FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 04. do 10. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 04. do 10. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.06.
 
7:00
k úcte Ducha Svätého

18:00

† Jozef Juviš, príbuzní
Ut
05.06.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
 
7:00
poďakovanie za dar života Márie a Pavla
18:00
† Peter Szatmár   
St
06.06.
 
7:00
za požehnanie pre dobrovoľníkov a farských dobrodincov
18:00
za ružencové bratstvo
Št
07.06.
 
7:00
prosba o požehnanie pre našich bohoslovcov
18:00
† Milan Vinter, rodičia z oboch strán
Pi
08.06.
 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
(slávnosť)
7:00
poďakovanie za dar života Márie  
18:00
† Eugen a Betka Tvarožkoví, rodičia z oboch strán
So
09.06.

 Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(spomienka)

7:00
† Pavol Šesták  
18:00
† Jozef a Alžbeta Jankujoví
Ne
10.06.
10. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† manžel Martin Bucha
Čepeň
9:00
† rodičia Hrotkoví, dcéra Mária
10:30 za farníkov
18:00
† Jozef Pastorek, manželka Daniela

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POĎAKOVANIE: úprimné Pan Boh odmeň pani katechétkam, rodičom a usporiadateľom za dôstojné slávnosti prvých sv. prijímaní i všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu procesie na sviatok Božieho Tela a taktiež i animátorom zo spoločenstva Youth za ich nasadenie pri príprave birmovancov.
  Vďaka Vám všetkým za svedectvo živého farského spoločenstva.
 • FARSKÉ AGAPÉ: srdečne vás pozývame na túto tradičnú farskú akciu v nedeľu 17.06.2018 od 15.00 hod. Viac o programe na plagátoch a webovej stránke farnosti.
 • PERSONÁLNA ZMENA KAPLÁNA VO FARNOSTI: z rozhodnutia otca arcibiskupa sa od 1.7. stáva novým kaplánom v našej farnosti Peter Bely, terajší kaplán vo farnosti Veľké Kostoľany. Pamätajme v modlitbách, aby bolo pre neho pôsobenie v našej farnosti povzbudením a darom v jeho kňazskej službe.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk         tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 28. mája do 3. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 28. mája do 3. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.05.
 
7:00
Pavol a Filoména, rodičia z oboch strán

18:00

poďakovanie za 70 rokov života a 50 rokov manželstva, prosba o Božiu pomoc
Ut
29.05.
 
7:00
† Ladislav Kalinay
18:00
† Ján a rodičia  
St
30.05.
 
7:00
† Jaroslav Gajdoš  
18:00
† Rudolf a Jolana Malí, Teodor a Tatiana Saboví
Št
31.05.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
7:00
za farníkov
Čepeň
16:00
† Michal a rodičia Pospišoví
18:00
† Jozef Bisák a rodičia z oboch strán
Pi
01.06.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
7:00
† Mária a Ondrej Belešoví  
18:00
† manžel, rodičia z oboch strán
So
02.06.

 

10:00
za birmovancov farnosti Sereď 
18:00
† manžel František, rodičia Vranovičoví a Nižňanskí
Ne
03.06.
9. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† manželia Chrastinoví, rodičia a syn Anton
Čepeň
9:00
† rodičia Krivosudskí, Norovskí a syn Viliam
10:30 za farníkov
18:00
† manželia Solčanský

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie v utorok, stredu a v piatok od 16:00. Vo štvrtok je prikázaný sviatok a nebudeme spovedať. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas potravinovej zbierky.
 • Procesia Božie Telo: srdečne vás pozývame na Eucharistickú procesiu ulicami mesta vo štvrtok po večernej sv. omši. Zvlášť pozývame rodiny s deťmi a mladých z farnosti. Prosíme o pomoc pri nazberaní lupienkov kvetov. Ak by ste mali možnosť darovať lupienky, prosím prineste ich v stredu alebo vo štvrtok pred alebo po sv. omšiach do sakristie.
 • Udeľovanie Sviatosti Birmovania: sv. spoveď pre birmovancov a rodičov v piatok od 15:00 do 16:00. Prosím, príďte na čas, lebo pozvaní kňazi, ktorí budú pomáhať spovedať budú odchádzať do svojich farností. Nácvik birmovancov v kostole bude v piatok po večernej sv. omši. Slávnostná sv. omša je v sobotu o 10:00.
 • Prosíme rodičov, aby urýchlene odovzdali prihlášky na indiánske tábory sestričke Marke.
 • POZVANIE na modlitbové stretnutie chvál: 30.05. v stredu o 19:00. Téma 7 vrchov spoločnosti podaná hosťom: Ad De Bruin.

  Pozvaný hosť pred tým ako prišiel na Slovensko bol spolu so svojou rodinou 10 rokov misionárom v Afrike. Posledných sedem rokov žili v Ugande, kde prvýkrát na vlastné oči zažili, ako Boh môže transformovať celý národ.

  Ad viedol stočlenný tím, ktorý mal stovky spolupracovníkov, pracoval s presvedčením, že cez implementáciu Božích princípov môže byť menená spoločnosť.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 21. do 27. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.05.
  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
7:00
poďakovanie za dar života Frederika, Šarloty, Maxima a rodičov

18:00

† Jozef a Mária Juhásoví, rodičia z oboch strán
Ut
22.05.
 
7:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc v rodine
18:00
† Júlia a Ondrej Tóthoví  
St
23.05.
 
7:00
† rodičia Imrich a Petronela, starí rodičia z oboch strán  
18:00
† starí rodičia Machoví a Smoradoví, poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu, za živú vieru pre vnúčatá a požehnanie pre rodinu Machovú
Št
24.05.
  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)
7:00
† Emanuel a Mária, rodičia z oboch strán
18:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu v rodine
Pi
25.05.
 
7:00
† Jozef, Irena a František  
18:00
† z rodiny Kubačkových a Šípošových
So
26.05.

 Svätého Filipa Neriho, kňaza
(spomienka)

7:00
† Vilma Sopúchová  
18:00
† Vladimír Bartek, bratia Bartekoví a Kučeroví a sestra Antónia, rodičia z oboch strán
Ne
27.05.
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)
7:30
na česť a slávu Sv. Trojice a na poďakovanie za jej dobrodenia
Čepeň
9:00
† Viktor Jašek, rodičia Jašekoví a Kubliniakoví

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti zo ZŠ J. A. Komenského
18:00
† Tomáš a Anna Pechočiakoví a deti

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZO ZŠ J. A. Komenského: sv. spoveď detí bude v sobotu 26.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 27.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • ZRIADENIE FARSKEJ CHARITY: s radosťou Vám oznamujeme, že od tohto piatku oficiálne v Seredi začala pod záštitou Arcidiecéznej charity pôsobiť Farská charita. Tá síce neposkytuje také služby, ako poskytovalo denné centrum a nocľaháreň, ale vykonáva rôzne sociálne činnosti v našej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám a ľuďom v hmotnej núdzi, návštevy starých a opustených ľudí.  
  Nájdete nás na Novomestskej ulici 3022 alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese charitasered@gmail.com. Ďalšie  informácie o nás - postupne dopĺňané - môžete nájsť aj na facebookovej stránke Farská Charita Sereď.
 • ŠKAPULIARSKA POBOŇOSŤ: dnes v nedeľu 20.05. o 16:30 vo farskom chráme.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: možnosť prispieť v zbierke po sv. omši.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk        tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 14. do 20. mája 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. mája 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.05.
 Svätého Mateja, apoštola
(sviatok)
7:00
za duše v očistci

18:00

† Mária Helienková
Ut
15.05.
 
7:00
† Ján a Štefánia Chmelároví, krstní rodičia Gajarskí
18:00
† Ľuboš Hostina a Anna Caková  
St
16.05.
Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
(spomienka)
7:00
† František a Rozália Štajgeroví, dcéry Amália a Sidónia, vnučka Silvia, švagor Silvester a ostatná rodina  
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu
Št
17.05.
 
7:00
† rodičia Šilhároví
18:00
† Štefan Hošták a zosnulí príbuzní
Pi
18.05.
 
7:00
† Justína Hornáčková  
18:00
† Miroslav
So
19.05.

 

7:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Andrejku
18:00
poďakovanie za 75 rokov života Viliama
Ne
20.05.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
7:30
† Lívia
Čepeň
9:00
† Anton a Magdaléna Prerovskí, Emília a rodičia z oboch strán

9:00

za farníkov

10:30 za prvoprijímajúce deti zo ZŠ J. Fándlyho
18:00
poďakovanie za 60 rokov spoločného života

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZO ZŠ J. Fándlyho: sv. spoveď detí bude v sobotu 19.05. o 11:00, slávnostná sv. omša v nedeľu 20.05. o 10:30, z tohto dôvodu pridaná sv. omša o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestričke Marke.
 • FARSKÉ AGAPÉ: dávame do pozornosti termín konania tejto tradičnej farskej akcie, tento rok to bude nedeľa 17.06.2018. Viac na plagátoch už čoskoro.
 • LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: prosby za jednotu kresťanov, v našej farnosti budeme na tento úmysel pamätať v piatok pri sv. omšiach.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: na budúcu nedeľu bude možné po sv. omšiach prispieť na tento úmysel.

 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     tel: 031/789 28 67