FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 8. do 14. októbra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.10.
 
7:00
Filoména

18:00

† František Guldan - kňaz
Ut
09.10.
 
7:00
† súrodenci Michal a Mária
18:00
Ladislav Vrba
St
10.10.
 
7:00
Jozef Komačka a rodičia
18:00
† Anton a Kristína Tulaloví, syn Vladimír a Milan
Št
11.10.
 
7:00
† Mária a Michal Šmátraloví a syn Rudolf
18:00
† Terézia a František Bombéroví, syn Jozef a rodičia z oboch strán
Pi
12.10.
 
7:00
Irena Kostolányiová a rodičia
18:00
poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc a ochranu
So
13.10.

Panny Márie v sobotu 

7:00
poďakovanie za 61 r. manželstva a prosba o zdravie
18:00
† Miloslav Štibraný a jeho rodičia Valéria a Miloslav
Ne
14.10.
28. cezročná nedeľa
7:30
† rodičia Vrávnikoví a starí rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Rudolf Halán
10:30 za farníkov
18:00
† Lukáš Šulan

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vítame na pastoračnej praxi dp. diakona Tomáša Balalu. Nech je tento čas pre našu farnosť a pre dp. diakona požehnaným časom.

 • Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 10.10.2018 od 19.00 hod. v pastoračnom centre na fare.

 •  V piatok  12.10. o 18:00 bude ďalšia sv. omša pre birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

 • Na budúci týždeň v nedeľu 14.10.2018 bude zbierka na misie.

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 1. do 7. októbra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 1. júna do 7. októbra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.10.
 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
manželia Tulaloví a brat Štefan

18:00

† Štefan Morong
Ut
02.10.
Svätých anjelov strážcov, spomienka
7:00
† starí rodičia Róbert a Lýdia
18:00
Ľudovít a Ľudmila Paštékoví a rodičia z oboch strán
St
03.10.
Celodenná poklona vo farnosti 
7:00
rodičia Milan a Terézia Labanoví a brat Jozef 
18:00
za ružencové bratstvo
Št
04.10.
Sv. Františka Assiského, spomienka
7:00
† rodina Šimkovičová
18:00
prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Pi
05.10.
Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
ľub. spomienka 

7:00
 poďakovanie za Božie milosrdenstvo 
18:00
† staré mamy Oľga a Zuzana
So
06.10.

 Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota
18:00
† Ivan a otec Anton Lenický a starí rodičia z oboch strán
Ne
07.10.
27. cezročná nedeľa
7:30
† František a Vincencia Gajarskí a dcéra Vincka
Čepeň
9:00
† rodičia Augustín a Alžbeta Krivosudskí a rodičia Krivosudskí a Gáloví
10:30 za farníkov
18:00
prosba o požehnanie a Božiu ochranu pre členov skautského združenia Polaris Sereď

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie pred prvým piatkom bude v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod. Úprimné pán Boh zaplať za vaše milodary počas potravinovej zbierky.

 • Celodenná Eucharistická poklona: v rámci ustavičnej Eucharistickej poklony bude naša farnosť v stredu 3.10.2018 vyprosovať Božiu milosť pre našu diecézu a jej potreby. Prosím, nájdite si čas a zastavte sa pri Eucharistickom Kristovi. Eucharistiu vyložíme k poklone po rannej sv. omši a pred večernou sv. omšou adoráciu zakončíme Eucharistickým požehnaním. Vo štvrtok celodenná poklona v tomto týždni nebude.

 • Október, mesiac modlitby posv. ruženca: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá, aby si podľa rozpisu rozdelili predmodlievanie rozjímavého ruženca počas tohto mesiaca. Papier na zapisovanie je umiestnený na stolíku v strede kostola. My všetci sme pozvaní k spoločnej modlitbe pred večernými sv. ošami od 17:20.

 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posv. ruženca o 9:00 hod.

 • Ružencové bratstvá púť Šaštín: odchod autobusu bude v sobotu 6.10. ráno o 7:00 hod. od farského úradu. Cena je 7€ a platí sa pri nástupe do autobusu. 

 • Ku dňu 1.10.2018 nastáva zmena v úradných hodínách kancelárie farského úradu. Úradné hodiny budú bývať v utorok a vo štvrtok doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 14:30 do 16:00.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 24. do 30. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. do 30. septembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.09.
 
7:00
Michal a Františka Sedlákoví a ich deti

18:00

† Karol Labaj, Zuzana a Cyril Telenickí 
Ut
25.09.
 
7:00
† starí rodičia Zuzana a Juraj a starí rodičia
18:00
Jozef Baláž, rodina Slobodová, Kurucová a vnuk Martin
St
26.09.
 
7:00
Ivan Práznovský, starí rodičia a rodičia z oboch strán
18:00
† Jozef a Ján Slobodoví a rodičia 
Št
27.09.
 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
7:00
† Cyprián Krajčovič a sestry Františka, Mária a Aranka
18:00
† Dušan Forgáč
Pi
28.09.
 
7:00
rodičia Gustáv a Oľga
18:00
† Zuzana Kohútová
So
29.09.

Sv Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

7:00
za zdravie Michaely
18:00
† František a Štefánia Leitneroví, syn a starí rodičia z oboch strán
Ne
30.09.
26. cezročná nedeľa
7:30
† Beata Pišiová 
Čepeň
9:00
† Ján a Helena Tóthoví a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† manžel Ján a syn Miloslav Borovička

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Birmovanecká príprava v novom školskom roku: birmovanci sa už môžu prihlasovať na birmovaneckú prípravu - žiaci 9. ročníka cez katechétov na školách, starší žiaci a dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť po sv. omšiach v sakristii farského kostola do konca septembra. Sv. omša pre birmovancov bude v piatok 28.9.2018 o 18:00 hod. Po jej skončení bude rozdelenie birmovancov do skupiniek a oboznámenie sa s prípravou.  Účasť je preto pre birmovancov nutná.

 • Ak by mal niekto z dospelých alebo starších stredoškolákov záujem o prijatie sviatosti krstu a ďalších iniciačných sviatostí, nech sa prihási na prípravu na farskom úrade alebo v sakristii kostola do 15.10.2018.

 • V sobotu 29.9.2018 je odchod na púť do Marianky ráno o 8:00 hod. od farského úradu.

 • Pozývame všetkých členov Ružencového bratstva a každého ctiteľa Panny Márie na celoslovenskú púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 6.10.2018. Odchod autobusu je z Vinárskej ulice o 7:00 hod. ráno. Cestovné je vo výške 7€ a platí sa pri nástupe do autobusu. Prihlásiť sa je možné u pani Márie Kurbelovej. 

 • Modlitby Matiek pozývajú na Modlitbové trojdnie, ktoré sa koná 28.9. - 30.9.2018 v kostole sv. Anny v Trnave (Uršulínky), ulica Hviezdoslavova 10. Začiatok stretnutia je v piatok 28.9. o 18:00 hod.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 17. do 23. septembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
17.09.
 
7:00
Ján Horčičák, vnuk Igor a rodičia z oboch strán

18:00

† Melánia Horská a mažel Richard
Ut
18.09.
 
7:00
poďakovanie za život Pavla a jeho rodiny 
18:00
Viktor a Klára Gallioví a dcéra Mária
St
19.09.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18:00
Milan Vyhlídal a Gabriel Kramárik
Št
20.09.
 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
† Vincent a Anna Sedlákoví
18:00
† Milan a Roman Navrátil a starí rodičia
Pi
21.09.
 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,
sviatok
7:00
  Michal a Antónia Súkeníkoví a dcéra Helenka
18:00
† rodičia Jana a Bohuslav Pilátoví, sestra Ružena 
So
22.09.

 

7:00
Ján a Helena Cesnekoví
18:00
poďakovanie za 70 r. života, 49 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc a ochranu 
Ne
23.09.
25. cezročná nedeľa
7:30
† Rudolf a Gizela Mičanioví, syn Milan a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Ján
10:30 za farníkov
18:00
poďakovanie za dožitých 80 r. života a prosba do ďalších dní pre Máriu

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Škapuliarska pobožnosť: v dnešnú nedeľu 16.9.2018 o 16:30 hod. vo farskom kostole.

 • Príprava na 1. sv. prijímanie: Sv. omše za účasti detí budú bývať ako bolo zvykom v utorok, okrem prázdninových dní. Pozývame deti z farnosti Sereď, zvlášť deti tretieho ročníka, ktoré sa tento rok budú pripravovať na prvé sv. prijímanie, aby sa jej zúčastňovali. Po sv. omši v utorok 18.9. bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
 • Birmovanecká príprava v novom školskom roku: birmovanci sa už môžu prihlasovať na birmovaneckú prípravu - žiaci 9. ročníka cez katechétov na školách, starší žiaci a dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť po sv. omšiach v sakristii farského kostola do konca septembra. Začiatok slúženia sv. omší pre birmovancov bude v piatok 21.9.2018 o 18:00 hod.
 • Ak by mal niekto z dospelých alebo starších stredoškolákov záujem o prijatie sviatosti krstu a ďalších iniciačných sviatostí, nech sa prihási na prípravu na farskom úrade alebo v sakristii kostola do 15.10.2018.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Mimoriadne vlaky do Šaštína

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Aktuality
 • Napísal: Andrej Macho
 • 09 sep

V sobotu 15. 9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska vypravia železnice SR špeciálne pútnické vlaky do Šaštína a späť. Bližšie informácie v článku...

Čítať ďalej...
No zlo v skutočnosti neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo, ktorým chcel človek vyjadriť nedostatok Boha. Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom toho, keď človek nemá dostatok Božej lásky. Božia láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma, keď tu nie je žiadne svetlo.
Albert Einstein