FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.02.
 
7:00
Karol Vrábel a rodičia z oboch strán

18:00

† Pavel Kanaloš
Ut
19.02.
 
7:00
† starí rodičia Štefan a Mária, Izidor a Filoména
18:00
  Imrich Račák a rodičia z oboch strán
St
20.02.
 
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc pre Teréziu Hajičkovú   
18:00
† Anna Kulasová, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Št
21.02.
 
7:00
poďakovanie za 80 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18:00
† Kvetoslava a Rudolf Frantoví
Pi
22.02.
Katedra sv. Petra apoštola,
sviatok

7:00
za Božiu pomoc pri operácii
18:00
za Božiu pomoc a ochranu pri operácii
So
23.02.

 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

7:00
Jozef Jančula
18:00
† Alojzia a Anton Benkovskí
Ne
24.02.
7. cezročná nedeľa
7:30
za požehnanie a Božiu milosť v rodinách
Čepeň
9:00
† Augustín Viskup, kmotor Vladimír a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Anna Kalinayová, brat Jozef a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Škapuliarska pobožnosť bude v nedeľu 17.2.2019 o 16:30 hod. vo farskom kostole.
 • Kto od poludnia 21.2. a cely deň 22.2. navštívi katedrálny chrám a nábožne sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné podmienky, môže získať úplné odpustky. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 11. do 17. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.2.
 
7:00
Hanka Viskupová a rodičia

18:00

za dieťa 
Ut
12.2.
 
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre deti a ich rodiny
18:00
Ružena Vaňáková a Róbert Kvičera 
St
13.2.
 
7:00
za Božiu pomoc pri operácii 
18:00
Kamil a Terézia Tomanoví
Št
14.2.
Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy
7:00
† rodičia Ján a Františka a ich deti
18:00
† Ladislav Jozsa
Pi
15.2.
 
7:00
za uzdravenie a Božiu pomoc pre Juliana Pavla
18:00
† Štefan a Amália Puškášoví a rodičia z oboch strán
So
16.2.

Panny Márie v sobotu

7:00
k úcte Ducha Svätého
18:00
† Anton a Terézia Šimoví a rodičia z oboch strán
Ne
17.2.
6. cezročná nedeľa
7:30
Rudolf a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† rodičia Martinkovičoví, Buranoví a syn Milan
10:30 za farníkov
18:00
† rodina Rezníčková, Szabová a Deáková 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Termín udeľovania Sviatosti birmovania v našej farnosti: v sobotu 01. 06. 2019. 
 • V utorok bude večerná sv. omša pre prvoprijímajúce deti a v piatok večer sv. omša pre birmovancov. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 4. do 10. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 4. do 10. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.02.
 
7:00
otec Richard Svoboda a za uzdravenie tela i duše Edity Svobodovej

18:00

† Mária Slováková a rodičia z oboch strán
Ut
05.02.
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
7:00
† otec Richard a za Božiu pomoc pre dcéru
18:00
  Štefan Slíž a rodičia
St
06.02.
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
7:00
† Cyril Humeník, rodičia a súrodenci   
18:00
za ružencové bratstvo
Št
07.02.
 
7:00
† Štefan a Alžbeta Madloví a ich rodičia
18:00
† Ľuboš Daniš 
Pi
08.02.
 
7:00
  Emília a Štefan Horní a vnuk Štefan
18:00
† Miroslav Bohuš
So
09.02.

Panny Márie v sobotu

7:00
František Forró
18:00
† otec Emil Paldan, dcéra Oľga a zať Alojz
Ne
10.02.
5. cezročná nedeľa
7:30
za Božiu pomoc pri operácii
Čepeň
9:00
† Ján Korenčík a rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov
18:00
† Ján a Margita Gulášoví a starí rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kňazská rekolekcia v Dolnej Strede: kňazské rekolekcie sa uskutočnia v stredu 6.2. a začnú sa spoločnou sv. omšou o 09:30.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 28. januára do 03. februára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 28. januára do 3. februára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
28.01.
 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Ladislav Nádaždy

18:00

† Jozef Kabát a rodičia z oboch strán
Ut
29.01.
 
7:00
† Pavel Polák
18:00
Ján a Zuzana Babišoví, syn Jozef, zosnulí z rodiny Babišovej a Polákovej
St
30.01.
 
7:00
Jozef a Mária Kapošoví a rodičia z oboch strán
18:00
† Bernardína Gálová a syn Viliam 
Št
31.01.
 Sv. Jána Bosca, kňaza,
spomienka
7:00
za pokoj a Božie požehnanie pre Máriu
18:00
† Viera Pišelyová a manžel Ivan
Pi
01.02.
1. piatok v mesiaci
7:00
rodičia Cakoví a syn Viliam
18:00
† Miroslav Súkeník
So
02.02.

Obetovanie Pána, sviatok

10:00
rodina Mičányiová
18:00
za uzdravenie manžela
Ne
03.02.
4. cezročná nedeľa
7:30
poďakovanie za uplynulý rok a prosba o Božiu pomoc do ďaľšieho roku pre členov zboru Gaudete
Čepeň
9:00
poďakovanie za 32 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc
10:30 za farníkov
18:00
† Peter a Mária Viskupoví, súrodenci a rodičia z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie streda, štvrtok a piatok od 16:00 a vopred úprimné Pán Boh odmeň za dary počas prvopiatkovej potravinovej zbierky.
 • Požehnanie sviec na sviatok Obetovania Pána: prosíme sviečky zabezpečiť proti odkvapkávaniu vosku na lavice a koberec. Večerná sv. omša bude už z nasledujúcej 4. nedele cez rok. 
 • Slávenie fatimskej soboty: v sobotu na Hromnice 02.02.2019 začne o 09:00 hod. modlitbou posvätného ruženca, bude pokračovať sv. omšou o 10:00 hod. a na záver bude udelené Eucharistické požehnanie.
 • Svätoblažejské požehnanie: bude udeľované spoločne po sv. omšiach v nedeľu 3.2.2019.
 • Naplánována sv. omša pre birmovancov nebude v piatok 1.2., ale bude presunutá na 8.2.2019.
 • Stretnutie miništrantov bude na budúci piatok 1.2. po večernej sv. omši.
 • Na budúcu nedeľu o 10:30 bude sv. omša s rodičmi a deťmi. 
 • V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. 
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 21. do 27. januára 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. januára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.01.
 Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
7:00
Anna a Gabriel a bratia Rybaničoví Viliam, Jozef, Michal, Ján a Miroslav

17:00

Mons. František Rábek - vlastný úmysel

† Félix Neštrák - dekan

Ut
22.01.
 
7:00
† Rozália Jozef Mrvoví
18:00
manželia Pavol a Vilma Kurbeloví, syn a nevesta
St
23.01.
 
7:00
Kvetoslava Halinárová a syn Štefan
18:00
† Eva Siveková
Št
24.01.
 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
† Norbert Kubát
18:00
† Monika Bellayová
Pi
25.01.
Obrátenie
sv. Pavla, apoštola,
sviatok
7:00
Terézia Koláriková a Vojtech
18:00
† Ján Bucha a syn Jozef
So
26.01.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

7:00
Ladislav Horváth
18:00
† manžel Ján Kucharovič, brat Jozef a manželka Sidonia, rodičia z oboch strán
Ne
27.01.
3. cezročná nedeľa
7:30
† Michal Hudák a rodičia z oboch strán
Čepeň
9:00
† Jana Michalčáková
10:30 za farníkov
18:00
† Marianna Hindáková

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.01. - 25.01.: Srdečne vás pozývame na ekumenickú pobožnosť dnes v nedeľu 20.01. o 19:00 do farského chrámu na spoločnú modlitbu.
 • Škapuliarska pobožnosť: nedeľa 20.1.2019 o 16:30.
 • V pondelok 21.1.2019 bude z príležitosti spomienky na vojenskú tragédiu v Hejciach spomienková slávnosť a sv. omša o 17:00 hod. Hlavným celebrantom bude vojenský ordinár Mons. František Rábek. Stretnutie sa koná pod záštitou Veliteľa pozemných síl Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.
 • Na budúcu nedeľu 27.1.2019 bude možnosť počas zbierky prispieť na podporu cirkevného školstva v našej arcicdiecéze. Pán Boh odmeň vaše dary.
 • Stále je možnosť zakúpenia si lístkov na tradičný ples rodičov a priateľov CZŠ, ktorý sa uskutoční 26.1.2019 o 19:00 hod. v Dome kultúry. Vstupenky si môžete zakúpiť v pracovných dňoch do 13:30 v priestoroch CZŠ alebo po nedeľných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • V našej farnosti sú relikvie sv. Klimenta – žiaka sv. Cyrila a Metoda. Budú u nás do konca januára. Môžete si ich uctiť a tiež si vziať obrázok s modlitbou ku sv. Klimentovi.
 • Dátumy 1. sv. prijímaní v našej farnosti v tomto roku 2019: 12.5. CZŠ sv. Cyrila a Metoda, 19.5. ZŠ J. A. Komenského a 26.5. ZŠ J. Fándlyho. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
V USA nie je ani sto ľudí, ktorí nenávidia Katolícku cirkev, ale sú ich milióny, ktorí nenávidia to, čo mylne považujú, že Katolícka cirkev je.
Arcibiskup Fulton J. Sheen