FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 10. do 16. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 10. do 16. septembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.09.
 
7:00
poďakovanie za 60 r. života a za Božiu pomoc pre Milana a rodinu

18:00

† Miroslav Svátek a syn Roman
Ut
11.09.
 
7:00
za zdravie a Božie požehnanie v rodine v novom školskom roku
18:00
manžel Emil Delinčák, syn Patrik, brat Milan a starí rodičia
St
12.09.
Najsvätejšieho mena Panny Márie,
ľub. spomienka

7:00
poďakovanie za dar života Márie a Andreja s rodinou
18:00
za Božie požehnie pre manželov Strýčkových
Št
13.09.
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
† manžel Ján Majerník a rodičia z oboch strán, súrodenci a švagor
18:00
† rodičia Šimon a Anna Sojkoví
Pi
14.09.
 Povýšenie sv. Kríža, sviatok
7:00
rodičia Horváthoví a ich dcéry Terézia, Mária a zať Ivan
18:00
† Ľudmila Kubačková
So
15.09.

 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

7:30
poďakovanie Sedembolestnej Panne Márii za jej láskavú starostlivosť a prosba o ochranu celého Slovenska
Čepeň
9:00
za uzdravenie svokra
18:00
† Štefan Mitas, manželka Jozefa a rodičia z oboch strán 
Ne
16.09.
24. cezročná nedeľa
7:30
† rodičia Petríkoví a starí rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Helena a Ján Huškoví a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† manželia Saidloví, syn a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Príprava na 1. sv. prijímanie: Od 11.9.2018 o 18:00 budú slúžené sv. omše za účasti detí. Sv. omša bude bývať ako bolo zvykom v utorok, okrem prázdninových dní. Pozývame deti z farnosti Sereď, zvlášť deti tretieho ročníka, ktoré sa tento rok budú pripravovať na prvé sv. prijímanie, aby sa jej zúčastňovali. Po sv. omši 18.9. bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 • Birmovanecká príprava v novom školskom roku: birmovanci sa už môžu prihlasovať na birmovaneckú prípravu - žiaci 9. ročníka cez katechétov na školách, starší žiaci a dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť po sv. omšiach v sakristii farského kostola do konca septembra. Začiatok slúženia sv. omší pre birmovancov vopred vyhlásime.

 • Ak by mal niekto z dospelých alebo starších stredoškolákov záujem o prijatie sviatosti krstu a ďaľších iniciačných sviatostí, nech sa prihási na prípravu na farskom úrade alebo v sakristii kostola do 15.10.2018.

 • Púť Šaštín - Sedembolestná Panna Mária: sobota 15.09.2018. Farnosť Hájske organizuje púť do Šaštína. Odchod autobusu je o 7:30 od farského úradu v Seredi. Cena je 10€. Železnice SR vypravujú aj mimoriadny vlak. Viac informácií na webe.

 • Prvé spoločné stretnutie detí v rámci eRka bude v piatok 14.9.2018 o 16:00 hod. Pozývame aj nové deti od 2. ročníka ZŠ.
 • Prišli podielové knihy Spolku sv. Vojtecha ( Pútnik Svätovojtešský, románová kniha, DVD film a vreckový kalendár ). Členský poplatok je 5€ na rok 2019. Knihy si môžte vyzdvihnúť v sakristii.

 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 03. do 09. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 03. do 09. septembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.09.
 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Terézia a Viktor Holienčíkoví

18:00

za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša s rodinou
Ut
04.09.
 
7:00
za duše v očistci
18:00
Ján a Anna Šilhároví, sestra Adela a rodičia z oboch strán
St
05.09.

7:00
František a Júlia Nádaždyoví, dcéra Júlia a syn Ladislav a rodičia z oboch strán
18:00
za ružencové bratstvo
Št
06.09.
 
7:00
† Daniel Štefanák a rodičia z oboch strán
18:00
† Jarolím a rodičia z oboch strán
Pi
07.09.
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka
7:00
  Jozefína a Demeter Kuchynkoví
18:00
† Helena a Vladimír Klačkoví, brat Peter a rodičia z oboch strán
So
08.09.

 Narodenie Panny Márie,
sviatok

7:00
za zdravie a Božie požehnanie v rodine
18:00
† Žofia a Ján Jagelkoví a rodičia z oboch strán
Ne
09.09.
23. cezročná nedeľa
7:30
† Jozef Drozda a Mária a synovia
Čepeň
9:00
† brat Milan a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Tibor Gunda a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie k prvému piatku ako obvykle v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod.

 • Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.

 • Vyučovanie CZŠ v Seredi v školskom roku 2018/2019 sa začína dňa 3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou o 09:00 hod. v priestoroch kaplnky CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na prvom poschodí.

 • Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda prežíva rok 2018 ako jubilejný rok. Slávi 140 rokov od narodenia Matky zakladateľky s. Márie Ruženy Nesvadbovej, 90 rokov od svojho založenia a 85 rokov príchodu sestier z Čiech na Slovensko na pozvanie nitrianskho biskupa  Karola Kmeťka. Dňa 8. septembra o 10:30 hod. sa slávi ďakovná Eucharistická obeta v bazilike Nanebovzatia Panny Márie sv. Cyrila a Metoda na Velehrade. Hlavným celebrantom bude olomoucký arcibiskup Mons. Ján Graubner. Na túto slávnosť Vás srdečne pozývame.

 • Dňa 8. septembra 2018 o 18:00 hod. bude v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi slávená sv. omša za obete napoleonských vojen. Bližší program tohto dňa si môžete pozrieť na plagáte na nástenke a webe farnosti.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 27. augusta do 02. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. augusta do
02. septembra 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.08.
Sv. Moniky, spomienka
07:00
18:00
Terézia Karmažínová a rodičia Meloví
Ut
28.08.
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
07:00
18:00 † Ján a Valéria Širokí, rodičia z oboch strán a bratia Róbert a Ján
St
29.08.
 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
07:00
18:00 † Anna Mrvová
Št
30.08.

07:00
18:00 † Juraj Váczi
Pi
31.08.
 
07:00
18:00 † Eugen Domaracký a syn Ivan
So
01.09.

 Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota
18:00
† Ladislav Fidler, rodičia a súrodenci z oboch strán
Ne
02.09.
22. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† Eva Šestáková a Ema Rašková
Čepeň
9:00
† Pavol a Jozefína Gáloví a rodičia z oboch strán
10:30
Za farníkov
 
18:00
† rodičia Olloví, syn Vladimír, zať Pavol, manželia Šafároví, zať Vladimír

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod..
 • Poďakovanie zo strany nás, kňazov, patrí všetkým ochotným farníkom, ktorí sa podieľali na príprave a slávnostnom priebehu púte do čepenskej kaplnky. Čepenská kaplnka sa radí k štyrom oficiálnym pútnym miestam našej arcidiecézy, preto sa tešíme vášmu záujmu a do budúcnosti sa rovnako potešíme každej vašej aktívnej účasti pri rozvíjaní pútneho miesta v našej farnosti.
 • Vyučovanie CZŠ v Seredi v školskom roku 2018/2019 sa začína dňa 3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou o 09:00 hod. v priestoroch kaplnky CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na prvom poschodí.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67
Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6