetrákoví, Štefan Sojka
18:00
† rodičia, brat, deti a starí rodičia z oboch strán
Pi
13.04.
 
7:00
† starí rodičia Tibenskí  
18:00
† Eva Siveková
So
14.04.

 

7:00
† Kamil Grna  
18:00
† Karol a Irena
Ne
15.04.
3. veľkonočná nedeľa
7:30
† manžel Rudolf Blaho, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Pavol Fraňo, dcéra Emília, rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Augustín a Paulína Daniškoví, rodičia Farkašoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • BURZA OBLEČENIA už tradične konaná členmi spoločenstva Youth a Goel na podporu svojej činnosti bude aj tento rok - 14.04.2018 v ich spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome. Záujemcovia sa všetko podstatné dozvedia na plagáte na nástenke alebo webe farnosti. Rovnako aj informácie pre tých, ktorí by svoje nadbytočné oblečenie chceli do tejto burzy podarovať, nájdu informácie na plagáte.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA - RUŽENCOVÉ BRATSTVO: sobota 28.04. 2018, viac o programe na plagáte a webe farnosti.
 • POBOŽNOSŤ KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: dnes v nedeľu o 15:00 vo farskom chráme.
 • ŠKAPULIARSKA POBOŇOSŤ: budúcu nedeľu o 16:30 vo farskom chráme.
 • ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV TRETIAKOV Z CZŠ: streda 11.04. po večernej sv. omši vo farskom chráme.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67