FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 6. do 12. mája 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 6. do 12. mája 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.05.
 
7:00
rodičia Vilma a František

18:00

† rodičia Anton a Jana Kalinayoví a syn Ladislav 
Ut
07.05.
 
7:00
poďakovanie za Dary Ducha Svätého pre rodinu syna Andreja
18:00
† starí rodičia Bystríkoví a brat Anton  
St
08.05.
 
7:00
Štefan Holienčík a rodičia 
18:00
za uzdravenia Matúša a Božiu pomoc v chorobe 
Št
09.05.
 
7:00
† starí rodičia Beňoví a Drozdoví 
18:00
† rodičia a bratia Prikryloví 
Pi
10.05.
 
7:00
Gejza Godály, švagor Štefan Krajic a rodičia z oboch strán 
18:00
† Viktória a Ľudovít, syn Ľudovít, zať Ondrej, vnúčatá a rodičia z oboch strán 
So
11.05.

 

7:00
rodičia Ján a Anna Šilhároví a sestra Adela
18:00
† Peter Pečenacký, rodičia z oboch strán a súrodenci 
Ne
12.05.
4. veľkonočná nedeľa
7:30
† manžel Jozef a dcéra Iveta 
Čepeň
9:00
† rodičia Malíkoví 
9:00  za farníkov
10:30 za prvoprijímajúce deti
18:00
† Jozef Valaský

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Zbierka na podporu kňazského seminára: bude na budúcu nedeľu 12.5.2019 po sv. omšiach. Vopred Pán Boh odmeň.
 • Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať Marián Durdiak a Viera Regrútová vo farnosti Lučivná. Ohlasujú sa druhýkrát.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV CZŠ: sv. spoveď detí bude v sobotu 11.05. o 10:30, slávnostná sv. omša v nedeľu 12.05. o 10:30, z tohto dôvodu je pridaná sv. omša o 09:00.  Pozývame rodičov všetkých prvoprijímajúcich detí na brigádu úpravy okolia kostola a upratovanie vnútra kostola dňa 8.5.2019 ráno od 8:00 h.
 • MESIAC MÁJ: pobožnosť Loretánskych litánií -  15 minút pred sv. omšami, prosíme o začatie modlitby sv. ruženca pri večerných sv. omšiach o 17:15.
 • Festival Lumen: v tomto roku bude festival Lumen v dňoch 7.-8.6.2019 v Trnave na Trojičnom námestí. Viac informácii na www.festivallumen.sk.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestre Marke.
 • Spoločenstvo eRko Sereď pozýva všetky deti od 6 do 14 rokov na regionálnu akciu s názvom Deň radosti, ktorá sa koná v stredu 8. mája v Hlohovci. Je ešte niekoľko voľných miest v autobuse. Prihlásiť sa treba do 6. mája u animátorov eRka alebo emailom na andrej@erko.sk. Viac informácií nájdete na farskej stránke.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 29. apríla do 5. mája 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. apríla do 5. mája 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.04.
 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
7:00
prosba o dary Ducha Svätého pre Jaroslava, Jarmilu a ich rodinu

18:00

poďakovanie za 30 r. manželstva a za Božiu pomoc v rodine 
Ut
30.04.
 
7:00
za duše v očistci
18:00
otec Jozef Štefanec 
St
01.05.

7:00
poďakovanie za Božiu pomoc a za šťastnú hodinu smrti 
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
02.05.
 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
poďakovanie za 35 r. manželstva a za ďalšiu Božiu pomoc
18:00
† manželia Homoloví, brat Jozef a rodičia z oboch strán
Pi
03.05.
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,
sviatok
7:00
  manžel Jozef 
18:00
† Mária Bohunická, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre celú rodinu 
So
04.05.

 

10:00
Fatimská sobota
18:00
† rodičia Vendelín a Melánia Novákoví 
Ne
05.05.
3. veľkonočná nedeľa
7:30
† Jaroslav Baša a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† rodičia Krivosudskí, Norovskí, syn Viliam a nevesta Helena
10:30 za farníkov
18:00
† rodičia a starí rodičia Černí 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POBOŽNOSŤ KORUNKY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: v nedeľu 28.4. o 15:00 vo farskom chráme.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 h. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za dary počas prvopiatkovej potravinovej zbierky.
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: bohoslovci bratislavského seminára pozývajú na Deň Otvorených Dverí do seminára v Bratislave dňa 12. mája 2019.
  Program: 09:00 – Latinská sv. omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 10:30 – Diskusia s hosťami v Aule Benedikta XVI. v kňazskom seminári, 12:00 – Obedná prestávka, 13:30 – Voľná prehliadka kňazského seminára, 15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu v Kaplnke sv. Kríža
 • Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať Marián Durdiak a Viera Regrútová vo farnosti Lučivná. Ohlasujú sa prvýkrát.
 • Národný pochod za život: v tomto roku bude 22. 9. 2019 v Bratislave. Mottom pochodu je "Za najmenších z nás". Týmto pochodom sa chce priblížiť súčasnej spoločnosti evanjelium života, ktorého nositeľmi sme práve my, veriaci ľudia. Viac informácii na www.pochodzazivot.sk.
 • Festival Lumen: v tomto roku bude festival Lumen v dňoch 7.-8.6.2019 v Trnave na Trojičnom námestí. Viac informácii na www.festivallumen.sk.
 • Ponuka: Časopis Milujte sa, cena je 1,50€.
 • Farská hodová sv. omša bude v tomto roku 30.6.2019.
 • Budúcu nedeľu 5. mája bude o 10:30 h svätá omša za účasti detí doprevádzaná spevokolom.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 22. do 28. apríla 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. apríla 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.04.
Veľkonočný pondelok
7:30
Milan a František
Čepeň
9:00
† Anna a Štefan Bohunickí 

18:00

† manžel Bohumil Scherhaufer, rodičia Paula a Gejza Scherhauferoví a starí rodičia z oboch strán
Ut
23.04.
Veľkonočný utorok 
7:00
za duše v očistci 
18:00
manžel Michal Noskovič, rodičia z oboch strán a brat Alexander
St
24.04.
Veľkonočná streda
7:00
Jolana Sláviková 
18:00
za Božiu pomoc a požehnanie pre skautský zbor Polaris v Seredi 
Št
25.04.
Veľkonočný štvrtok 
7:00
za duše v očistci 
18:00
† Ján Pullman a manželka Janka
Pi
26.04.
Veľkonočný piatok
7:00
  manžel, syn a rodičia z oboch strán 
18:00
† Marián Kopál
So
27.04.

 Veľkonočná sobota

7:00
Emil Plaštiak a rodičia z oboch strán 
18:00
poďakovanie za dožitých 89 rokov Jozefíny a prosba o Božiu pomoc a zdravie
Ne
28.04.
2. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva
7:30
† manželia Gajdošoví a rodičia 
Čepeň
9:00
† rodičia Bohunickí a Richard Vančo 
10:30 za farníkov
18:00
za duše v očistci 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: pobožnosť a modlitba Korunky Božieho milostddenstva o 15:00 vo farskom chráme.
 • Každý kto si v nedeľu uctí obraz Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke pri splnení predpísaných podmienok a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych napr. "Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti." môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: 1. turnus v tomto roku bude pre deti vo veku 9-12 rokov v termíne 01.-05.07.2019 a 2. turnus bude pre deti vo veku 6-8 rokov v termíne od 15.-19.07.2019.
 • TOUTO CESTOU SA CHCEME ČO NAJSRDEČNEJŠIE POĎAKOVAŤ ZA DÔSTOJNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA TÝM, KTORÍ UPRATOVANÍM, VÝZDOBOU A PRÍPRAVOU BOŽIEHO HROBU PRISPELI K SLÁVNOSTNÉMU CHARAKTERU TÝCHTO DNÍ; ASISTENCII MINIŠTRANTOV ZA PRECÍZNE ZVLÁDNUTÚ SLUŽBU; ORGANISTOM A ZBORU GAUDETE ZA SPREVÁDZANIE LITURGIE KRÁSNYMI SPEVMI A VÁM, DRAHÍ BRATIA A SESTRY, ZA AKTÍVNU ÚČASŤ. NECH JE VÁM SÁM BOH ODMENOU ZA VAŠE SLUŽBY A OBETY.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 15. do 21. apríla 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. apríla 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.04.
 
7:00
Anna, Rudolf, Ján, Ľudmila, Jozef a František

18:00

poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov života
Ut
16.04.
 
7:00
† Jolana a Adalbert Javoroví a rodičia z oboch strán 
18:00
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri životnom jubileu 85 rokov Vincencie 
St
17.04.
 
7:00
za duše v očistci 
18:00
poďakovanie za Božiu pomoc
Št
18.04.
ZELENÝ ŠTVRTOK
Pánovej večere
18:00
poďakovanie za 91 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Máriu 
Pi
19.04.
 VEĽKÝ PIATOK
Slávenie utrpenia
a smrti Pána

15:00
obrady Veľkého Piatku 
So
20.04.

BIELA SOBOTA
Veľkonočná vigília
 

20:00
za farníkov 
Ne
21.04.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pánovho zmŕtvychvstania
7:30
† rodičia Michal Vaško a Paulína a ich rodičia 
Čepeň
9:00
poďakovanie za 40 rokov manželstva
10:30 za farníkov
18:00
† Irena Krivošíková 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vstupujeme do Veľkého týždňa, utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
 • ZELENÝ ŠTVRTOK: o 9:30 hod. je v katedrále v Trnave sv. omša svätenia olejov, na ktorú vás pozývame.
 • VEĽKÝ PIATOK:  o 10.30 hod. pozývame na krížovú cestu v areáli čepenskej kaplnky.
 • VEĽKÝ PIATOK: 30 min. po obradoch budú Lamentácie proroka Jeremiáša. Sviatosť Oltárna nad Božím hrobom bude vystavená k poklone do 20:00 hod. VEĽKÝ PIATOK je deň bezmäsitého prikázaného pôstu.
 • BIELA SOBOTA ráno o 8:00 hod. je možnosť pripojiť sa k modlitbe ranných chvál, po ktorých bude nad Božím hrobom vyložená Sviatosť Oltárna. Využime možnosť adorácie Božieho hrobu počas celého dňa.
 • Ohlášky: Dávid Pecha, bývajúci v Seredi a Veronika Kroščenová,bývajúca v Seredi, chcú uzavrieť manželstvo vo farnosti Hrabušice. 
 • K dispozícii je jubilejné číslo časopisu bratislavských bohoslovcov Adsum. Cena je 0,60€.
 • Indiánske tábory: 1. turnus pre deti vo veku 9-12 rokov termín
  01.-05.07.2019 a 2. turnus pre deti vo veku 6-8 rokov termín od 15.-19.07.2019.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 8. do 14. apríla 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. apríla 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.04.
 
7:00
matku Editu a starých rodičov z oboch strán

18:00

† rodičia Šuškoví a ich synovia
Ut
09.04.
 
7:00
prosba o dar zdravia pre Františku po operácii 
18:00
Janka Masarovičová
St
10.04.
 
7:00
Martin, rodičia, starí rodičia a Jozef
18:00
† manžel, súrodenci, zať Lukáš a rodičia Filipčíkoví a Sojkoví
Št
11.04.
 
7:00
† Eliáš a Filoména, ich deti, nevesty a zaťovia 
18:00
† rodičia Luptákoví, Takáčoví, Grilloví a syn Rudolf 
Pi
12.04.
 
7:00
Kamil Grno a brat Vít
18:00
poďakovanie za 65 rokov života
So
13.04.

 

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre synov
18:00
† František Pecár, dcéra Kvetoslava a rodičia z oboch strán
Ne
14.04.
Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
 
7:30
† manžel Rudolf Blaho a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Pavol Fraňo, dcéra Emília a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kišonovú 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • SPOVEDANIE V DEKANÁTE: rozpis spovedania vo farnostiach je k dispozícii na webovej stránke farnosti a na nástenke. Spovedanie v Seredi bude v piatok od 15:30 - 17:30 a v sobotu od 09:00 - 11:30 a 15:30 - 17:30.
 • SPOVEDANIE CHORÝCH VO FARNOSTI: prosíme o nahlásenie mena, adresy, tel. čísla chorých v sakristii. Budeme ich postupne kontaktovať a osobne sa dohodneme na návšteve.
 • Kampaň na podporu výstavby domu bl. Anky Kolesárovej: Veľkonočné barančeky v cene 10,- eur si môžete zakúpiť v sakristii kostola.
 • Pôstna polievka 2019: minulý týždeň po farskej sv. omši v kostolnej záhrade bola tradičná akcia s cieľom podeliť sa a zažiť silu farského spoločenstva pri tanieri dobrej polievky. Výťažok v tomto roku je 950 €.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Miluješ život? Potom nemrhaj časom, pretože je to materiál, z ktorého sa život skladá.
Benjamin Franklin