FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 02. do 08. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 02. do 08. júla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
02.07.
 Návšteva Panny Márie
(sviatok)
7:00
poďakovanie Pánu Bohu za požehnané roky života

18:00

k úcte Svätého Ducha
Ut
03.07.
 Svätého Tomáša, apoštola
(sviatok)
7:00
† rodičia Šušloví, brat, sestra, švagor a starí rodičia
18:00
† Štefánia Strapková a manžel Jozef  
St
04.07.
 
7:00
prosba o oslobodenie od všetkého zlého v rodine a pani Frindtová 
18:00
za ružencové bratstvo
Št
05.07.
  Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)
7:00
† Cyril Bukovský, manželka Mária
18:00
† kňaz František Guldan 
Pi
06.07.
 
7:00
za  duše v očistci
18:00
† Mária Kulasová
So
07.07.

 

10:00
FATIMSKÁ SOBOTA   
18:00
† Emil Ďuriš, dcéra Martina, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Ne
08.07.
14. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† rodina Tomašková, Hochmanová, Práznovská Mária
Čepeň
9:00
† Mária a Viktor Plezeloví
10:30 za farníkov
18:00
† Mária Bobuľová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie v stredu, štvrtok a piatok od 16:00, vopred úprimné Pán Boh odmeň vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 09:00.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 25. júna do 1. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. júna do 1. júla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.06.
 
7:00
poďakovanie za život Andreja,  Ľubice a detí

18:00

† Ján a Mária Šípkoví, syn Ján, st. rodičia
Ut
26.06.
 
7:00
† Eduard
18:00
† Ján Javor, syn Tibor, rodičia z oboch strán  
St
27.06.
 
7:00
za Božiu pomoc a požehnanie pre Beatrix 
18:00
† Adalbert a Mária Chudačikoví
Št
28.06.
 Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka
(spomienka)
7:00
† Milan a Magdaléna
18:00
† rodina Mikóciová a Marávková
Pi
29.06.
 Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
za farníkov 
8:00
Kaplnka CZŠ

Čepeň
16:00

† Milan a Mária Galbaví
18:00

† Alžbeta Hrachová, otec Miloslav

So
30.06.

 

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre syna
18:00
† Helena Melišková a rodičia
Ne
01.07.
13. cezročná nedeľa

7:30
† Ladislav Horváth
Čepeň
9:00
† Ivan Holček, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30

PRIMIČNÁ SLÁVNOSŤ
novokňaz Michala Irsáka

18:00
† manželia Králechoví, syn

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Duchovní farnosti a sestričky sv. Cyrila a Metoda ďakujú všetkým za aktívnu a hojnú účasť na 8. ročníku Farského agapé. Poďakovanie patrí pracovnému tímu, všetkým zaangažovaným i brigádnikom, gazdinkám za vynikajúce koláčiky a guláš, jednotlivým mládežníckym a detským spoločenstvám za program pre rôzne vekové kategórie a tiež materiálnym a finančným sponzorom.
 • OTVORENÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE GOEL: streda 27.06.2018 o 19:00 divadelná sála KD v Seredi, Ad De Bruin:  7 vrcholov spoločnosti ( 2. časť )
 • ZBIERKA HALIER SV. PETRA: na sviatok sv. Petra a Pavla bude po sv. omšiach obvyklá zbierka na podporu charitatívnych snáh Sv. Otca. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 18. do 24. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.06.
 
7:00
poďakovanie za dar života Jaroslava a Jarmily

18:00

† Eugénia Virthová
Ut
19.06.
 
7:00
za Božiu pomoc a ochranu pri operácii pre Denisu
18:00
poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc a ochranu  
St
20.06.
 
7:00
† František  
18:00
† starí rodičia Tibenskí
Št
21.06.
 Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
(spomienka)
7:00
prosba o Božiu pomoc pri operácii Jána
18:00
† Anton a Helena Vargoví, Štefan a Valéria Zigoví, rodičia z oboch strán
Pi
22.06.
 
7:00
† manžel Jozef  
18:00
† Pavlína Klačanová, dcéra Mária, starí rodičia Krajčovičoví
So
23.06.

 

7:00
poďakovanie Pánu Bohu za dar života Jarmily  
18:00
† rodičia Vršanoví, manžel Peter, švagor Pavol
Ne
24.06.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
7:30
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
9:00
† Bohuslav Pastorek, starí rodičia
10:30 za farníkov
18:00
† členovia rodiny Gundovej a Tamášovej

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie,

  ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018
  v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

  Program slávnosti je nasledovný:

      9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
      10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme:
  hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov

 

 • ŠKAPULIARSKA POBOŽNOSŤ bude dnes o 16:30 vo farskom chráme.
 • FARSKÉ AGAPÉ je dnes od 15:00 hodiny v areáli sestričiek na Dolnočepenskej ulici.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk        tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 11. do 17. júna 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. júna 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.06.
  Svätého Barnabáša, apoštola
(spomienka)
7:00
† rodičia Anton a Anna Bánovskí

18:00

† rodičia Šušloví
Ut
12.06.
 
7:00
za duše v očistci
18:00
† starí rodičia Tibenskí  
St
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
7:00
poďakovanie za dar života Márie  
18:00
† Pavel a Helena Horňákoví, sestry, rodičia z oboch strán
Št
14.06.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o pomoc a požehnanie
18:00
† Luboš Daniš
Pi
15.06.
 
7:00
manžel
18:00
† Tomáš a Hermína Pechočiakoví, deti
So
16.06.

 

7:00
poďakovanie za dar života Vlastimila  
18:00
† Ondrej Šimáček
Ne
17.06.
11. nedeľa v Cezročnom období
7:30
za zdravie a Božiu pomoc pre matku s dieťaťom
Čepeň
9:00
† Josif a Anna Podhoroví
10:30 za farníkov
18:00
† Anna Michalková, manžel Ján

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POZVANIE: Festival Lumen 15. - 16. 6. 2018 Trnava, program je na nástenke a webe farnosti
 • FARSKÉ AGAPÉ: v nedeľu 17.6. o 15:00, program na webe farnosti a nástenke, vopred ďakujeme za pečené podarúnky, ktoré prinesiete.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67