FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. februára do 3. marca 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.02.
 
7:00
za Božiu pomoc, silu a vytrvalosť v chorobe

18:00

† František Kvocera a rodičia Štrpokoví a Kvoceroví
Ut
26.02.
 
7:00
† Michal a Mária Hochmanoví a rodičia z oboch strán
18:00
  Marta Beňová
St
27.02.
 
7:00
Milan a Jozefína Mericoví a rodičia z oboch strán
18:00
† Matúš Trubáč
Št
28.02.
 
7:00
† Ján Lopašovský a rodičia z oboch strán
18:00
† Jozef a rodičia Pucheloví a Strnadeloví a za obrátenie syna
Pi
01.03.
 1. piatok v mesiaci
7:00
  Miloš Horváth a rodičia
18:00
† Jozef Takáč
So
02.03.

Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota
18:00
† Radim Muškát, sestra Mária, brat Ladislav a rodičia
Ne
03.03.
8. cezročná nedeľa
7:30
poďakovanie za 35 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc  
Čepeň
9:00
† rodičia Bučekoví, Vachoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Matej Kupka a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 h. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za dary počas prvopiatkovej potravinovej zbierky.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: slávenie začne modlitbou posvätného ruženca o 09:00.  
 • Dávame do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Aj malým darom môžeme spôsobiť veľa radosti. Na stolíku s novinami sú letáky a potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka.
  Viac informácií o tomto detsko-mládežníckom hnutí nájdete na webe. 

 • V tomto týždni sv. omša pre prvoprijímajúce deti a birmovancov nebude. 

 • Stretnutie miništrantov bude 1.3.2019 po večernej sv. omši. 

 

 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.02.
 
7:00
Karol Vrábel a rodičia z oboch strán

18:00

† Pavel Kanaloš
Ut
19.02.
 
7:00
† starí rodičia Štefan a Mária, Izidor a Filoména
18:00
  Imrich Račák a rodičia z oboch strán
St
20.02.
 
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc pre Teréziu Hajičkovú   
18:00
† Anna Kulasová, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Št
21.02.
 
7:00
poďakovanie za 80 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18:00
† Kvetoslava a Rudolf Frantoví
Pi
22.02.
Katedra sv. Petra apoštola,
sviatok

7:00
za Božiu pomoc pri operácii
18:00
za Božiu pomoc a ochranu pri operácii
So
23.02.

 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

7:00
Jozef Jančula
18:00
† Alojzia a Anton Benkovskí
Ne
24.02.
7. cezročná nedeľa
7:30
za požehnanie a Božiu milosť v rodinách
Čepeň
9:00
† Augustín Viskup, kmotor Vladimír a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Anna Kalinayová, brat Jozef a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Škapuliarska pobožnosť bude v nedeľu 17.2.2019 o 16:30 hod. vo farskom kostole.
 • Kto od poludnia 21.2. a cely deň 22.2. navštívi katedrálny chrám a nábožne sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné podmienky, môže získať úplné odpustky. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 11. do 17. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.2.
 
7:00
Hanka Viskupová a rodičia

18:00

za dieťa 
Ut
12.2.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre deti a ich rodiny
18:00
Ružena Vaňáková a Róbert Kvičera 
St
13.2.
 
7:00
za Božiu pomoc pri operácii 
18:00
Kamil a Terézia Tomanoví
Št
14.2.
Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy
7:00
† rodičia Ján a Františka a ich deti
18:00
† Ladislav Jozsa
Pi
15.2.
 
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc pre Juliana Pavla
18:00
† Štefan a Amália Puškášoví a rodičia z oboch strán
So
16.2.

Panny Márie v sobotu

7:00
k úcte Ducha Svätého
18:00
† Anton a Terézia Šimoví a rodičia z oboch strán
Ne
17.2.
6. cezročná nedeľa
7:30
Rudolf a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† rodičia Martinkovičoví, Buranoví a syn Milan
10:30 za farníkov
18:00
† rodina Rezníčková, Szabová a Deáková 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Termín udeľovania Sviatosti birmovania v našej farnosti: v sobotu 01. 06. 2019. 
 • V utorok bude večerná sv. omša pre prvoprijímajúce deti a v piatok večer sv. omša pre birmovancov. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 4. do 10. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 4. do 10. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.02.
 
7:00
otec Richard Svoboda a za uzdravenie tela i duše Edity Svobodovej

18:00

† Mária Slováková a rodičia z oboch strán
Ut
05.02.
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
7:00
† otec Richard a za Božiu pomoc pre dcéru
18:00
  Štefan Slíž a rodičia
St
06.02.
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
† Cyril Humeník, rodičia a súrodenci   
18:00
za ružencové bratstvo
Št
07.02.
 
7:00
† Štefan a Alžbeta Madloví a ich rodičia
18:00
† Ľuboš Daniš 
Pi
08.02.
 
7:00
  Emília a Štefan Horní a vnuk Štefan
18:00
† Miroslav Bohuš
So
09.02.

Panny Márie v sobotu

7:00
František Forró
18:00
† otec Emil Paldan, dcéra Oľga a zať Alojz
Ne
10.02.
5. cezročná nedeľa
7:30
za Božiu pomoc pri operácii
Čepeň
9:00
† Ján Korenčík a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Ján a Margita Gulášoví a starí rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kňazská rekolekcia v Dolnej Strede: kňazské rekolekcie sa uskutočnia v stredu 6.2. a začnú sa spoločnou sv. omšou o 09:30.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 28. januára do 03. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 28. januára do 3. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.01.
 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Ladislav Nádaždy

18:00

† Jozef Kabát a rodičia z oboch strán
Ut
29.01.
 
7:00
† Pavel Polák
18:00
Ján a Zuzana Babišoví, syn Jozef, zosnulí z rodiny Babišovej a Polákovej
St
30.01.
 
7:00
Jozef a Mária Kapošoví a rodičia z oboch strán
18:00
† Bernardína Gálová a syn Viliam 
Št
31.01.
 Sv. Jána Bosca, kňaza,
spomienka
7:00
za pokoj a Božie požehnanie pre Máriu
18:00
† Viera Pišelyová a manžel Ivan
Pi
01.02.
1. piatok v mesiaci
7:00
rodičia Cakoví a syn Viliam
18:00
† Miroslav Súkeník
So
02.02.

Obetovanie Pána, sviatok

10:00
rodina Mičányiová
18:00
za uzdravenie manžela
Ne
03.02.
4. cezročná nedeľa
7:30
poďakovanie za uplynulý rok a prosba o Božiu pomoc do ďaľšieho roku pre členov zboru Gaudete
Čepeň
9:00
poďakovanie za 32 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc
10:30 za farníkov
18:00
† Peter a Mária Viskupoví, súrodenci a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie streda, štvrtok a piatok od 16:00 a vopred úprimné Pán Boh odmeň za dary počas prvopiatkovej potravinovej zbierky.
 • Požehnanie sviec na sviatok Obetovania Pána: prosíme sviečky zabezpečiť proti odkvapkávaniu vosku na lavice a koberec. Večerná sv. omša bude už z nasledujúcej 4. nedele cez rok. 
 • Slávenie fatimskej soboty: v sobotu na Hromnice 02.02.2019 začne o 09:00 hod. modlitbou posvätného ruženca, bude pokračovať sv. omšou o 10:00 hod. a na záver bude udelené Eucharistické požehnanie.
 • Svätoblažejské požehnanie: bude udeľované spoločne po sv. omšiach v nedeľu 3.2.2019.
 • Naplánována sv. omša pre birmovancov nebude v piatok 1.2., ale bude presunutá na 8.2.2019.
 • Stretnutie miništrantov bude na budúci piatok 1.2. po večernej sv. omši.
 • Na budúcu nedeľu o 10:30 bude sv. omša s rodičmi a deťmi. 
 • V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali, je naozaj ich milovať.
Bentham