FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 07. do 13. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 07. do 13. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
07.05.
 
7:00
k úcte Ducha Svätého

18:00

† František, syn Anton a rodina
Ut
08.05.
 
7:00
poďakovanie za dar života Dáši, Hany, Ľubice, Andreja a rodičov
18:00
† Pavol a Anna Rapanoví, starí rodičia z oboch strán  
St
09.05.
 
7:00
† Helena a Ján Chmelároví, Katarína  
18:00
† z rodiny Bystríkovej, brat Anton 
Št
10.05.
  PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovstúpenie Pána
 
7:00
 
prosba o dar viery v rodine
8:00 kaplnka CZŠ
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
prosba o požehnanie pre Rúth Jakubčinovú s rodinou
Pi
11.05.
 
7:00
† Mária a Pavol Majkoví, Terézia a Jozef Vančoví  
18:00
† Mária Bohunická, rodičia z oboch strán, prosba o Božiu pomoc pre rodinu
So
12.05.

 

7:00
† Július Gál  
18:00
† rodičia Štrbkoví, rodičia, brat Jozef
Ne
13.05.
7. veľkonočná nedeľa
7:30
† Eva a Michal Kubaloví, syn Michal a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† rodičia Malíkoví

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti z CZŠ
18:00
† Jozef Valaský

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV CZŠ: sv. spoveď detí bude v sobotu 12.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 13.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00.
  • MODLITBY MATIEK: pozvanie na diecézne modlitby matiek v nedeľu 13.05. do Šaštína. Viac k programu na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
  • KŇAZSKÁ VYSVIACKA: prosíme tých, ktorí by sa chceli zúčastniť kňazskej vysviacky Michala Irsáka v Košiciach 16.6.2018, aby sa prihlásili u pani Vaškovej. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67
 

Farské oznamy od 30.04. do 06.05. 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. apríla do 06. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.04.
 
7:00
za duše v očistci

18:00

† Ján Dáni, brat Belko a rodičia z oboch strán
Ut
01.05.
 Svätého Jozefa, robotníka
(ľ. spomienka)
7:00
† manžel Stanislav, rodičia Valábikoví, Zemanoví, súrodenci
18:00
† Soňa Lukáčová  
St
02.05.
Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
7:00
† st. rodičia Špitalskí, rodičia Vavákoví, manžel Emil Przeczka  
18:00
za ružencové bratstvo
Št
03.05.
 Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok)
7:00
† Jozef a Agnesa Rakovickí, sestry Mária a Anna, vnučka Silvia a švagor Augustín Petráš
18:00
† Štefan Krajíc, rodičia a súrodenci
Pi
04.05.
Svätého Floriána, mučeníka
(ľ. spomienka)
7:00
† Štefan Holienčík, syn Štefan a st. rodičia  
18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Máriu Javorovú
So
05.05.

 

10:00
FATIMSKÁ SOBOTA 
18:00
† Jaroslav Baša, rodičia z oboch strán
Ne
06.05.
6. veľkonočná nedeľa
7:30
† rodičia Albertoví a Šestákoví, sestra Oľga
Čepeň
9:00
† rodičia Kočnároví, manžel Pavol
10:30 za farníkov
18:00
† František a Irena Cigánekoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie streda, štvrtok a piatok od 16:00, úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary do potravinovej zbierky.
  • FATIMSKÁ SOBOTA: slávenie začne spoločnou modlitbou sv. ruženca o 09:00.
  • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestričke Marke.
  • FARSKÉ AGAPÉ: dávame do pozornosti termín konania tejto tradičnej farskej akcie, tento rok to bude nedeľa 17.06.2018. Viac na plagátoch už čoskoro.
  • PÚŤ S RÁDIOM LUMEN DO KRAKOVA: pre záujemcov viac na plagáte alebo webe farnosti.
  • ZBIERKA NA PODPORU KŇAZSKÉHO SEMINÁRA: 900,- eur

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk      tel: 031/789 28 67