FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 06. do 12. júla 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 06. do 12. júla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.07. 

Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

7:00
+ Jozef Lukáč

18:00

+ rodičia Vojtech a Anna Loveckí, synovia
Ut
07.07.  
7:00
Poďakovanie za 75 rokov života a prosba o Božiu pomoc
18:00
+ Kamil Bačík
St
08.07.  
Za dar života
(votívna sv. omša ) 
7:00
Poďakovanie za Božie požehnanie a ochranu pre Andreja a celú rodinu
18:00
+ Jozef Bisák, rodičia z oboch strán
Št
09.07.  

7:00
+ Milan Gálus
18:00
 +František Varga, rodičia z oboch strán
Pi
10.07.  
 
7:00
Prosba o Božie požehnanie pre vnúčatá a pravnúčatá
18:00
+ Jozef Vereš, rodičia, brat s manželkou
So
 11.07.

Svätého Benedikta, opáta, spolupatróna Európy
sviatok

7:00
+ Edita Galová, manžel Ján, rodičia z oboch strán
18:00
+ brat Alojz a manželka
Ne
12.07.  
15. nedeľa v Cezročnom období
 
7:30
+ syn Milan a bratia
Čepeň
9:00
+ rodičia Hrotkoví, dcéra Mária
10:30
za farníkov
 
18:00
manželia Kralechoví, syn

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Modlitbová príprava na Národný pochod za život 
   • 1. nedeľa v mesiaci 05.06.2015 - obvyklá Eucharistická poklona o 17:30 - za ochranu života a rodiny
   • STREDA 08.07.20105 PROSEBNÝ DEŇ - úmysly modlitby posvätného ruženca za požehnanie pri príprave na Národný pochod za život, sv. omše: formulár ZA DAR ŽIVOTA
   • PIATOK 10.07.2015 POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY o 17:20

 

 

 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. júna do 5. júla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.06.
Sv. Petra a Pavla, apoštolov,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ rodičia Pavol a Filoména
Čepeň
16:00
za farníkov

18:00

+ rodičia Pavol a Emília Šestákoví
Ut
30.06.
7:00
+ Helena Hochmanová, dcéra Mária
18:00
+ Helena Melišková a + rodina
St
01.07.

 

7:00
+ Anton a Anna Kulasoví 
18:00
+ Helena a Július Chatrnúchoví
Št
02.07.

Návšteva Panny Márie, sviatok

7:00
+ starí rodičia Kulasoví a Kufloví
18:00
+ Vojtech a Alžbeta Horváthoví, zať František
Pi
03.07.

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

7:00
+ Filip, Ester, Lucia a Anna
18:00
+ Vilma Macková
So
04.07.
Fatimská sobota
10:00
poďakovanie za Božiu pomoc a požehnanie pre brata Pavla a celú rodinu
18:00
+ Antónia a Štefan Birešoví
Ne
05.07.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

7:30
+ Cyril a Mária Bukovskí
Čepeň
9:00
+ Anna a Jozef Porehoroví 
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Mária Petrovičová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Sestričky sv. Cyrila a Metoda a kňazi farnosti srdečne ďakujú a vyslovujú Pán Boh zaplať všetkým, ktorí strávili príjemné popoludnie a celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave farského agapé a Dňa otvorených kláštorov. Vďaka patrí i všetkým sponzorom, darcom a gazdinkám, ktoré prezentovali svoje cukrárske umenie.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca "Halier sv. Petra".
 • Z dôvodu nepozornosti sme zapisovali úmysly sv. omší aj na 31. júna. Keďže jún má iba 30 dní, sv. omše z 31. júna budú odslúžené 01.07. o 18:00 a 04.07. o 10:00 hod. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.
 • V stredu 01.07. bude po večernej sv. omši stretnutie Ružencového bratstva.
 • Fatimská sobota: 09:00 modlitba posvätného ruženca, 10:00 sv. omša, Eucharistické požehnanie
 • Prvopiatkový týždeň - spovedáme ako zvyčajne - streda, štvrtok a piatok od 16:00.
 • Prvopiatková potravinová zbierka - opäť možnosť darovať trvanlivú potravinu pre osoby v núdzi do koša pri východe z chrámu.
 • Rodičia, ktorí plánujú do nového školského roka kúpiť svojim deťom nové školské tašky alebo pomôcky môžu staré školské tašky alebo školské pomôcky venovať do celoletnej zbierky školských pomôcok.
  Vaše dary môžete nechať v sakristii kostola. 
 • Poďakovanie p. riaditeľky CZŠ na záver školského roka: Dovoľujem si poďakovať v mene všetkých pedagógov, zamestnancov a žiakov školy Vám - rodičia, duchovní otcovia, predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií, firmám, ale aj jednotlivcom, všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle za spoluprácu, dôveru a úprimnosť. Ďakujem Vám za akúkoľvek formu pomoci a podpory, ktorá nám počas školského roka pomohla zrealizovať mnohé aktivity a projekty. Prajeme požehnané chvíle oddychu a dovidenia v septembri.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 22. do 28. júna 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.6.

7:00
za dar zdravia

18:00

+ Alžbeta Šišková, Anna Melicherová
Ut
23.6.
7:00
+ manžel a rodičia z oboch strán
18:00
+ manžel, starí rodičia, rodičia a Štefan
St
24.6.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
7:00
za dar zdravia pre Katarínu
18:00
+ Eva Horváthová
Št
25.6.

7:00
poďakovanie za ochranu pri operácii a prosba o Božiu pomoc pre brata Emanuela
18:00
+ manžel Ladislav Orlický, rodičia Strhlíkoví, bratia František, Emil, Anežka a vnuk Marián, syn Ladislav
Pi
26.6.
 
7:00
+ Viliam Cako
18:00
+ Ján a Antónia Juhásoví
So
27.6.
7:00
poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
18:00
+ rodičia Vršanoví, manžel Peter a požehnanie pre živú rodinu
Ne
28.6.
13. nedeľa v Cezročnom období
 
/Hodová slávnosť/
7:30
+ Ladislav Horváth
Čepeň
9:00
+ rodičia Hrotkoví, dcéra Mária
10:30
za farníkov
 
18:00
Zdenko Slabý

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Dnes je od 14.00 hod. Farské agapé u sestričiek na Dolnočepenskej ulici.
 • Dnes o 16:30 sa koná Škapuliarska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať hodovú slávnosť v našej farnosti. Sv. omše budú zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Počas sv. omší budeme ďakovať za ukončenie školského roka a na konci farskej omše bude slávnostné Te Deum.
 • Časopis AdSum - možnosť zakúpenia časopisu trnavských a bratislavských bohoslovcov.
 • Na budúcu nedeľu - zbierka na dobročinné diela Svätého Otca "Halier sv. Petra".
 • Dávame do pozornosti, že na budúcu nedeľu sa bude počas sv. omše o10:30 hod. konať obrad oficiálneho prijatia do služby miništranta. Zoznam kandidátov je na miništrantskej webstránke.
 • Pozvánka: Gospelový festival PATAgónia - 27.06.2015 o 15:00 hod. v športovom areály Pate - účinkujúce gospelové skupiny a spevácki interpréti. Viac na plagáte alebo webovej stránke našej farnosti.

 

 

 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 15. do 21. júna 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.06.

7:00
za dar zdravia pre Katarínu

18:00

+ Darina Andrášiková
Ut
16.06.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Jána
18:00
+ manžel Peter, súrodenci, rodičia z oboch strán
St
17.06.
7:00
za dar zdravia pre Katarínu
18:00
+ Martin a Anna Vroštinoví, Cyprián a Veronika Prívozníkoví 
Št
18.06.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18:00
Aurélia a Anton Paštékoví a rodičia z oboch strán
Pi
19.06.
 
7:00
+ Veronika Cebová
18:00
+ Anton Bucha, rodičia z oboch strán
So
20.06.
7:00
za dar zdravia
18:00
+ rodičia Vršanoví, manžel Peter
Ne
21.06.
12. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ manželia Chrastinoví, rodičia
Čepeň
9:00
Božia pomoc a zdravie pre Martu
10:30
za farníkov
 
18:00
Jozefína a František Račko, dcéra Oľga

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Pozvanie: Farské agapé u sestričiek na Dolnočepenskej ulici, 21.06. 2015 od 14:00 hod. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
 • Škapuliarska pobožnosť  bude na budúcu nedeľu 21.06.2015 o 16:30 vo farskom kostole.
 • Národný pochod za život 20. SEPTEMBER 2015 -  modlitbová príprava počas leta - pravidelné informácie na farskej webstránke. Zároveň pozývame spoločenstvá a modlitbové bratstvá, aby rovnako vo svojich modlitbách pamätali na tento úmysel.

 

 

 

 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 08. do 14. júna 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. júna 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.06.

7:00
za dar zdravia pre Margitu Kubačkovú

18:00

+ Tibor Gunda, rodičia z oboch strán
Ut
09.06.
7:00
+ Jozef Jankuj
18:00
+ rodina Priklilová
St
10.06.
7:00
za zdravie Katky
18:00
poďakovanie za 80 rokov, prosba o Božiu pomoc pre Jozefínu
Št
11.06.
Svätého Barnabáša, apoštola, spomienka
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18:00
+ Pavol Šesták
Pi
12.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
7:00
za zdravie Katky
18:00
prosba o Božiu pomoc pri skúškach
So
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ Ivan a Oľga Juríkoví, rodičia z oboch strán
18:00
+ rodičia Irena a Ľudovít Vranovičoví, živá rodina
Ne
14.06.
11. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
+ Martin Bucha
Čepeň
9:00
+ Jozef Kuric a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Daniela Puchelová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Pozvánka: 21.06. 2015 o 14:00 sa koná Farské agapé u sestričiek na Dolnočepenskej ulici. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
 • Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí svojou obetavou pomocou prispeli k slávnostnému priebehu procesie na sviatok Kristovho Tela a Krvi. Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie nového baldachýnu pre našu farnosť.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67