FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 27. augusta do 02. septembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. augusta do
02. septembra 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.08.
Sv. Moniky, spomienka
07:00
18:00
Terézia Karmažínová a rodičia Meloví
Ut
28.08.
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
07:00
18:00 † Ján a Valéria Širokí, rodičia z oboch strán a bratia Róbert a Ján
St
29.08.
 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
07:00
18:00 † Anna Mrvová
Št
30.08.

07:00
18:00 † Juraj Váczi
Pi
31.08.
 
07:00
18:00 † Eugen Domaracký a syn Ivan
So
01.09.

 Panny Márie v sobotu

10:00
Fatimská sobota
18:00
† Ladislav Fidler, rodičia a súrodenci z oboch strán
Ne
02.09.
22. nedeľa v Cezročnom období
7:30
† Eva Šestáková a Ema Rašková
Čepeň
9:00
† Pavol a Jozefína Gáloví a rodičia z oboch strán
10:30
Za farníkov
 
18:00
† rodičia Olloví, syn Vladimír, zať Pavol, manželia Šafároví, zať Vladimír

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod..
  • Poďakovanie zo strany nás, kňazov, patrí všetkým ochotným farníkom, ktorí sa podieľali na príprave a slávnostnom priebehu púte do čepenskej kaplnky. Čepenská kaplnka sa radí k štyrom oficiálnym pútnym miestam našej arcidiecézy, preto sa tešíme vášmu záujmu a do budúcnosti sa rovnako potešíme každej vašej aktívnej účasti pri rozvíjaní pútneho miesta v našej farnosti.
  • Vyučovanie CZŠ v Seredi v školskom roku 2018/2019 sa začína dňa 3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou o 09:00 hod. v priestoroch kaplnky CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na prvom poschodí.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 20. do 26. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. augusta 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.08.
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00
 poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života a prosba o Božiu pomoc
Ut
21.08.
Sv. Pia X., pápeža, spomienka
18:00
† Kristína Tulalová
St
22.08.
Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18:00
† manžel Jozef
Št
23.08.

18:00
† Mária Krajčová
Pi
24.08.
 Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok

18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Vladislava Javora
So
25.08.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Edita a rodičia a starí rodičia
18:00
† Koloman Šoóš
Ne
26.08.
21. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
† rodičia Silvester a Helena Králikoví 
Čepeň
9:00
† Anna a Jozef Vrabcoví
10:30
za farníkov
 
18:00
† Radim Muškát

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • Dňa 29.9.2018 sa koná farská púť do Marianky. Odchod autobusu bude o 8:00 hod. od Farského úradu. Predpokladaný návrat o 15:00 hod.. Poplatok za autobus je 5€. Záväzne s poplatkom sa môžete prihlásiť u p. Nižňanskej.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 13. augusta do 19. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. augusta do 19. augusta 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.08.
 
7:00
Anna Kráľovičová, rodičia z oboch strán a Bernard

18:00

† Ivan Mitas
Ut
14.08.
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka,
spomienka
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc v ťažkej chorobe pre Irinu
18:00
Helena Rakovická
St
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
prikázaný sviatok

7:00
za farníkov
16:00 Ján Vašák, manželka Milena a syn Vladimír
18:00
† Ján a Ida Petrouškoví
Št
16.08.
 
7:00
za dar zdravia, Božieho požehnania pre rodinu Tkáčovú a Patúcovú
18:00
† Ján Šesták
Pi
17.08.
 
7:00
prosba o ochranu a Božie požehnanie pre všetky deti a mládež v meste Sereď
18:00
† rodičia Rastislav a Mária
So
18.08.

Panny Márie v sobotu

7:00
za duše v očistci
18:00
† František a Emília Mečochoví, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Ne
19.08.
20. cezročná nedeľa
7:30
† Peter a za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Čepeň
10:30
za farníkov
18:00
† manželia Eliášoví a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša v utorok večer je s platnosťou za sviatok.
  • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Ján Sokol - emeritný arcibiskup. Sprievod od farského kostola do Čepeňa začne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 06. do 12. augusta 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 06. do 12. augusta 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.08.
Premenenie Pána, sviatok
18:00
K úcte Ducha Svätého
Ut
07.08.
 
18:00
† Ján Holbík a rodičia z oboch strán
St
08.08.
Sv. Dominika, kňaza,
spomienka

18:00
† Tibor Biháry
Št
09.08.
Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00
Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o ďalšiu pomoc
Pi
10.08.
 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka,
sviatok

18:00
Pavol a Jozefína Fiamoví
So
11.08.

Sv. Kláry, panny, spomienka

7:00
rodiča Pavol a Filoména a starí rodičia z oboch strán
18:00
† rodičia Banioví, synovia Ernest, Jozef, Henrich a Pavel
Ne
12.08.
19. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
za farníkov
Čepeň
9:00
† Štefan Pavlík a Anastázia Kozárová 
10:30
† Jaromír Bernard
18:00
† manžel Serafín a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

  • V tomto týždni od pondelka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.
  • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 08:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67