Rýchly prístup


FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu
 • eRko - Hnutie Kresťanských Spoločenstiev Detí
  ...aj v Seredi, pridaj sa k nám :)
 • Spoločenstvo mladých LaVia
 • Gaudete - chrámový spevácky zbor
 • Farské agapé u sestier sv. Cyrila a Metoda

OZNAMY

Farské oznamy od 19. do 25. marca 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. marca 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.03.
  Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
7:00
† deti Lucia, Filip, Ester, Anna a rodičia
8:00 kaplnka CZŠ

18:00

† Jozef Bodiš, zosnulá rodina
Ut
20.03.
 
7:00
† rodičia Jozef a Mária Bachratí
18:00
† syn Eduard a otec  
St
21.03.
 
7:00
† Jozef a Jolana  
18:00
Vít Rakús
Št
22.03.
 
7:00
manžel Jozef
18:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Zuzanu a celú rodinu
Pi
23.03.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc  
18:00
†  rodičia Mária a Pavol Haršányoví, sestra Oľga, Terézia a Rudolf Čmaradoví
So
24.03.

 

7:00
† Jaroslav a Magdaléna Forgáčoví  
18:00
† rodičia Jozef a Etelka Hanzlíkoví, starí rodičia a súrodenci
Ne
25.03.
Kvetná nedeľa nedeľa utrpenia Pána
7:30
† Terézia Karmažínová
Čepeň
9:00
† rodičia Jozef a Margita Saboví 
10:30 za farníkov
18:00
† syn Radim Muškát, sestra Mária, brat Ladislav a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • DNES PO SV. OMŠIACH JE ZBIERKA VYHLÁSENÁ KBS NA PODPORU PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV  A UTEČENCOV. Možnosť prispieť na tento úmysel bude aj počas týždňa a budúcu nedeľu do pripravenej pokladničky pri stolíku s novinami.
 • PÔSTNA POLIEVKA 2018: sa z dôvodu nepriaznivého počasia posúva na budúcu nedeľu po farskej sv. omši.
 • TERMÍN UDEĽOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA v našej farnosti je 02.06.2018 (sobota) o 10:00.
 • KNIHA ČAS SVITANIA: pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie je možné zakúpiť si v sakristii odbornú publikáciu od autora Jána Šimulčíka v cene 7,- eur.
 • SPOVEDANIE CHORÝCH VO FARNOSTI: prosíme o nahlásenie mena, adresy, tel. čísla chorých v sakristii. Budeme ich postupne kontaktovať a osobne sa dohodneme na návšteve.
 • SPOVEDANIE V DEKANÁTE: rozpis spovedania vo farnostiach je k dispozícii na webovej stránke farnosti a na nástenke. Spovedanie v Seredi bude v piatok od 15:30 - 17:30 a v sobotu 09:00 - 11:30 a 15:30 - 17:30.
 • V piatok 23.03. sa bude po večernej sv. omši v sakristii konať miništrantské stretnutie. Účasť je odporúčaná z dôvodu príprav na veľkonočné sviatky.
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 12. do 18. marca 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. marca 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.03.
 
7:00
† Milan Kostolányi

18:00

† rodičia Luptákoví, Takáčoví, Griloví, brat Rudolf
Ut
13.03.
 
7:00
† Melicher a Matilda, rodičia z oboch strán
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc  
St
14.03.
 
7:00
† Pavol a Emília Šestákoví  
18:00
† Mária Zsigmundová, rodičia Pavel a Štefánia, zať Ján
Št
15.03.
 
7:00
† rodičia Černanskí, dcéra Emília
18:00
† Ján a Emília Mečochoví
Pi
16.03.
 
7:00
† rodina Javorová a Gálová  
18:00
† Rastislav a Mária Filoví
So
17.03.

 

7:00
† Ján a Anna Kišonoví  
18:00
† Ladislav a Margita Orlickí, deti Viliam a Mária, strýko Michal Rakúz
Ne
18.03.
5. pôstna nedeľa
7:30
† Jozef Baranovič
Čepeň
9:00
† Jozef Kuric, rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Dominika

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Pôstna polievka 2018: srdečne vás pozývame na budúcu nedeľu 18.03. po farskej sv. omši do kostolnej záhrady na tradičnú akciu s cieľom podeliť sa a zažiť silu farského spoločenstva pri tanieri dobrej polievky. Výťažok finančných darov sa použije na dokončenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc.
 • Kampaň na podporu výstavby domu Anky Kolesárovej: Veľkonočné barančeky v cene 10,- eur si môžete zakúpiť v sakristii kostola.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk   tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 05. do 11. marca 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 05. do 11. marca 2018
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.03.

18:00
† Jaroslav Bánovský  
Ut
06.03.
 
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 34 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
St
07.03.
 
18:00
za ružencové bratstvo  
Št
08.03.

18:00
† Miroslav
Pi
09.03.
 
18:00
† Františka Kukumbergová, Dagmar Maťová  
So
10.03.

 

7:00
za odpustenie v rodine a Božiu milosť  
18:00
† Vladimír Cehlárik a rodičia
Ne
11.03.
4. pôstna nedeľa
 
 
7:30
za zdravaie a Božiu pomoc pre Máriu
Čepeň
9:00
† rodičia Balážioví, Valteroví, brat Milan
10:30
za farníkov
 
18:00
† Jozefa Soukupová

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Počas jarných prázdnin budú sväté omše v týždni iba večer.
 • Kampaň na podporu výstavby domu Anky Kolesárovej: viac na ozname kňazov farnosti Pavlovce nad Uhom. Veľkonočné barančeky si môžete zakúpiť v sakristii kostola.
 • Pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, dávame do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Na stolíku s novinami sú letáky a potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka.
  Viac informácií o tomto detsko-mládežníckom hnutí nájdete na webe.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk          tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 26. februára do 04. marca 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 26. februára do 4. marca 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.02.
 
7:00
Ján Lopašovský, rodičia z oboch strán

18:00

† Peter Chatrnúch, rodičia Štefan a Amália, brat Daniel
Ut
27.02.
 
7:00
za duše v očistci
18:00
† Ján a Hermína Brestovskí, synovia Ján a Miroslav  
St
28.02.
 
7:00
† Vojtech a Barbora Lisickí a deti, Ján a Mária Bóžikoví a deti  
18:00
† Ján a Margita Kubačkoví, syn Ľudovít
Št
01.03.
 
7:00
prosba o požehnanie a Božiu pomoc
18:00
† rodičia Karol a Anežka
Pi
02.03.
 
7:00
poďakovanie Pánu Bohu za 88 rokov života a prosba o pomoc a požehnanie  
18:00
† Mária Horváthová, rodičia, súrodenci a starí rodičia z oboch strán
So
03.03.

 

10:00
FATIMSKÁ SOBOTA  
18:00
† manžel Milan, rodičia Krivosudskí a Fidleroví
Ne
04.03.
3. pôstna nedeľa
7:30
k úcte Svätého Ducha
Čepeň
9:00
† Augustín, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Helenu
10:30 za farníkov
18:00
† Matej Kupka a rodičia

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: počas tohto týždňa z dôvodu spovedania počas pomisijnej duchovnej obnovy budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšami. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť počas potravinovej zbierky.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: slávenie začne modlitbou posvätného ruženca o 09:00.
 • ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE patrí všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom a mnohými dobrami prispeli k dôstojnému priebehu pomisijnej duchovnej obnovy v našej farnosti.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: v piatok so začiatkom o 17:20, v nedeľu so začiatkom 17:00.
 • Dávame do pozornosti možnosť podporiť svojimi 2% z dane aktivity a diela celoslovenského hnutia eRko, ktoré pôsobí aj v našej farnosti. Na stolíku s novinami sú letáky a potrebné tlačivo. Vopred vám patrí vďaka.
  Viac informácií o tomto detsko-mládežníckom hnutí nájdete na webe.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk     e-mail: fara.sered@gmail.com      tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 19. do 25. februára 2018

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 19. do 25. februára 2018
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
19.02.
 
7:00
poďakovanie za dar života Hanky a Dášky a rodiny z oboch strán

18:00

† Ružena Vaňáková a Róbert Kvičera
Ut
20.02.
ZAČIATOK POMISIJNEJ DUCHOVNEJ OBNOVY
7:00
prosba za Božiu pomoc pre deti a ich rodiny
18:00
† Ladislav Nádaždy  
St
21.02.
POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 
8:00
 
† Anna a Mária Kulasové
16:30 RODINY S DEŤMI; † syn Peter, Anna a Vojtech Satmároví
18:00
† Monika Winterová
Št
22.02.
 Katedra svätého Petra, apoštola
(sviatok)
8:00
za chorých, starých a opustených
16:30 RODINY S DEŤMI; prosba o Božiu pomoc pre deti a ich rodiny
18:00
† Imrich Račák, rodičia z oboch strán
Pi
23.02.
POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
8:00
prosba o Božiu pomoc pre deti a ich rodiny
18:00
† Febrónia Kandelová, súrodenci Helena, Melánia a Kamil a rodičia Grnoví
So
24.02.

 POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

8:00
poďakovanie za 50 rokov života a prosba o Božiu pomoc a požehnanie
18:00
† Anton a Alojzia Benkovskí, deti
Ne
25.02.
ZÁVER POMISIJNEJ DUCHOVNEJ OBNOVY
2. pôstna nedeľa
7:30
prosba o dar živej viery pre Petra a Dominiku
Čepeň
9:00
† Augustín Viskup, brat Anton, kmotor Vladimír, rodičia Viskupoví a Martinkovičoví
10:30 za farníkov
18:00
† František Kvocera, rodičia Kvoceroví

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA: upozorňujeme na zmenu termínu sv. omší o 08:00 ráno, sv. omše pre rodiny s deťmi budú v stredu a vo štvrtok o 16:30.
 • POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA: streda o 19:00 modlitba chvál vo farskom kostole, piatok 19:00 príhovor pre manželov.
 • POMISIJNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA: spovedanie štvrtok a piatok od 9:00 do 11:30 a od 15:00 do 18:00.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk         tel: 031/789 28 67

Návštevnosť

4076590
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkovo
5013
16506
36697
140988
394834
3197300
4076590
Tvoja IP: 54.224.148.23
21. 03. 2018 07:47