FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 12. do 18. novembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. novembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.11.
  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
Adela Sabová

18:00

† Jozefína Richnáková
Ut
13.11.
 
7:00
† deti Lucia, Filip a Ester
18:00
Tomáš a Amália Čelkoví a brat Jaroslav
St
14.11.
 
7:00
rodičia Paulovičoví
18:00
† syn Eduard a Ľuboš
Št
15.11.
 
7:00
† rodičia Skovajsoví
18:00
† Eva Bukovská
Pi
16.11.
 
7:00
rodičia Kramároví a syn Peter s rodinou
18:00
† manžel Miroslav Deák a brat Jozef Píši
So
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

7:00
Alžbeta a Ľudovít Vodičkoví
18:00
† Anton Kalinay, brat Štefan a rodičia
Ne
18.11.
33. cezročná nedeľa
7:30
za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá
Čepeň
9:00
† rodičia Martinkovičoví a synovia Michal, František a Marián
10:30 za farníkov
18:00
† Jozef Balog a Martin Bohm

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Pred týždňom sma mali na návšteve misionára verbistu pátra Martina. Zanechal kalendáre a misionársky časopis Hlasy z misií.
 • Je možné si zakúpiť časopis Milujte sa - 1,50€.
 • Tento týždeň sa začína Trnavská novéna. Program novény a kazateľov nájdete na našej webovej stránke alebo vzadu na plagáte na nástenke.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 5. do 11. novembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 5. do 11. novembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.11.
 
7:00
Filoména

18:00

† Kamila Drottnerová
Ut
06.11.
 
7:00
† rodičia Javoroví
18:00
† Helena Chalúpková, otec Štefan a starí rodičia Filoví a Chalúpkoví  
St
07.11.
 
7:00
Martin Malich a rodičia z oboch strán
18:00
† za ružencové bratstvo
Št
08.11.
 
7:00
za Božiu pomoc pre novopokrsteného Jakuba
18:00
† Vilam a Marta Slahučkoví, rodičia z oboch strán, neter a synovcovia
Pi
09.11.
 Výročie posviacky Lateránskej baziliky,
sviatok

7:00
František Gábriš a rodičia z oboch strán
18:00
za živú vieru a pokoj v rodine
So
10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
spomienka

7:00
za zdravie pre manžela
18:00
† Peter Hrdlovič a rodičia z oboch strán
Ne
11.11.
32. cezročná nedeľa
7:30
poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
Čepeň
9:00
† poďakovanie za 50 r. Milana a Romana a prosba o Božiu pomoc a ochranu
10:30 za farníkov
18:00
† Anna, Ondrej, rodičia a súrodenci z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Ďakujeme deviatačkám z CZŠ za ich službu pri predávaní sviečok na CZŠ a všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do modlitbovej kampane Sviečka za nenarodené deti a vyjadrili tak podporu životu i zapálením tejto sviečky a modlitbou za úctu k životu.
 • Možnosť zapisovania úmyslov sv. omší na rok 2019 je počas úradných hodín vo farskej kancelárii.
 • TRNAVSKÁ NOVÉNA: program slávení a kazateľov je na nástenke alebo webovej stránke farnosti.
 • Utorok sv. omša o 18:00 s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, v piatok o 18:00 s birmovancami.
 • Pozývame deti, mladých a rodičov, ktorí majú záujem a chuť spievať a hrať na sv. omšiach za účasti detí v nedeľu, aby prišli na nácvik zboru v piatok 9.11.2018 o 16:45 hod. do skautskej klubovne oproti mestskej knižnici.
 • Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí 1.-2.12. v kňazskom seminári. Cena je 5€. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk. Viac informácií na plagáte na nástenke.
 • Pozývame na Púť zrelosti - púť slobodných, ktorá sa bude konať 23.-25.11.2018 v Pavlovciach nad Uhom. Púť je určená pre 23 a viac ročných. Prihlásiť sa je možné na putezaAnkou@gmail.com. Viac informácií na plagáte na nástenke. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 29. októbra do 4. novembra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. októbra do 4. novembra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.10.
 
7:00
za duše v očistci

18:00

† Karolína a Ferdinad Galkoví a rodičia z oboch strán
Ut
30.10.
 
7:00
† rodičia Skubeňoví, syn Ľudovít a zaťovia, rodičia Pailoví
18:00
manžel Ondrej
St
31.10.
 
7:00
poďakovanie za 60 r. života a prosba o Božiu pomoc
18:00
† Jozefína  a Pavol Vinteroví
Št
01.11.
 Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
7:30
ku cti a sláve všetkých svätých a prosba o ich ochranu 
 Čepeň
   9:00
Stanislav Horský
  10:30 za farníkov
18:00
† starý otec
Pi
02.11.
Všetkých verných zosnulých,
spomienka

 
7:00
za všetky duše v očistci
 Čepeň
15:00
kňazi a rehoľníci pochádzajúci alebo pôsobiaci vo farnosti Sereď
18:00
† Michal a Rozália, syn Vladimír, vnuk a rodičia z oboch strán
So
03.11.

Fatimská sobota

10:00
fatimská sobota
18:00
† Michal a Katarína Moškoví, syn Jozef a Dominik
Ne
04.11.
31. cezročná nedeľa
7:30
† Irena Galbavá
Čepeň
9:00
† Bohuš Kučera, brat Viliam a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Lukáš Šulan a Karol Sojka

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedať vo farnosti budeme v stredu, štvrtok a piatok už od 16:00. Pán nech odmení vašu štedrosť počas potravinovej zbierky pre našu charitu.
 • ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI: v dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých, 2. novembra, nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony.
  Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulýchOkrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče náš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • MODLITBOVÁ POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE bude vo štvrtok 1.11. o 15:00 h.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a širokú verejnosť na Deň Otvorených Dverí dňa 22.11.2018 (vo štvrtok) od 8:00 do 17:00 v priestoroch na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webových stránkach škôl www.agy.sk a www.pasa.sk.
 • Z dôvodu prázdnin detská sv. omša v utorok nebude.
 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI: možnosť zakúpiť na stolíku s novinami. Malá sviečka 1€ a sklenená 4€. Zapálením sviečky 2.11. v našich domovoch a modlitbou vyjadríme úctu k životu.
 • Veľká vďaka všetkým za prácu úpravy okolia okolo fary, kostola, pastoračného centra počas týchto posledných dvoch sobôt.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 22. do 28. októbra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. októbra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.10.
 Sv. Jána Pavla II., pápeža,
ľub. spomienka
7:00
poďakovanie za dožitých 20 rokov života

18:00

† Angela Kormancová
Ut
23.10.
 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza,
ľub. spomienka
7:00
† Mária Pavelková a rodičia z oboch strán
18:00
prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Vieru Kubányiovú
St
24.10.
 
7:00
poďakovanie za brata Pavla
18:00
† Ľudovít Kubačka
Št
25.10.
 
7:00
za zdravie, Božiu pomoc a šťastnú hodinu smrti
18:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu a prosba o požehnanie pre Jána
Pi
26.10.
 
7:00
poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu 80 rokov 
18:00
† Mária Rolníková 
So
27.10.

Panny Márie v sobotu 

7:00
† vnučka Hanka
18:00
† Rudolf a Mária Chudačikoví, zať Jozef a kňaz Štefan Raček
Ne
28.10.
30. cezročná nedeľa
7:30
† Ivan Jurík, starí rodičia a príbuzní z oboch strán
Čepeň
9:00
† Gejza a Cecília Nagyoví a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
za obrátenie v rodine a posilnenie vo viere

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Zo soboty 27.10. na nedeľu 28.10. sa mení čas. Posúvame hodiny z 3. na 2. hodinu stredoeurópskeho času.

 • Srdečne pozývame každého, kto chce darovať oblečenie a zároveň si doplniť šatník novými kúskami.
  Jesenná Burza oblečenia sa uskutoční 27.10.2018 od 10:00 do 17:00 v DK Sereď, miestnosť Goel. 

  Prípadne ak máte doma nepotrebné oblečenie a chcete ho DAROVAŤ, priniesť ho môžete dňa 22.10 alebo 24.10. od 17:00 do 20:00 do DK miestnosť Goel. 

  Čo môžeš darovať na Burzu, tu je približný zoznam: Pánske/Dámske/Detské - klobúky, čiapky, šály, rukavice, kabáty, bundy, vetrovky, tričká, košele, svetríky, mikiny, nohavice, rifle, sukne, spoločenské šaty, tepláky, kabelky, tašky, topánky, tenisky, sandále. 

 • V túto nedeľu bude škapuliarska pobožnosť o 16:30 hod. vo farskom kostole v Seredi. 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 15. do 21. októbra 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. okóbra 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.10.
 Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
7:00
Terézia Turčanová, rodičia a starí rodičia

18:00

† Júlia Hochmanová a matka Mária
Ut
16.10.
 
7:00
poďakovanie za Andreja a jeho rodinu
18:00
Vlasta Stryčková
St
17.10.
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
Beáta Pišiová
18:00
† Kamil Čambál
Št
18.10.
 Sv. Lukáša, evanjelistu,
sviatok
7:00
† súrodenci Paulovičoví
18:00
† Irena Gálová (30. výr.) a rodičia z oboch strán
Pi
19.10.
 
7:00
Juliana Paulovičová a manželka Daniela
18:00
† sestra Mária, brat Viliam a švagriná Adriana
So
20.10.

Panny Márie v sobotu

7:00
za zdravie dcéry Ľubice
18:00
† Jaroslav Horváth a syn Ivan
Ne
21.10.
29. cezročná nedeľa
7:30
† manžel Jozef a dcéra Ivetka
Čepeň
9:00
† Milan Kocúr, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Martin Chlebík a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Dnes na Misijnú nedeľu po sv. omšiach je vyhlásená zbierka na misie.

 • O 2 týždne zo soboty 27.10. na nedeľu 28.10. sa mení čas. Posúvame hodiny z 3. na 2. hodinu stredoeurópskeho času. 

 • Spoločenstvo Goel bude dňa 27.10.2018 organizovať Jesennú burzu oblečenia. Oblečenie môžete priniesť dňa 22.10. alebo 24.10. od 17:00 do 20:00 do Domu kultúry (vchod od tržnice). Viac informácií na nástenke na plagáte. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.
Albert Einstein