FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 28. decembra do 03. januára 2016

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 28.12. 03.01.
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.12.
Svätých Neviniatok, mučeníkov
(sviatok)
7:00
za uzdravenie pre Daniela  

18:00

† Štefan a Serefína Štibránioví, rodičia z oboch strán
Ut
29.12.
 
7:00
Božia pomoc pre rodinu
18:00
  František Kamenický, rodičia z oboch strán
St
30.12.
 
7:00
za rodičov a prosba o Božiu pomoc a pokoj v rodine
18:00
† Rastislav Filo, rodičia z oboch strán
Št
31.12.
Svätého Silvestra I., pápeža
8:00
poďakovanie za Božiu pomoc
17:00
† Jaroslav a Magdaléna Forgáčoví, syn Jaroslav
Pi
01.01.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Marie Bohorodičky 
7:30
za živých a mŕtvych kňazov pochádzajúcich z farnosti Sereď
Čepeň
9:00
 František a Veronika Bohunickí a deti
10:30 za farníkov
17:00

† Anna Sviteková, Janka a Marián Orlickí

So
02.01.
 
10:00
za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
17:00
† Vendelín a Katarína, Jozef a Petronela Tvrdíkoví
Ne
03.01.
2. nedeľa po narodení Pána
 
 
7:30
† Jozef Bucha, starí rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30
za farníkov
 
17:00
† Rudolf Suhaj

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Seredský chrámový spevácky zbor Gaudete Vás všetkých srdečne pozýva na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 27. 12. 2015 (nedeľa) o 16:00 hod. vo farskom kostole sv. Jakuba v Dolnej Strede.
 • Ďakovná pobožnosť na konci roka bude na Silvestra pri sv. omši o 17:00.
 • Do nového roka na kolenách - vyloženie Eucharistie k tichej adorácii pol hodinu pred polnocou.
 • Fatimská sobota 02. 01. 2016 - hlavným celebrantom vdp. Martin Ferenc, slávnostné dopoludnie začne o 09:00 spoločnou modlitbou ruženca.
 • Možnosť zakúpenia bohosloveckého časopisu AdSum na stolíku s časopismi v strede chrámu.
 • Spovedanie počas týždňa: pol hodinu pred sv. omšami.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 21. do 27. decembra 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. decembra 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.12.

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja  

18:00

† Anna Lehocká
Ut
22.12.
 
7:00
† Zuzana Matejková
18:00
† Anna Šnircová  
St
23.12.
 
7:00
† Alžbeta Šípošová  
18:00
† Michal Delinčák, starí rodičia Delinčákoví a Izakovičoví
Št
24.12.
Štedrý deň
8:00
† Helena Sokolová
24:00
za kostolníkov, organistov a farských dobrodincov
Pi
25.12.
Narodenie Pána
(PRIKÁZANÝ SVIATOK) 
7:30
Rozália Nagyová
Čepeň
9:00
za farníkov
10:30

rodičia Jozef a Etelka Hanzlíkoví

17:00 † Helena Hojerová
So
26.12.
Svätého Štefana, prvého mučeníka
(sviatok) 
7:30
† manželia Hermanoví a dcéra
Čepeň
9:00
† Viliam Holík

10:30

na úmysel


17:00

† Miloš

Ne
27.12.
Nedeľa
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
7:30
† Štefan Holienčík, syn Štefan a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Alžbeta a Augustín
10:30
za farníkov
 
17:00
† Hedviga Kubičková

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Žiaci a učitelia CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi zo srdca ďakujú všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás podporili v našej misijnej zbierke na 3. adventnú nedeľu. S Vašou pomocou sa nám v jubilejnom 10. ročníku podarilo vyzbierať 1.111,- eur. Nech Vás za to Pán Boh štedro odmení!
 • Na Štedrý deň bude po rannej sv. omši o 8:00 hod. možnosť prevziať si Betlehemského svetla do vašich domácností.
 • Srdečne pozývame všetkých na jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25. 12. o 15.00 hod.
 • Koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené domácnosti 26. 12. v popoludňajších hodinách. Možnosť prihlásiť sa, je do utorka 22.12. 
 • Spoločenstvo rodičov pri CZŠ pozýva všetkých na tradičný Farský ples, ktorý sa uskutoční 23. januára 2016 o 19.00 hod v Dome Kultúry. Vstupenky si môžete zakúpiť po večerných sv. omšiach v sakristii kostola alebo v priestoroch CZŠ.
 • Púť do Assisi a Ríma v apríli 2016 - posledných 10 miest, možnosť predbežného prihlásenia v sakristii do konca týždňa.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 14. do 20. decembra 2015

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. decembra 2015
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.12.
Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
6:00 RORÁTY
† Zuzana Matejková  

18:00

† Ľudovít a Alžbeta Vodičkoví
Ut
15.12.
 
7:00
† Roman Kubányi, Mária a Anton Tóthoví
18:00
Stanislav Líška, otec Vladimír  
St
16.12.
 
6:00 RORÁTY
prosba o uzdravenie Adriany  
18:00
† Martin Malich, brat Jozef a Štefan, rodičia z oboch strán
Št
17.12.

7:00
† starí rodičia Róbert a Lídia
18:00
† Štefan a Matilda Mandákoví
Pi
18.12.
 
7:00
† manželia Fándlioví, vnuk Slávo  
18:00
† Miroslav Války a rodičia
So
19.12.
 
7:00
† Ján Vasko  
17:00
† Rozália a Jozef Takáčoví, brat Koloman s manželkou, deti
Ne
20.12.
4. adventná nedeľa
 
 
7:30
† Silvester a Helena Králikoví
Čepeň 09:00
† Peter Duchaj, rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
17:00
† Pavol a Jozefína Fiamoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Aj počas tohto adventu deti z našej CZŠ vyrábali rôzne výrobky. Budú ich ponúkať dnes po rannej sv. omši, po sv. omši v kaplnke, po sv. omši o 10.30 hod. a od 16.15 hod. pred večernou sv. omšou za dobrovoľný príspevok.
  Celý výťažok z tejto akcie je určený na podporu Pápežských misijných diel na Slovensku a dňa 22. 12. 2015 bude odovzdaný riaditeľovi PMD.

 • Tento rok sa opäť naša farnosť zapojí do projektu Dobrá novina. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov do svojich domácností, sa môžu prihlásiť v v strede kostola na stolíku s obetnými darmi najneskôr do utorka 22. 12. 2015. Koledníci navštívia prihlásené rodiny 26. 12. 2015 po 14.00 hod. Bližšie info o Dobrej novine nájdete na webe farnosti.

 • Rorátne sv. omše: v pondelok a v stredu o 06:00 vo farskom kostole a v piatok 06:15 v kaplnke CZŠ.

 • Povzbudzujeme rodiny a domácnosti našej farnosti k prijatiu obrazu Božieho milosrdenstva a spoločenstvá a modlitbové bratstvá k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Rozpisy sú k dispozícii pri východe z kostola. Putovanie obrazu a spoločná modlitba začína už tento štvrtok.
 • Betlehemské svetlo vo farnosti: slávnostné prinesenie betlehemského svetla bude na budúcu nedeľu pri sv. omši o 09:00 v Čepeni a o 10:30 našimi skautami, ktorých poslaním je nielen sprevádzať toto svetlo z Betlehema naprieč kontinentami, ale ho i prinieť do jednotlivých farností, v ktorých pôsobia. Následne bude uchovávané vo farskom chráme kde si ho budete môcť na Štedrý deň zobrať do svojich domácností po rannej sv. omši, tak ako to je zvykom.
 • ADORÁCIA s pátrom Martinom, z rehole verbistov v Dolnej Strede dnes v nedeľu od 15:00 hod.
 • Sv. spoveď pred Vianocami v piatok 18.12. od 15:30 do 17:30 a v sobotu 19.12. od 09:00 do 11:30 a poobede od 15:00 do 17:00 hod.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Predvianočné spovedanie v dekanáte

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Aktuality
 • Napísal: Andrej Macho
 • 05 dec

spsvmPred Vianocami sa intenzívnejšie vysluhuje sviatosť zmierenia viacerími kňazmi vo všetkých farnostiach a filiálkach nášho dekanátu. Tým, ktorým nevyhovuje termín spovedania v ich farnosti, prinášame rozpis spovedania v celom dekanáte.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...
Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali, je naozaj ich milovať.
Bentham