FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 10. do 16. júna 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. júna 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.06.
Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi, spomienka
7:00
prosba o duchovné povolania z rodiny

18:00

† Ľubomír Gona a rodičia Smákoví
Ut
11.06.
 Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
7:00
za zdravie pre dcéru a prosba o ochranu a pomoc pre celú rodinu
18:00
rodičia Albertoví a Šestákoví a za sestry Oľgu a Boženu
St
12.06.
 
7:00
poďakovanie za životné jubileá a prosba za zdravie a Božiu milosť do ďalších rokov
18:00
† Helena Valkovičová
Št
13.06.
Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
7:00
† rodišia Šušloví, sestra, brat a starí rodičia z oboch strán
18:00
za pokoj a jednotu
Pi
14.06.
 
7:00
Gustáv a Oľga
18:00
za Božiu pomoc pre rodinu Kalinayovú 
So
15.06.

 Panny Márie v sobotu

7:00
starí rodičia Róbert a Lýdia  
18:00
† Pavol a Helena Horňákoví, sestry a rodičia z oboch strán
Ne
16.06.
Najsvätejšej Trojice
slávnosť
7:30
prosba o pomoc a ochranu Nasvätejšej Trojice
Čepeň
9:00
† rodičia Hrotkoví a dcéra Mária
10:30 † Jaromír Bernard
15:00
 za farníkov

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • ODPUSTKY: Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA: prosíme tých, ktorí by sa chceli zúčastniť kňazskej vysviacky v Trnave 15.6.2019, aby sa záväzne prihlásili u p. Nižňaskej, ešte sú voľné miesta. Odchod autobusu bude ráno o 8:30 hod. od fary. Za cestu autobusom sa neplatí.
 • PRIMIČNÁ SV. OMŠA: Primície budú slávené 16.6.2019 o 15:00 hod. v Seredi. Sprievod s asistenciou od domu primicianta (ulica Jesenského) sa pohne o 14:30 hodine. Všetkých srdečne pozývame.
 • OMŠA: sv. omša v nedeľu o 18:00 nebude. Úmysel večernej sv. omše bude slúžený v nedeľu o 10:30 hod. 
 • CHARITA: Z príležitosti Národného týždňa charity Vás Farská charita pozýva dňa 14.6.2019 o 17.00 hodine do Mestského múzea-Fándlyho fara v Seredi na prednášku Mgr. Hildegardy Pokreis CHUDOBINEC SVÄTEJ  ANNY. Všetci ste srdečne vítaní.
 • POĎAKOVANIE: úprimné Pan Boh odmeň pani katechétkam, rodičom a usporiadateľom za dôstojné slávnosti prvých sv. prijímaní a sviatosti birmovania i všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k ich dôstojnému priebehu a taktiež i animátorom zo spoločenstva Youth za ich službu pri príprave birmovancov.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 3. do 9. júna 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 3. do 9. júna 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.06.
 Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci, spomienka
7:00
Pavol Korytár a manželka Mária

18:00

† Anna a Ján Sedláčkoví
Ut
04.06.
 
7:00
† Jozef a Irena 
18:00
rodičia Štrpkoví, starí rodčia z oboch strán a strýko Jozef 
St
05.06.
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
Helena a Ján Chmelároví, babička Katarína a sestra Zita 
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
06.06.
 
7:00
poďakovanie za dary Ducha Svätého pre Máriu a celú rodinu
18:00
† brat Stanislav a rodičia z oboch strán 
Pi
07.06.
1. piatok v mesiaci
7:00
Pavol Šesták
18:00
† Valéria a Imrich Kečkéšoví a rodičia z oboch strán
So
08.06.

 

7:00
Júlia Bodišová a zosnulé deti 
18:00
† František Gajda a o požehnanie pre rodinu
Ne
09.06.
Zoslanie Ducha Svätého,
slávnosť
7:30
† manžel Martin Bucha
Čepeň
9:00
† rodičia Dominik a Mária Kočnároví a zať Pavol 
10:30 za farníkov
18:00
† Daniel Štefanák a rodičia z oboch strán 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas potravinovej zbierky.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: možnosť prispieť v zbierke dnes a v túto nedeľu po sv. omšiach.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA: prosíme tých, ktorí by sa chceli zúčastniť kňazskej vysviacky Tomáša Kišona a Tomáša Balalu v Trnave 15.6.2019, aby sa záväzne prihlásili u p. Nižňaskej do 9.6.2019. Odchod autobusu bude ráno o 8:30 hod. od fary.
 • V sobotu 8.6.2019 od 9:00 sa v kostole a priestoroch farskej záhrady uskutoční brigáda z dôvodu slávenia primícií v našej farnosti. Srdečne pozývame a vopred veľká vďaka všetkým za pomoc pri úprave kostola a okolia.
 • LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. V našej farnosti budeme na tento úmysel pamätať v sobotu pri sv. omši.
 • ODPUSTKY: Veriaci, ktorí sa zúčastnia budúcu nedeľu na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 27.05. do 02.06.2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. mája do 2. júna 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.05.
 
7:00
poďakovanie za dary Ducha Svätého pre rodinu Evy a Petra

18:00

† Rudolf a Jolana Malí, Teodor a Tatiana Szaboví
Ut
28.05.
 
7:00
za uzdravenie starého otca, odpustenie v rodine a ďalšie Božie požehnanie 
18:00
manželia Jozef a Mária Juhásoví a rodičia z oboch strán 
St
29.05.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
18:00
† Štefánia Cábová, manžel Bohuš, rodičia z oboch strán, súrodenci a deti 
Št
30.05.
 Nanebovstúpenie Pána,
slávnosť
7:00
za farníkov
Čepeň
16:30
† Alena Erbová
18:00
† Mons. Dominik Tóth, biskup a Mons. Ferdinand Javor, kňaz
Pi
31.05.
 
7:00
Juraj Čičo, rodičia Petrincoví a za zdravie detí, vnúčat a pravnúčat
18:00
† Ľudovít a rodičia z oboch strán
So
01.06.

Sv. Justína, mučeníka, spomienka 

10:00
za birmovancov 
18:00
† Vladimír Bartek, rodičia a starí rodičia Kučeroví, bratia Bartekoví a sestra Antónia 
Ne
02.06.
7. veľkonočná nedeľa
7:30
† manželia Chrastinoví, rodičia a syn Anton
Čepeň
9:00
† manžel Jaroslav a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Helena Bačíková, Kamil Bačík, otec Stanislav, Martina Krivosudská, otec Karol a za rodinu Jozefíny a Emila Klčových a starých rodičov z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • OHLÁŠKY: Tomáš Kišon, diakon Trnavskej arcidiecézy, syn Jozefa Kišona a Zuzany r. Holíkovej, bude 15.6.2019 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA: spovedanie birmovancov a rodinných príslušníkov v piatok od 15:30 do 17:00 (prosíme využiť tento čas - bude k dispozícii viacero spovedníkov z dekanátu), sv. omša pre birmovancov bude v piatok o 18:00 a nácvik birmovancov po večernej sv. omši cca o 18:45. Účasť birmovancov na spovedi, sv. omši a nácviku je povinná, nakoľko sa budú rozdávať birmovné lístky. Bez birmovného lístka nebude možné pristúpiť ku sviatosti birmovania. Slávnostná sv. omša bude 1.6.2019 o 10:00 hod. vo farskom kostole.
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKYCH MASMÉDIÍ: možnosť prispieť v zbierke na budúcu nedeľu po sv. omši.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA: prosíme tých, ktorí by sa chceli zúčastniť kňazskej vysviacky Tomáša Kišona a Tomáša Balalu v Trnave 15.6.2019, aby sa záväzne prihlásili u p. Nižňaskej do 6.6.2019. Odchod autobusu bude ráno o 8:30 hod. od fary.
 • ERKO: Spoločenstvo eRko pozýva všetky deti na zábavnú kampaň s názvom Vypni telku, zapni seba!, ktorá sa bude konať tento týždeň od 29. mája do 02. júna po celom Slovensku. Pre deti v našej farnosti bude pripravený program doprevádzaný témou "Vysielame naživo" v utorok a stredu od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. vo farskej klubovni. Viac informácií na webe farnosti.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestre Marke.
 • Pozývame na štafetovú adoráciu rodín za rodiny. Táto adorácie bude vo štvrtok od 8:00 do 18:00. Viac informácii na plagáte na nástenke.
 • Na budúcu nedeľu 2.6. bude sv. omša o 10:30 za účasti rodín doprevádzaná detským speváckym zborom. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 20. do 26. mája 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. mája 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.05.
 Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľub. spomienka
7:00
prosba o dary Ducha Svätého pre rodinu Evy a Petra

18:00

za pomoc v chorobe pre Viliama Javora a za živú vieru 
Ut
21.05.
 
7:00
poďakovanie za dar života Petra a za matku Teréziu 
18:00
Antónia Maňurová
St
22.05.
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky,
ľub. spomienka

7:00
za duše v očistci
18:00
† Jozef a Mária Čajkoví
Št
23.05.
 
7:00
za duše v očistci 
18:00
za šťastný pôrod, za zdravie matky a za ďalšie Božie požehnanie
Pi
24.05.
Panny Márie pomocnice kresťanov
7:00
Jozef a Jolana
18:00
† Daniel a Gizela Mihálikoví a syn Danko 
So
25.05.

 

7:00
Július Gál  
18:00
† manžel František a rodičia Vranovičoví a Nižňanskí 
Ne
26.05.
6. veľkonočná nedeľa
7:30
† rodičia Gašpar a Margita Petríkoví a starí rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
poďakovanie za 80 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
9:00 za farníkov
10:30 za prvoprijímajúce deti
18:00
† Lívia Buchová 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • OHLÁŠKY: Tomáš Kišon, diakon Trnavskej arcidiecézy, syn Jozefa Kišona a Zuzany r. Holíkovej, bude 15.6.2019 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZŠ J. Fándlyho: sv. spoveď detí bude v sobotu 25.05. o 10:30, slávnostná sv. omša v nedeľu 26.05. o 10:30, z tohto dôvodu je pridaná sv. omša v nedeľu o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • BIRMOVANCI: Pozývame birmovancov k účasti na večerných svätých omšiach, na záver ktorých sa budeme modliť deviatnik k Duchu Svätému. Deviatnik sa začneme modliť od štvrtku 23.5.2019. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 1.6.2019 o 10:00hod.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestre Marke.
 • ŠKAPULIARSKA POBOŽNOSŤ: v nedeľu 19.05. o 16:30 vo farskom chráme.
 • Dňa 25.5.2019 je púť detí do Marianky. Bližšie informácie na plagáte na nástenke.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 13. do 19. mája 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. mája 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.05.
 
7:00
Jozef Majko a rodičia Majkoví

18:00

† manžel a rodičia Širuchoví
Ut
14.05.
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
7:00
prosba o dary Ducha Svätého pre rodinu Andreja a Ľubice
18:00
Jozef Baranovič
St
15.05.
 
7:00
 rodičia Imrich a Petronela a starí rodičia z oboch strán
18:00
† rodičia Irena a Jozef Vrankoví a ich syn Ľubomír 
Št
16.05.
 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka 
7:00
† Šarlota a Ján Endres 
18:00
† Anton a Helena Kubačkoví a rodičia z oboch strán 
Pi
17.05.
 
7:00
  Františka a Augustín Svitekoví a deti
18:00
† Anna Kadlecová
So
18.05.

 

7:00
Milan Endres
18:00
† Anton a Magdaléna Prerovskí, rodičia z oboch strán a nevesta Emília 
Ne
19.05.
5. veľkonočná nedeľa
7:30
† Michal Kubala a Eva, syn Michal a sestra Margita
Čepeň
9:00
† rodičia František a Sidónia Holíkoví
9:00 za farníkov
10:30 za prvoprijímajúce deti
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Zbierka na podporu kňazského seminára bude v dnešnú nedeľu 12.5.2019 po sv. omšiach. Vopred Pán Boh odmeň.
 • Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať Marián Durdiak a Viera Regrútová vo farnosti Lučivná. Ohlasujú sa tretíkrát.
 • Ohlášky: Tomáš Kišon, diakon Trnavskej arcidiecézy, syn Jozefa Kišona a Zuzany r. Holíkovej, nar. 11.9.1992 v Šali, bude 15.6.2019 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE ŽIAKOV ZŠ J. A. Komenského: sv. spoveď detí bude v sobotu 18.05. o 10:30, slávnostná sv. omša v nedeľu 19.05. o 10:30, z tohto dôvodu je pridaná sv. omša v nedeľu o 09:00 obetovaná za farníkov.
 • INDIÁNSKE TÁBORY: prihlášky na avizované turnusy pre mladšie a staršie deti sú k dispozícii v sakristii. Prihlášky treba odovzdať do konca mája sestre Marke.
 • Dňa 18.5. 2019 bude v Trnave stretnutie spoločenstiev a mladých z Trnavskej arcidiecézy. Témou stretnutia je "Buď Boží influencer". Program začína o 9:00 a bude trvať do 18:30. Viac informácií na plagáte na nástenke alebo na www.mladeztt.sk/stretnutie-spolocenstiev

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67