FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. augusta 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.08.
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00
 poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života a prosba o Božiu pomoc
Ut
21.08.
Sv. Pia X., pápeža, spomienka
18:00
† Kristína Tulalová
St
22.08.
Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18:00
† manžel Jozef
Št
23.08.

18:00
† Mária Krajčová
Pi
24.08.
 Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok

18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Vladislava Javora
So
25.08.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Edita a rodičia a starí rodičia
18:00
† Koloman Šoóš
Ne
26.08.
21. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
† rodičia Silvester a Helena Králikoví 
Čepeň
9:00
† Anna a Jozef Vrabcoví
10:30
za farníkov
 
18:00
† Radim Muškát

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Dňa 29.9.2018 sa koná farská púť do Marianky. Odchod autobusu bude o 8:00 hod. od Farského úradu. Predpokladaný návrat o 15:00 hod.. Poplatok za autobus je 5€. Záväzne s poplatkom sa môžete prihlásiť u p. Nižňanskej.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 13. augusta do 19. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. augusta do 19. augusta 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.08.
 
7:00
Anna Kráľovičová, rodičia z oboch strán a Bernard

18:00

† Ivan Mitas
Ut
14.08.
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka,
spomienka
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre Irinu
18:00
Helena Rakovická
St
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
prikázaný sviatok

7:00
za farníkov
16:00 Ján Vašák, manželka Milena a syn Vladimír
18:00
† Ján a Ida Petrouškoví
Št
16.08.
 
7:00
za dar zdravia, Božieho požehnania pre rodinu Tkáčovú a Patúcovú
18:00
† Ján Šesták
Pi
17.08.
 
7:00
prosba o ochranu a Božie požehnanie pre všetky deti a mládež v meste Sereď
18:00
† rodičia Rastislav a Mária
So
18.08.

Panny Márie v sobotu

7:00
za duše v očistci
18:00
† František a Emília Mečochoví, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Ne
19.08.
20. cezročná nedeľa
7:30
† Peter a za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Čepeň
10:30
za farníkov
18:00
† manželia Eliášoví a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša v utorok večer je s platnosťou za sviatok.
 • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Ján Sokol - emeritný arcibiskup. Sprievod od farského kostola do Čepeňa začne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 06. do 12. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 06. do 12. augusta 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.08.
Premenenie Pána, sviatok
18:00
K úcte Ducha Svätého
Ut
07.08.
 
18:00
† Ján Holbík a rodičia z oboch strán
St
08.08.
Sv. Dominika, kňaza,
spomienka

18:00
† Tibor Biháry
Št
09.08.
Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00
Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o ďalšiu pomoc
Pi
10.08.
 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka,
sviatok

18:00
Pavol a Jozefína Fiamoví
So
11.08.

Sv. Kláry, panny, spomienka

7:00
rodiča Pavol a Filoména a starí rodičia z oboch strán
18:00
† rodičia Banioví, synovia Ernest, Jozef, Henrich a Pavel
Ne
12.08.
19. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
za farníkov
Čepeň
9:00
† Štefan Pavlík a Anastázia Kozárová 
10:30
† Jaromír Bernard
18:00
† manžel Serafín a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V tomto týždni od pondelka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.
 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 08:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 30. júla do 05. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. júla do 5. augusta 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.07.
 
7:00
Alojzia Mrňová

18:00

† Melánia Farbulová
Ut
31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,
spomienka

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18:00
Vladimír Paštéka a rodičia
St
01.08.
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
  Ľudovít a Jozefína Kristekoví, syn Ján a rodičia z oboch strán
18:00
za Ružencové Bratstvo
Št
02.08.
 
7:00
† Jaroslav Kubán
18:00
† Angela Kormancová
Pi
03.08.
 
7:00
poďakovanie za dar života Ľubice
18:00
† Anna Kadlecová
So
04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

10:00
Fatimská
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za dar zdravia a milosti
Ne
05.08.
18. cezročná nedeľa
7:30
† Irena Grígelová 
Čepeň
9:00
† Erika a Milan Sečeňoví, synovia Milan a Róbert
10:30 za farníkov
18:00
† František a Oľga Vladovičoví, deti a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie k prvému piatku ako obvykle v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.
 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod.
 • 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“.
  Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 23. júla do 29. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. júla 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.07.
Sv Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
18:00
† manželka Oľga a rodičia Javoroví a Magaloví
Ut
24.07.
 
18:00
† rodičia František Černuško a Agneša, sestra Helena Zaťková a švagor Vít
St
25.07.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

18:00
† rodičia Štefan Javor a Juliana, bratia Ján a Vladimír
Št
26.07.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18:00
za živú rodinu Viliama Javora, za zdravie a Božiu pomoc pod ochranou Panny Márie
Pi
27.07.
Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
18:00
†  Rudolf a Mária Paueroví, rodina Hrončová
So
28.07.

Panny Márie v sobotu

7:00
poďakovanie za život Hanky, Dášky a rodičov
18:00
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ne
29.07.
17. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
† rodičia Kubányioví a Kubánoví
Čepeň
9:00
† Anna Bardiovská
10:30
za farníkov
 
18:00
† rodičia z oboch strán a brat Stanislav

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.
 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 08:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67
V USA nie je ani sto ľudí, ktorí nenávidia Katolícku cirkev, ale sú ich milióny, ktorí nenávidia to, čo mylne považujú, že Katolícka cirkev je.
Arcibiskup Fulton J. Sheen