FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 19. do 25. augusta 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. augusta 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.08.
 
7:00
 matka Filoména a starí rodičia z oboch strán

18:00

† Marián a Jozef Ceboví
Ut
20.08.
 Sv. Bernarda, opáta a
učiteľa Cirkvi,
spomienka
18:00
† Milan a Mária Galbaví
St
21.08.
 Sv. Pia X.,
pápeža,
spomienka
7:00
Prolife
18:00
† Kristína Tulalová, manžel Anton a synovia Vladimír a Milan
Št
22.08.
Panny Márie Kráľovnej,
spomienka
18:00
† Helena Biharyová
Pi
23.08.
 
18:00
† rodičia Katarína a Vojtech Tamaškovičoví
So
24.08.

Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok 

7:00
† Alexander, Pavlína a Milan Okolyčanyioví
18:00
† Radim Muškát
Ne
25.08.
21. cezročná nedeľa
7:30
† Ján Vašák, manželka Milena a syn Vladimír
Čepeň
9:00
† Jozef a Anna Vrabcoví
10:30 za farníkov
18:00
prosba o Božie požehnanie, pokoj a dobro v rodine

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V utrok, štvrtok a piatok v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.
 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 8:00 hod.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 12. do 18. augusta 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. augusta 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.08.
 
7:00
 svokrovci Jozef, Helena a rodičia z oboch strán

18:00

† Ľubomír Martinák
Ut
13.08.
 
7:00
† Vojtech a Helena Knapoví a rodičia z oboch strán
18:00
† Ivan Mitas  
St
14.08.
 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
7:00
† manželia Koleničoví, syn Anton a manželka Anna
18:00
† Ján a Mária Šípkoví, syn Ján a rodičia z oboch strán
Št
15.08.
 Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
prikázaný sviatok
7:00
za farníkov
Čepeň
16:00
† rodičia Kuricoví
18:00
† rodičia Jozef a Anna Okolyčanyioví
Pi
16.08.
 
7:00
 Mária a Štefan Vadovičoví a rodičia z oboch strán
18:00
† Ján Šesták
So
17.08.

Panny Márie
v sobotu

7:00
† rodina Šimkovičová
18:00
† Katarína a Jozef Hobiňákoví a ostatná rodina
Ne
18.08.
20. cezročná nedeľa
7:30
† rodičia Silvester a Helena Králikoví
Čepeň
10:30
za farníkov (hodová slávnosť)
18:00
† manželia Eliášoví a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo sviatku. 
 • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 pontifikálna hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský  arcibiskup. Sprievod od farského kostola do Čepeňa začne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 5. do 11. augusta 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 05. do 11. augusta 2019
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.08.

7:00
Milan Kostolányi 
18:00 poďakovanie a za Božiu pomoc pre dcéry Dominiku a Andrejku
Ut
06.08.
Premenenie Pána, sviatok 
18:00
† Ján Holbík, starí rodičia Holbíkoví a Holičkoví 
St
07.08.
 
18:00
za Ružencové bratstvo 
Št
08.08.
Sv. Dominika, kňaza,
spomienka 

18:00
† Jozef Martinkovič
Pi
09.08.
Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok  
18:00
† Štefan a Anna Šilhároví, rodičia Trnkoví a brat Jozef 
So
10.08.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka,
sviatok 
 

7:00
† rodičia Pavol a Jozefína Fiamoví 
18:00
† František a Oľga Vladovičoví, ich deti a rodičia z oboch strán 
Ne
11.08.
19. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
† Tibor Klčo 
Čepeň
9:00
† Hanka Holčeková a manžel Ivan 
10:30
za farníkov
 
18:00
† Oľga Olčáková 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od utorka až do piatku v našej farnosti ranné sv. omše nebudú.

 • Vo štvrtok bude vyloženie Sviatosti Oltárnej ráno o 8:00 hod.

 • Trnavská arcidiecéza pozýva na Stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy 2019, ktoré sa uskutoční 21.09.2019 na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave. Bližšie informácie na výveske vo farskom kostole. Prihlášku s informovaným súhlasom zákonného zástupcu si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade. Prihlasovanie trvá do konca augusta. 
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 29. júla do 4. augusta 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. júla do 4. augusta 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.07.
 Sv. Marty, spomienka
7:00
 Jozefína a Ľudovít Kristekoví, syn Ján a rodičia z oboch strán

18:00

† Miroslav
Ut
30.07.
 
7:00
† Alica Nagyová a rodičia 
18:00
rodičia Gundoví, Tamášoví a ich deti 
St
31.07.
 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
7:00
† Zita Majková 1. výročie
18:00
† manželia Alžbeta a Jozef Jankujoví 
Št
01.08.
 Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka 
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc Alžbety a Evy 
18:00
† Terézia Schmidtová
Pi
02.08.
 
7:00
 Jaroslav Kubán, vnuk Michal a rodičia z oboch strán 
18:00
† Vavrinec Béro, manželka Emília a dcéra Emília 
So
03.08.

Panny Márie v sobotu 

10:00
Fatimská sobota 
18:00
† František a Emília Mečochoví a rodičia z oboch strán
Ne
04.08.
18. cezročná nedeľa
7:30
† Marta Wongreyová a rodina Černušková
Čepeň
9:00
† manžel Milan 
10:30 za farníkov 
18:00
† Kamil a Darina Solčanskí 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie k prvému piatku ako obvykle v stredu, vo štvrtok a v piatok od 16:00 hod.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť počas potravinovej zbierky. 
 • Fatimská sobota: slávenie začne spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 9:00 hod. 
 • 2. augusta je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 22.7. do 28.7.2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. júla 2019
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.07.
Sv. Márie Magdalény,
sviatok

7:00
za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
18:00  Stanislav Líška, nedožitých 60 r.
Ut
23.07.
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18:00 † Terézia Melíšková
St
24.07.
 
7:00
poďakovanie za 50 r. života a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc
18:00 † František Benčík, syn Anton a ostatná rodina
Št
25.07.
Sv. Jakuba, spoštola,
sviatok

7:00
za zdravie pre dcéru
18:00 † Vladimír Drinka
Pi
26.07.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka 
7:00
 
18:00 za Božiu pomoc a zdravie pre rodičov Vladovičových 
So
27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 

7:00
 rodičia Lovarskí a dcéra Helena
18:00
† Ondrej Šimášek
Ne
28.07.
17. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
† Marián a Eva Belianskí
Čepeň
9:00
† Stanislav Krivosudský a rodičia z oboch strán 
10:30
za farníkov
 
18:00
† Mária Kulasová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V piatok ranná sv. omša má voľný úmysel. Kto má záujem môže si nahlásiť úmysel v sakristii kostola.
 • V nedeľu 21.7.2019 o 16:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť ku Škapuliarskej Panne Márii.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67
Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6