FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 30. júla do 05. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. júla do 5. augusta 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.07.
 
7:00
Alojzia Mrňová

18:00

† Melánia Farbulová
Ut
31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,
spomienka

7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18:00
Vladimír Paštéka a rodičia
St
01.08.
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
  Ľudovít a Jozefína Kristekoví, syn Ján a rodičia z oboch strán
18:00
za Ružencové Bratstvo
Št
02.08.
 
7:00
† Jaroslav Kubán
18:00
† Angela Kormancová
Pi
03.08.
 
7:00
poďakovanie za dar života Ľubice
18:00
† Anna Kadlecová
So
04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

10:00
Fatimská
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za dar zdravia a milosti
Ne
05.08.
18. cezročná nedeľa
7:30
† Irena Grígelová 
Čepeň
9:00
† Erika a Milan Sečeňoví, synovia Milan a Róbert
10:30 za farníkov
18:00
† František a Oľga Vladovičoví, deti a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie k prvému piatku ako obvykle v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.
 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod.
 • 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“.
  Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 23. júla do 29. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. júla 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.07.
Sv Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
18:00
† manželka Oľga a rodičia Javoroví a Magaloví
Ut
24.07.
 
18:00
† rodičia František Černuško a Agneša, sestra Helena Zaťková a švagor Vít
St
25.07.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

18:00
† rodičia Štefan Javor a Juliana, bratia Ján a Vladimír
Št
26.07.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18:00
za živú rodinu Viliama Javora, za zdravie a Božiu pomoc pod ochranou Panny Márie
Pi
27.07.
Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
18:00
†  Rudolf a Mária Paueroví, rodina Hrončová
So
28.07.

Panny Márie v sobotu

7:00
poďakovanie za život Hanky, Dášky a rodičov
18:00
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ne
29.07.
17. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
† rodičia Kubányioví a Kubánoví
Čepeň
9:00
† Anna Bardiovská
10:30
za farníkov
 
18:00
† rodičia z oboch strán a brat Stanislav

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.
 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 08:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 16. júla do 22. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. júla do 22. júla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.07.
 
7:00
Prosba za dar zdravia pre Janku a o Božiu pomoc a ochranu pri operácii

18:00

† Alojz a manželka Viola
Ut
17.07.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

(spomienka)

7:00
† Eliáš, Filoména, ich deti, nevesty a zaťovia
18:00
súrodenci Libor, Ivan, Mária, Júlia, Jozef, Iveta a švagor Erik
St
18.07.
 
7:00
Martin, jeho rodičia a starí rodičia a Jozef
18:00
† Jozef Baša a rodičia z oboch strán
Št
19.07.
 
7:00
Za Božiu pomoc a ochranu pri operácii
18:00
† manžel Vincent Krajčír, rodičia a starí rodičia z oboch strán a rodina Královičová
Pi
20.07.
 
7:00
Prosba o zdravie a milosť obrátenia pre Miroslava a Ľubomíra
18:00
† rodičia Valášekoví a Benedikoví, zať Martin a za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
So
21.07.

Panny Márie v sobotu

7:00
Mária Verešová a manžel Jozef
18:00
† Janka Hudáková, sestra Vincka a rodičia
Ne
22.07.
16. cezročná nedeľa
7:30
† Marián Sloboda, rodičia Tisoňoví a Slobodoví
Čepeň
9:00
† Blažena a Albín Jandoví, nevesta Alena
10:30 za farníkov
18:00
† rodičia Teodor a Ružena Igazoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V dnešnú nedeľu 15.7.2018 o 16:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť ku Škapuliarskej Panne Márii.
 • V strede kostola si môžete zakúpiť časopis bratislavských seminaristov - Adsum. Cena je 0,60 €.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 09. do 15. júla 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. júla do 15. júla 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.07.
 
7:00
†  teta Ľudmila

18:00

†  Ladislav Horváth a rodičia z oboch strán, prosba o dar obrátenia pre vnučku
Ut
10.07.
 
7:00
na úmysel
18:00
 Jozef Holček a rodičia Holčekoví a Horváthoví
St
11.07.
Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy
(sviatok)
 
7:00
za Božie požehnanie pre Syna
18:00
† Jozef Černý
Št
12.07.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18:00
† Štefan Bartek a rodičia z oboch strán
Pi
13.07.
 
7:00
poďakovanie za dožitých 77 rokov života a prosba o Božie požehnanie a ochranu
18:00
† Štefan a Anna Šilhároví, rodičia a brat Jozef
So
14.07.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Helena a Jozef
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 40 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie a ochranu
Ne
15.07.
15. cezročná nedeľa
7:30
† Ľudmila Szugyenová, Ján a Irena
Čepeň
9:00
† Dušan Blaho a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Jaroslav Švec

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V dňoch 11. - 15. júla 2018 Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva na púť ku Škapuliarskej Panne Márii v Topoľčiankach. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na nástenke.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67