FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 3. do 9. augusta 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. augusta 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.08.

7:00
za zdravie a Božiu pomoc v chorobe

18:00

+ Ján Holbík, rodičia z oboch strán
Ut
04.08.

Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza, spomienka

7:00
+ Milan Kostolányi
18:00
+ Imrich Morong
St
05.08.
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ Vilma Macková
Št
06.08.

Premenenie Pána, sviatok

7:00
+ Jaroslav Kubán, rodičia z oboch strán
18:00
+ Daniel Štefanák, rodičia
Pi
07.08.
 
7:00
+ Darina Olšová
18:00
+ Vendelín a Irena Galoví, rodičia z oboch strán
So
08.08.
 Sv. Dominika, kňaza, spomienka
7:00
+ Gejza a Jolana Valní, rodičia a súrodenci z oboch s strán
18:00
+ rodičia Račkoví, dcéra, synovia, nevesty a zaťovia
Ne
09.08.
19. nedeľa v Cezročnom období
 
7:30
+ Pavol Fiam
Čepeň
9:00
+ Jozef a Anna Vrabcoví
10:30
poďakovanie za dar života a jeho ochranu 
 
18:00
 
+ rodina Beňová, zať Marián

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Prvopiatkový týždeň: intenzívnejšie spovedanie STREDA, ŠTVRTOK a PIATOK od 16:00.
 • Stretnutie ružencového bratstva STREDA 06.08. 2015 po večernej sv. omši.
 • Noc hradov a zrúcanín na Katarínke 14.08.2015 - program na plagáte.
 • Prvopiatková potravinová zbierka: možnosť opäť prispieť darovaním trvanlivej potraviny pre pomoc ľuďom v núdzi.
 • Modlitbová príprava na POCHOD ZA ŽIVOT Bratislava 2015: Nedeľa 09.08. 2015 bude sv. omša o 10:30 obetovaná za ochranu daru života v rámci celoslovenskej akcie 365 dní za život.
 • Púť k Panne Márii Pomocnici 16.08.2015 - Čepeňská kaplnka, modlitbová procesia od farského chrámu ku kaplnke o 09:30, slávnostná sv. omša o 10:30 pri Čepenskej kaplnke - hlavný celebrant Vdp. Marián Bér. Srdečne vás už vopred pozývame. 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 03. do 09. augusta 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. augusta 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.08.

7:00
za zdravie a Božiu pomoc v chorobe

18:00

+ Ján Holbík, rodičia z oboch strán
Ut
04.08.

Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza, spomienka

7:00
+ Milan Kostolányi
18:00
+ Imrich Morong
St
05.08.
7:00
za Ružencové bratstvo
18:00
+ Vilma Macková
Št
06.08.

Premenenie Pána, sviatok

7:00
+ Jaroslav Kubán, rodičia z oboch strán
18:00
+ Daniel Štefanák, rodičia
Pi
07.08.
 
7:00
+ Darina Olšová
18:00
+ Vendelín a Irena Galoví, rodičia z oboch strán
So
08.08.
 Sv. Dominika, kňaza, spomienka
7:00
+ Gejza a Jolana Valní, rodičia a súrodenci z oboch s strán
18:00
+ rodičia Račkoví, dcéra, synovia, nevesty a zaťovia
Ne
09.08.
19. nedeľa v Cezročnom období
 
7:30
+ Pavol Fiam
Čepeň
9:00
+ Jozef a Anna Vrabcoví
10:30
poďakovanie za dar života a jeho ochranu 
 
18:00
 
+ rodina Beňová, zať Marián

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Prvopiatkový týždeň: intenzívnejšie spovedanie STREDA, ŠTVRTOK a PIATOK od 16:00.
 • Stretnutie ružencového bratstva STREDA 06.08. 2015 po večernej sv. omši.
 • Noc hradov a zrúcanín na Katarínke 14.08.2015 - program na plagáte.
 • Prvopiatková potravinová zbierka: možnosť opäť prispieť darovaním trvanlivej potraviny pre pomoc ľuďom v núdzi.
 • Modlitbová príprava na POCHOD ZA ŽIVOT Bratislava 2015: Nedeľa 09.08. 2015 bude sv. omša o 10:30 obetovaná za ochranu daru života v rámci celoslovenskej akcie 365 dní za život.
 • Púť k Panne Márii Pomocnici 16.08.2015 - Čepeňská kaplnka, modlitbová procesia od farského chrámu ku kaplnke o 09:30, slávnostná sv. omša o 10:30 pri Čepenskej kaplnke - hlavný celebrant Vdp. Marián Bér. Srdečne vás už vopred pozývame. 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 27. júla do 02. augusta 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. júla do 02. augusta 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov

18:00
+ Mária a Alojz Šarvajcoví, rodičia, súrodenci z oboch strán
Ut
28.07.
18:00
+ Jozef Juhás, rodičia z oboch strán
St
29.07.
Sv. Marty
18:00
+ Agneša a Ján Tulaloví, brat Štefan
Št
30.07.
07:00
18:00
na úmysel celebranta
+ súrodenci Ladislav a Alena Šipkovskí
Pi
31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

18:00
+ Mária Straňáková
So
01.08.
 Fatimská sobota
10:00
 
18:00
za obrátenie hriešnikov
+ František a Oľga Vladovičoví, dcéra Jana
Ne
02.08.
18. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ Bohumil Scherhaufer, rodičia Gejza a Paula, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ manželia Práznovský, Štefan, Serefína, Jolanka
10:30
za farníkov
18:00
+ rodičia Oloví, deti Vlasta, Vladimír, zať Štefan a Pavol, ostatná + rodina 

 

FARSKÉ OZNAMY

 • Cyklisti za život prídu aj k nám. Štvrtok 30.07.2015 ranná sv. omša s účastníkmi cyklistickej akcie na podporu národného pochodu za život. Srdečne vás pozývame na túto rannú sv. omšu.
 • Porciumkulové odpustky: 02.08. v nedeľu možnosť získať vo farských alebo františkánskych kostoloch úplné odpustky. Predpísaný skutok: nábožná návšteva chrámu spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, okrem toho sv. prijímanie, vzbudenie si ľútosti nad hriechmi alebo sv. spoveď a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 • Fatismká sobota: 01.08.2015: 09:00 modlitba sv. ruženca, 10:00 sv. omša a Eucharistické požehnanie. 
 • Aj tento týždeň pre dovolenkové obdobie kňazov vo farnosti budú sv. omše okrem štvrtka iba večer. 

 

 

 • Odpustky sú odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy vzhľadom na vinu už zotreté, ktoré vhodne disponovaný veriaci za istých a určených podmienok dosahuje pomocou Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia s autoritou spravuje a udeľuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (CIC, kánon 992)
  Keď sa František počas istej júlovej noci modlil v kostole Panny Márie Anjelskej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju, na tú dobu odvážnu prosbu. V sprievode brata Massea predstupuje pred pápeža a prosí o veľmi významné odpustky „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po spovedi príde do kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov". Prekvapený pápež súhlasí, ale vyslovuje obmedzenie, aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň, od vešpier predchádzajúceho dňa do vešpier nasledujúceho dňa. František viac nepotrebuje, nečaká na písomný súhlas a odchádza. A keď ho pápež zavolá späť, pohotovo mu odpovedá: „Vaše slovo mi stačí. Ak je to Božie dielo, On sám sa postará, aby to dal poznať. Nechcem nijaký dokument. Nech je Panna Mária pergamenom, Kristus notárom a anjeli svedkami" (Traktát o odpustkoch Porciunkuly).
  „Notár" Kristus vo sne potvrdil Františkovi pápežovo schválenie odpustkov. Sedem biskupov bolo prítomných na ich slávnostnom vyhlásení v Porciunkule 2. augusta 1216. František plný nadšenia vtedy zvolal: „Všetkých vás pošlem do raja!" Všetkých - svojich súčasníkov i nasledujúce generácie, ktoré nezabudnú na tento duchovný poklad Cirkvi a budú z neho čerpať.
  Podľa dnešnej cirkevnej praxe možno porciunkulové odpustky získať v každom františkánskom (a teda aj kapucínskom a minoritskom) a farskom kostole od 12.00 hod. 1. augusta do večera 2. augusta za obvyklých podmienok.

 

Farské oznamy od 20. do 26. júla 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. júla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
 20.07.

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Vierku

18:00

+ Eugen a Betka Tvarožkoví, starí rodičia z oboch strán
Ut
 21.07.
 
 
18:00 + Jozef a Juliana Takáčoví, rodičia, sestry Eva a Julianna, švagor Vladimír
St
22.07.
 

Sv. Márie Magdalény, spomienka

 
18:00
+ Darina Solčanská
Št
23.07.
 

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok

 
18:00
+ Ľudovít Skubeň
Pi
24.07.
 
18:00
+ Ján a Anna Kišonoví
So
25.07.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

7:00
+ Anna Kadášová, rodičia z oboch strán
18:00
+ Jana Hudáková, sestra Vincka, rodičia
Ne
26.07.
17. nedeľa v Cezročnom období
 
7:30
za farníkov
Čepeň
9:00
+ Ivan Holček, rodičia z oboch strán, starí rodičia
10:30
+ Darina Solčanská, Marcela a Žaneta Kovárové
 
18:00
+ Ladislav Szabó

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • Z dôvodu dovolenkového obdobia kňazov vo farnosti: sv. omše v utorok, stredu, štvrtok a piatok o 07:00 nebudú.
 • Dnes, v nedeľu, 19.07.2015 bude o 16:30 Škapuliarska pobožnosť
 • POĎAKOVANIE: Úprimné Pán Boh odmeň všetkým mužom brigádnikom pri odstraňovaní závady na farskej kanalizácii. Rovnaké poďakovanie od nás kňazov patrí darcom stavebného materiálu, vodárenských služieb a darcovi novej bránky do farského dvora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nar.po.z.2

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 13. do 19. júla 2015

 

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. júla 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.07.
(Za upevnenie rodín)
7:00
+ Mária Ohrablová

18:00

+ Dušan Blaha a rodičia z oboch strán
Ut
14.07.
7:00
za Božiu pomoc a zdravie pre Denisu
18:00
+ rodina Lipovská a Verešová
St
15.07.

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

7:00
za Božiu pomoc a zdravie pre Helenku
18:00
+ Ľudmila Szugyenová
Št
16.07.

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka

7:00
+ Amália a Štefan Chatrnúchoví, synovia Daniel, Peter
18:00
 poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu Kurbelovú
Pi
17.07.

S v. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

7:00
+ syn Daniel a súrodenci z rodiny 
18:00
+ Jozefína Ranincová
So
18.07.
7:00
+ Jozef Baša a rodičia z oboch strán
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou
Ne
19.07.
16. nedeľa v Cezročnom období
 
7:30
+ švagrina, švagrovia, rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
+ Jozef a Jozefína Hercegoví, Serafína a Alojz Daniheloví, rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
18:00
+ Oľga Javorová, rodičia Javoroví, Magaloví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

Termín sviatosti birmovania v našej farnosti:

12. 09. 2015 - sobota o 10:00 hod.

 

 • Modlitbová príprava na Národný pochod za život
  • Modlitba Národného pochodu za život: na laviciach pripravené modlitby, prosíme, ponechať na laviciach. Túto modlitbu sa budeme modliť pred sv. omšami po modlitbe posvätného ruženca. Prosíme tých, čo sa predmodlievajú, aby až do národného pochodu vynechali všetky ostatné modlitby po sv. ruženci a predmodlievali sa danú modlitbu spolu s veriacimi a po nej Anjel Pána, tak ako je to zvykom. Následne zotrváme v tichu a osobnej modlitbe až do začiatku sv. omše.
  • PONDELOK: 13.07.2015 - PROSEBNÝ DEŇ - spoločný úmysel modlitieb: Za pokoj a lásku v rodinách.
   Sv. omše - votívne Za upevnenie rodín
  • PIATOK: 17.07.2015 - 17:30 Korunka Božieho milosrdenstvanar.po.z.2
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67
No zlo v skutočnosti neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo, ktorým chcel človek vyjadriť nedostatok Boha. Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom toho, keď človek nemá dostatok Božej lásky. Božia láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma, keď tu nie je žiadne svetlo.
Albert Einstein