FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 15. do 21. júla 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. júla 2019
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.07.
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
7:00
deti Lucia, Filip, Ester a Anna 
18:00  brat Alojz a manželka Viola
Ut
16.07.
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej,
ľub. spomienka
18:00
† Jozef Baša, rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc pre Margitu
St
17.07.
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka 
18:00
† Oľga Javorová a rodičia z oboch strán Javoroví a Magáloví 
Št
18.07.

18:00
† Kamil Čambal 
Pi
19.07.
 
18:00
†  Mária a Jozef Vörösoví a rodičia z oboch strán 
So
20.07.

Panny Márie v sobotu 

7:00
† Tibor Klčo 
18:00
† Janka Hudáková, sestra Vincka a rodičia z oboch strán 
Ne
21.07.
16. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
† Edita Gálová, manžel Ján a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Jaroslav Švec, rodičia a babka Katarína Miháliková
10:30
za farníkov
18:00
† rodičia Ružena a Teodor Igazoví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od utorka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú. 
 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 8:00 hod.
 • Časopis MILUJTE SA: možnosť zakúpenia na stolíku s novinami, cena je 1,50 €.
 • Farský úrad Močenok pozýva na XXVII. ročník celonárodného festivalu "Gorazdov Močenok" v dňoch 21. - 28.07.2019. Program festivalu je vzadu na nástenke v kostole.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 8. do 14. júla 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 08. do 14. júla 2019
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.07.

7:00 † otec Pavol a starí rodičia z oboch strán
18:00
rodičia Pavol a Anna Rapanoví a starí rodičia z oboch strán
Ut
09.07.
 
18:00
† Emília Mrvová
St
10.07.
 
18:00
† Jana a Michal Jurašíkoví, zať Daniel a ostatná rodina
Št
11.07.
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy,
sviatok
18:00
† Peter, Vojtech a Anna Szatmároví
Pi
12.07.
 
18:00
†  Ľudmila Szügyuenová
So
13.07.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Ružena Bartošíková
18:00
† Emil Ďuriš, dcéra Martina Slováková, rodičia z oboch strán a ostatná zosnulá rodina 
Ne
14.07.
15. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
poďakovanie za 60 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
Čepeň
9:00
† Dušan Blaho a rodičia z oboch strán
10:30
za farníkov
 
18:00
poďakovanie Pán Bohu za šťastnú a požehnanú púť vo Sv. Zemi a za šťastný návrat 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V dňoch 10. - 14. júla 2019 Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva na púť ku Škapuliarskej Panne Márii v Topoľčiankach. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na nástenke.
 • Časopis MILUJTE SA: možnosť zakúpenia na stolíku s novinami, cena je 1,50 €.
 • V strede kostola si môžete zakúpiť časopis bratislavských seminaristov - Adsum. Cena je 0,60 €.

 

 

 

 

 

 

 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 1.7. do 7.7.2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 1. júla do 7. júla 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.07.
 
7:00
zosnulí z rodín Fridrichovej, Slovákovej a Cisárovej

18:00

† Ernest Scherhaufer, manželka Margita, rodičia a súrodenci 
Ut
02.07.
Návšteva Panny Márie,
sviatok
7:00
† manžel Jozef 
18:00
manžel Marián a rodičia z oboch strán 
St
03.07.
Sv. Tomáša, apoštola,
sviatok

7:00
Jozef Baláž a vnuk Martin Pucheľ
18:00
za Ružencové bratstvo 
Št
04.07.
 
7:00
† Michal Polák, manželka Vincencia a deti Anna a Viera
18:00
† Jozef Juriš a príbuzní 
Pi
05.07.
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
7:00
Cyril Bukovský a Mária
18:00
† František Guldan, kňaz 
So
06.07.

Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota 
18:00
† manželia Tulaloví, brat Štefan a sestra Margita
Ne
07.07.
14. cezročná nedeľa
7:30
† rodičia Macúšoví a starí rodičia z oboch strán 
Čepeň
9:00
† brat Milan a rodičia z oboch strán 
10:30 za farníkov
18:00
† manželia Králechoví a syn 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie k prvému piatku ako obvykle v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.
 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod.
 • Sestričky sv. Cyrila a Metoda ďakujú všetkým za aktívnu účasť na 10. ročníku Farského agapé. Poďakovanie patrí kňazom ktorí pôsobili vo farnosti a zúčastnili sa agapé, pracovnému tímu, všetkým zaangažovaným, brigádnikom, gazdinkám za koláčiky, za guláš, všetkým tým, ktorí pripravili program pre deti a tiež materiálnym a finančným sponzorom.
 • Sv. omša na slávnosť sv. Cyrila a Metoda na indiánskom tábore u sestričiek bude v piatok o 10:00 hod. dopoludnia.
 • V strede kostola si môžete zakúpiť časopis bratislavských seminaristov - Adsum. Cena je 0,60 €.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi: v strede kostola je možné vziať si časopis ACN, cez ktorý je možnosť prispieť na pomoc trpiacej cikvi vo svete. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 24. do 30. júna 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. do 30. júna 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.06.
 Narodenie sv. Jána Krstiteľa,
slávnosť
7:00
poďakovanie za dary Ducha Svätého pre rodinu Andreja a Ľubice

18:00

† Tibor Javor, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Ut
25.06.
 
7:00
† Mária, Ján a Milan
18:00
poďakovanie za 25 r. manželstva a za ďalšiu Božiu pomoc v rodine
St
26.06.
 
7:00
za zdravie pre Danku
18:00
† Vlasta, Michal a rodičia z oboch strán
Št
27.06.
 
7:00
za zdravie pre Júliu 
18:00
† Karol Labaj 
Pi
28.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
7:00
Ľudmila Valenčíková 
18:00
† manžel Koloman Šóoš a rodičia z oboch strán
So
29.06.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov,
slávnosť
,
prikázaný sviatok

7:30
za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku Andreu 
Čepeň
9:00
† Justína Hujová
10:30 za farníkov
18:00
† Ondrej Gömöri
Ne
30.06.
13. cezročná nedeľa
HODOVÁ
SLÁVNOSŤ
7:30
poďakovanie za 60 r. života a prosba o Božiu pomoc 
Čepeň
9:00
† Ján a Helena Janusoví, syn Pavol a Jozef Straňák 
10:30 za farníkov
18:00
† Helena Melišková, rodičia a súrodenci 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • ZBIERKA: po sv. omšiach bude zbierka na podporu charitatívnych diel Sv. Otca Františka.
 • Večerná sv. omša v nedeľu 23.6. o 18:00 hod. je už zo slávnosti sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna diecézy a patróna nášho chrámu.
 • FARSKÉ AGAPÉ: v nedeľné popoludnie 23.6. sa koná Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda od 15:00 hod. 
 • POĎAKOVANIE NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA: pozývame žiakov a študentov našej farnosti na sv. omšu v piatok 28.06. o 18:00, pri ktorej sa poďakujeme spoločne za Božie dobrodenia počas končiaceho školského roka a spoločne poprosíme o požehnaný čas prázdnin.
 • Modlitby matiek  pozývajú na Modlitebné trojdnie v Trnave, kde sa budú modliť mamy za svoje deti. Trojdnie sa koná 28. 30. júna 2019 v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol). Začiatok stretnutia je v piatok 28.6.2019 o 18:00 hod.
 • ODPUSTKY: na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná odprosujúca pobožnosť a veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Rovnako v sobotu na slávnosť apoštolov Petra a Pavla, veriaci ktorý navštívi katedrálny chrám a pomodlí sa v ňom modlitby Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • ČASOPIS AdSum - časopis bratislavských bohoslovcov - možnosť zakúpenia na stolíku s novinami, cena 0,60€.
 • POĎAKOVANIE: Úprimné poďakovanie chceme i touto formou vyjadriť všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri príprave a priebehu Eucharistickej procesie. Nech Vám to Pán odmení svojím požehnaním.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 17.6. do 23.6.2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 17. do 23. júna 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.06.
 
7:00
za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína

18:00

prosba o Božie požehnanie v manželstve pre Lukáša a Veroniku a za požehnaný vstup do manželstva pre Jakuba a Luciu
Ut
18.06.
 
7:00
† Ján a Štefánia Laluštiakoví a synovia Anton a Vendelín
18:00
poďakovanie za 50 rokov života
St
19.06.
 
7:00
Ján Čmarada
18:00
† Štefan Hošták a rodičia z oboch strán
Št
20.06.
 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
slávnosť 
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
† František 
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
na úmysel celebranta
Pi
21.06.
sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
7:00
rodičia Klištincoví 
18:00
prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre rodičov, deti a ich rodiny
So
22.06.

Panny Márie v sobotu

7:00
rodičia Kišonoví 
18:00
† rodičia Vršanoví, manžel Peter a švagor Pavol a brat Jozef
Ne
23.06.
12. cezročná nedeľa
7:30
† Ladislav Horváth
Čepeň
9:00
za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
10:30 za farníkov
18:00
† Štefan Konc

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRIMIČNÁ SV. OMŠA: Primície budú slávené v nedeľu 16.6.2019 o 15:00 hod. v Seredi. Sprievod s asistenciou od domu primicianta (ulica Jesenského) sa pohne o 14:30 hodine. Všetkých srdečne pozývame.
 • Procesia Božie Telo: srdečne vás pozývame na Eucharistickú procesiu ulicami mesta vo štvrtok po večernej sv. omši. Zvlášť pozývame rodiny s deťmi, prvoprijímajúce deti a mladých z farnosti. Prosíme o pomoc pri nazbieraní lupienkov kvetov. Ak by ste mali možnosť darovať lupienky, prosíme, prineste ich v stredu po sv. omši alebo vo štvrtok pred sv. omšou do sakristie. Sv. omša v stredu večer je už zo slávnosti Božieho tela a krvi.  
 • ODPUSTKY: kto sa zúčastní na recitovani či speve hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • FARSKÉ AGAPÉ: srdečne vás pozývame na jubilejnú farskú akciu v nedeľu 23.06.2019 od 15:00 h v areáli sestier CM. Medzi pozvanými sú aj všetci kňazi, ktorí v Seredi za uplynulých 10 rokov pôsobili. Deti na domácu úlohu nech za sladkú odmenu nakreslia obrázok na tému Jednota. Taktiež sa všetci potešíme aj koláčikom od našich gazdiniek, na ktorých si spoločne pochutíme. Viac o programe na plagátoch a na webovej stránke farnosti.
 • ZBIERKA: na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na podporu charitatívnych diel Sv. Otca Františka.
 • Na budúcu nedeľu bude večerná sv. omša o 18:00 hod. už zo slávnosti sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho chrámu.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.
Gustave Flaubert