FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 18. do 24. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.06.
 
7:00
poďakovanie za dar života Jaroslava a Jarmily

18:00

† Eugénia Virthová
Ut
19.06.
 
7:00
za Božiu pomoc a ochranu pri operácii pre Denisu
18:00
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc a ochranu  
St
20.06.
 
7:00
† František  
18:00
† starí rodičia Tibenskí
Št
21.06.
 Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
(spomienka)
7:00
prosba o Božiu pomoc pri operácii Jána
18:00
† Anton a Helena Vargoví, Štefan a Valéria Zigoví, rodičia z oboch strán
Pi
22.06.
 
7:00
† manžel Jozef  
18:00
† Pavlína Klačanová, dcéra Mária, starí rodičia Krajčovičoví
So
23.06.

 

7:00
poďakovanie Pánu Bohu za dar života Jarmily  
18:00
† rodičia Vršanoví, manžel Peter, švagor Pavol
Ne
24.06.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
7:30
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
9:00
† Bohuslav Pastorek, starí rodičia
10:30 za farníkov
18:00
† členovia rodiny Gundovej a Tamášovej

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie,

  ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018
  v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

  Program slávnosti je nasledovný:

      9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
      10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme:
  hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov

 

 • ŠKAPULIARSKA POBOŽNOSŤ bude dnes o 16:30 vo farskom chráme.
 • FARSKÉ AGAPÉ je dnes od 15:00 hodiny v areáli sestričiek na Dolnočepenskej ulici.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk        tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 11. do 17. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.06.
  Svätého Barnabáša, apoštola
(spomienka)
7:00
† rodičia Anton a Anna Bánovskí

18:00

† rodičia Šušloví
Ut
12.06.
 
7:00
za duše v očistci
18:00
† starí rodičia Tibenskí  
St
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
7:00
poďakovanie za dar života Márie  
18:00
† Pavel a Helena Horňákoví, sestry, rodičia z oboch strán
Št
14.06.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o pomoc a požehnanie
18:00
† Luboš Daniš
Pi
15.06.
 
7:00
manžel
18:00
† Tomáš a Hermína Pechočiakoví, deti
So
16.06.

 

7:00
poďakovanie za dar života Vlastimila  
18:00
† Ondrej Šimáček
Ne
17.06.
11. nedeľa v Cezročnom období
7:30
za zdravie a Božiu pomoc pre matku s dieťaťom
Čepeň
9:00
† Josif a Anna Podhoroví
10:30 za farníkov
18:00
† Anna Michalková, manžel Ján

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POZVANIE: Festival Lumen 15. - 16. 6. 2018 Trnava, program je na nástenke a webe farnosti
 • FARSKÉ AGAPÉ: v nedeľu 17.6. o 15:00, program na webe farnosti a nástenke, vopred ďakujeme za pečené podarúnky, ktoré prinesiete.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 04. do 10. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 04. do 10. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.06.
 
7:00
k úcte Ducha Svätého

18:00

† Jozef Juviš, príbuzní
Ut
05.06.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
 
7:00
poďakovanie za dar života Márie a Pavla
18:00
† Peter Szatmár   
St
06.06.
 
7:00
za požehnanie pre dobrovoľníkov a farských dobrodincov
18:00
za ružencové bratstvo
Št
07.06.
 
7:00
prosba o požehnanie pre našich bohoslovcov
18:00
† Milan Vinter, rodičia z oboch strán
Pi
08.06.
 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
(slávnosť)
7:00
poďakovanie za dar života Márie  
18:00
† Eugen a Betka Tvarožkoví, rodičia z oboch strán
So
09.06.

 Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(spomienka)

7:00
† Pavol Šesták  
18:00
† Jozef a Alžbeta Jankujoví
Ne
10.06.
10. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† manžel Martin Bucha
Čepeň
9:00
† rodičia Hrotkoví, dcéra Mária
10:30 za farníkov
18:00
† Jozef Pastorek, manželka Daniela

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POĎAKOVANIE: úprimné Pan Boh odmeň pani katechétkam, rodičom a usporiadateľom za dôstojné slávnosti prvých sv. prijímaní i všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu procesie na sviatok Božieho Tela a taktiež i animátorom zo spoločenstva Youth za ich nasadenie pri príprave birmovancov.
  Vďaka Vám všetkým za svedectvo živého farského spoločenstva.
 • FARSKÉ AGAPÉ: srdečne vás pozývame na túto tradičnú farskú akciu v nedeľu 17.06.2018 od 15.00 hod. Viac o programe na plagátoch a webovej stránke farnosti.
 • PERSONÁLNA ZMENA KAPLÁNA VO FARNOSTI: z rozhodnutia otca arcibiskupa sa od 1.7. stáva novým kaplánom v našej farnosti Peter Bely, terajší kaplán vo farnosti Veľké Kostoľany. Pamätajme v modlitbách, aby bolo pre neho pôsobenie v našej farnosti povzbudením a darom v jeho kňazskej službe.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk         tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 28. mája do 3. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 28. mája do 3. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.05.
 
7:00
Pavol a Filoména, rodičia z oboch strán

18:00

poďakovanie za 70 rokov života a 50 rokov manželstva, prosba o Božiu pomoc
Ut
29.05.
 
7:00
† Ladislav Kalinay
18:00
† Ján a rodičia  
St
30.05.
 
7:00
† Jaroslav Gajdoš  
18:00
† Rudolf a Jolana Malí, Teodor a Tatiana Saboví
Št
31.05.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
7:00
za farníkov
Čepeň
16:00
† Michal a rodičia Pospišoví
18:00
† Jozef Bisák a rodičia z oboch strán
Pi
01.06.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
7:00
† Mária a Ondrej Belešoví  
18:00
† manžel, rodičia z oboch strán
So
02.06.

 

10:00
za birmovancov farnosti Sereď 
18:00
† manžel František, rodičia Vranovičoví a Nižňanskí
Ne
03.06.
9. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† manželia Chrastinoví, rodičia a syn Anton
Čepeň
9:00
† rodičia Krivosudskí, Norovskí a syn Viliam
10:30 za farníkov
18:00
† manželia Solčanský

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie v utorok, stredu a v piatok od 16:00. Vo štvrtok je prikázaný sviatok a nebudeme spovedať. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas potravinovej zbierky.
 • Procesia Božie Telo: srdečne vás pozývame na Eucharistickú procesiu ulicami mesta vo štvrtok po večernej sv. omši. Zvlášť pozývame rodiny s deťmi a mladých z farnosti. Prosíme o pomoc pri nazberaní lupienkov kvetov. Ak by ste mali možnosť darovať lupienky, prosím prineste ich v stredu alebo vo štvrtok pred alebo po sv. omšiach do sakristie.
 • Udeľovanie Sviatosti Birmovania: sv. spoveď pre birmovancov a rodičov v piatok od 15:00 do 16:00. Prosím, príďte na čas, lebo pozvaní kňazi, ktorí budú pomáhať spovedať budú odchádzať do svojich farností. Nácvik birmovancov v kostole bude v piatok po večernej sv. omši. Slávnostná sv. omša je v sobotu o 10:00.
 • Prosíme rodičov, aby urýchlene odovzdali prihlášky na indiánske tábory sestričke Marke.
 • POZVANIE na modlitbové stretnutie chvál: 30.05. v stredu o 19:00. Téma 7 vrchov spoločnosti podaná hosťom: Ad De Bruin.

  Pozvaný hosť pred tým ako prišiel na Slovensko bol spolu so svojou rodinou 10 rokov misionárom v Afrike. Posledných sedem rokov žili v Ugande, kde prvýkrát na vlastné oči zažili, ako Boh môže transformovať celý národ.

  Ad viedol stočlenný tím, ktorý mal stovky spolupracovníkov, pracoval s presvedčením, že cez implementáciu Božích princípov môže byť menená spoločnosť.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67
No zlo v skutočnosti neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo, ktorým chcel človek vyjadriť nedostatok Boha. Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom toho, keď človek nemá dostatok Božej lásky. Božia láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma, keď tu nie je žiadne svetlo.
Albert Einstein